Create Invoice

G - INVEST HOLDING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name G - INVEST HOLDING
Status Destroyed
PIN 31000011
Date create 20 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat G - INVEST HOLDING
Miletičova 1
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31000011
 • Registered seat: G - INVEST HOLDING, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.12.2002Zrušené obchodné meno:
   G - INVEST HOLDING a.s.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických po- radcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Eliáš Narcisová 50 Bratislava
   Ing. Michaela Chebeňová Hálova 15 Bratislava
   Ing. Pavel Varga Žilinská 2 Trenčín
   01.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Varga Žilinská 2 Trenčín
   30.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Varga Žilinská 2 Trenčín
   06.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš Narcisová 50 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš 126 Veľká Hradná
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   G - INVEST HOLDING a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš 126 Veľká Hradná
   Ing. Michaela Chebeňová Hálova 15 Bratislava
   Ing. Pavol Varga Žilinská 2 Trenčín
   07.04.1997Zrušené obchodné meno:
   G.P.F., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 30 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš 126 Veľká Hradná
   RNDr. Jana Šindlerová - člen Vŕbová 4 Bratislava
   Ing. Pavel Varga - predseda Žilinská 2 Trenčín
   14.11.1996Nové obchodné meno:
   G.P.F., a.s.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 30 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických po- radcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš 126 Veľká Hradná
   RNDr. Jana Šindlerová - člen Vŕbová 4 Bratislava
   Ing. Pavel Varga - predseda Žilinská 2 Trenčín
   13.11.1996Zrušené obchodné meno:
   GARANTOVANÝ INVESTIČNÝ FOND, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/91 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/92 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov práv- nických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločen- stve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Mucha Makarenkova 5 Košice
   RNDr. Jana Šindlerová Vrbova 4 Bratislava
   Ing. Pavol Varga - predseda Žilinská 2 Trenčín
   09.11.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladislav Mucha Makarenkova 5 Košice
   RNDr. Jana Šindlerová Vrbova 4 Bratislava
   Ing. Pavol Varga - predseda Žilinská 2 Trenčín
   08.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladislav Mucha - člen Makarenkova 5 Košice
   Andrea Repová - člen Romanova 19 Bratislava
   Ing. Pavol Varga - predseda Žilinská 2 Trenčín
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   GARANTOVANÝ INVESTIČNÝ FOND, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/91 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/92 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov práv- nických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločen- stve
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Mucha - člen Makarenkova 5 Košice
   Andrea Repová - člen Romanova 19 Bratislava
   Ing. Pavol Varga - predseda Žilinská 2 Trenčín
   08.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Garantovaný fond a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fodu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií zane.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Hierweg - 1. člen Kobranska 246 Trenčín
   Ing. Eva Kačenková - predseda Hodžova 25 Trenčín
   Ing. Pavol Varga - 2. člen Žilinská 2 Trenčín
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   Garantovaný fond a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fodu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií zane.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Hierweg - 1. člen Kobranska 246 Trenčín
   Ing. Eva Kačenková - predseda Hodžova 25 Trenčín
   Ing. Pavol Varga - 2. člen Žilinská 2 Trenčín