Create Invoice

IRPEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IRPEX
PIN 30999596
TIN 2020362619
VAT number SK2020362619
Date create 18 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat IRPEX
Pezinská 29/A
90301
Senec
Financial information
Sales and income 680 743 €
Profit -390 698 €
Contact Information
Phone(s) 0245925030, 0245924092, 0245914104, +421907783326, +421907701425, +421905617719
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,351,988
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,106,771
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,106,771
A.II.1. Land (031) - /092A/ 142,040
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 803,627
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,906
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 155,198
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,236
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 39,696
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,983
3. Products (123) - /194/ 27,585
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,128
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 91,859
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,859
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 108,253
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 93,140
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,140
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,113
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,428
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 898
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,530
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,981
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,981
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,351,988
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,702,690
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,319,960
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 597,016
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,916,976
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -390,698
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,047,472
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 255
9. Liabilities from social fund (472) 255
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,047,217
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 52,595
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,595
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,947,972
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 14,427
7. Liabilities from social insurance (336) 9,643
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,767
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,813
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 7,206
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 7,206
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 658,838
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 680,743
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,291
II. Revenues from sales of own products (601) 613,345
III. Revenues from sale of services (602, 606) 38,139
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 14,284
V. Activation (účtová a group of 62) 7,621
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,063
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,043,479
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 87
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 183,218
D. Services (účtová group of 51) 319,322
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 294,505
E.1. Wages and salaries (521, 522) 208,194
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 74,976
4. Social expenses (527, 528) 11,335
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 39,140
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 207,182
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 207,182
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -362,736
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,053
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,082
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 113
2. Other expense (562A) 113
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 24,969
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,082
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -387,818
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -390,698
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30999596 TIN: 2020362619 VAT number: SK2020362619
 • Registered seat: IRPEX, Pezinská 29/A, 90301, Senec
 • Date create: 18 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava 05.04.1995
  Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 27.10.2003
  Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 01.11.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vojtech Rudics 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Zuzana Garančovská 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
  Jozef Garančovský 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 01.11.2005
   28.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   05.12.2003Nové sidlo:
   Pezinská 29/A Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   nákladná cestná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   04.12.2003Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.11.1991Nové obchodné meno:
   IRPEX spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Noví spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia