Create Invoice

HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND
Status Destroyed
PIN 31000061
Date create 20 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND
Štúrová 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31000061
 • Registered seat: HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND, Štúrová 5, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.1994Zrušené obchodné meno:
   HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štúrová 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Eliáš - predseda predstavenstva 126 Veľká Hradná
   Mária Harrerová - člen predstavenstva Palmová 21 Bratislava
   Ing. Jana Hnidiaková - člen predstavenstva Jašíkova 3 Bratislava
   06.08.1993Nové obchodné meno:
   HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Eliáš - predseda predstavenstva 126 Veľká Hradná
   Mária Harrerová - člen predstavenstva Palmová 21 Bratislava
   Ing. Jana Hnidiaková - člen predstavenstva Jašíkova 3 Bratislava
   05.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Humanita a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "vydávaní a použití investičných kuponov " (ďalej len " nariadenie vlády " ) je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Galik - člen Jegorovo nám. 7/16 Bratislava
   Zdeněk Lepka - člen Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Viliam Maroš - predseda Floglova 2 Bratislava
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   Humanita a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrová 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "vydávaní a použití investičných kuponov " (ďalej len " nariadenie vlády " ) je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Galik - člen Jegorovo nám. 7/16 Bratislava
   Zdeněk Lepka - člen Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Viliam Maroš - predseda Floglova 2 Bratislava