Create Invoice

JUŽNÝ INVESTIČNÝ FOND - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name JUŽNÝ INVESTIČNÝ FOND
Status Destroyed
PIN 31000096
Date create 19 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat JUŽNÝ INVESTIČNÝ FOND
Štúrová 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31000096
 • Registered seat: JUŽNÝ INVESTIČNÝ FOND, Štúrová 5, Bratislava
 • Date create: 19 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.1994Zrušené obchodné meno:
   JUŽNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štúrová 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 93/1991 Zb. a nariadenia vlady ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Bujaček - člen gen. Viesta 8 Trenčín
   Ing. Mojmír Morháč - predseda Bučinová 8 Bratislava
   Tomáš Svoboda 382 Sládkovičovo
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   JUŽNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 93/1991 Zb. a nariadenia vlady ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bujaček - člen gen. Viesta 8 Trenčín
   Ing. Mojmír Morháč - predseda Bučinová 8 Bratislava
   Tomáš Svoboda 382 Sládkovičovo
   08.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Južný fond a.s.,
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kuponov " (ďalej len " nariadenia vlády " ) je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akciíza ne.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bujaček - člen Viesta 8 Trenčín
   Ing. Mojmír Morháč - predseda Kladnianska 33 Bratislava
   Ing. György Szénási - člen Schwabinského 12 Bratislava
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   Južný fond a.s.,
   Nové sidlo:
   Štúrová 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kuponov " (ďalej len " nariadenia vlády " ) je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akciíza ne.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Bujaček - člen Viesta 8 Trenčín
   Ing. Mojmír Morháč - predseda Kladnianska 33 Bratislava
   Ing. György Szénási - člen Schwabinského 12 Bratislava