Create Invoice

Z.P.F. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Z.P.F.
Status Destroyed
PIN 31000088
Date create 20 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Z.P.F.
Námestie SNP 30
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31000088
 • Registered seat: Z.P.F., Námestie SNP 30, 81101, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.04.1997Zrušené obchodné meno:
   Z.P.F., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 30 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jana Hnidiaková - člen Jašíkova 3 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kristiník - predseda Wolkrova 43 Bratislava
   Marián Matejka - člen Olbrachtova 10 Košice
   13.11.1996Nové obchodné meno:
   Z.P.F., a.s.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 30 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   12.11.1996Zrušené obchodné meno:
   Zlatý investičný fond a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   21.12.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jana Hnidiaková - člen Jašíkova 3 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kristiník - predseda Wolkrova 43 Bratislava
   Marián Matejka - člen Olbrachtova 10 Košice
   20.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Matejka - člen Olbrachtova 10 Košice
   Ing. Ján Ulacký - člen Iľjušinova 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Vester - predseda Jána Smreka 5 Bratislava
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   Zlatý investičný fond a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Matejka - člen Olbrachtova 10 Košice
   Ing. Ján Ulacký - člen Iľjušinova 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Vester - predseda Jána Smreka 5 Bratislava
   08.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Zlatý fond a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Matejka - člen Olbachtova 10 Košice
   Ing. Vladislav Mucha - člen Makarenkova 5 Košice
   Ing. Pavol Suchán - predseda Dlhé hony 21 Trenčín
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   Zlatý fond a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marian Matejka - člen Olbachtova 10 Košice
   Ing. Vladislav Mucha - člen Makarenkova 5 Košice
   Ing. Pavol Suchán - predseda Dlhé hony 21 Trenčín