Create Invoice

Proxy - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Proxy
Status Destroyed
PIN 31000100
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Proxy
Drieňová 7
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31000100
 • Registered seat: Proxy, Drieňová 7, 82102, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Proxy a.s.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   podkytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie vo všetkých tovarových skupinách
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Galina Červeňáková Lenardova 2 Bratislava
   Dana Herková Rumančekova 46 Bratislava
   RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva Beňadická 15 Bratislava
   06.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie vo všetkých tovarových skupinách
   09.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Dana Herková Rumančekova 46 Bratislava
   RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva Beňadická 15 Bratislava
   08.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Kuka Hálova 13 Bratislava
   RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva Beňadická 15 Bratislava
   14.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Galina Červeňáková Lenardova 2 Bratislava
   RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva Beňadická 15 Bratislava
   13.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Galina Červeňáková Lenardova 2 Bratislava
   RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva Fedinova 24 Bratislava
   03.08.1995Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   podkytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Galina Červeňáková Lenardova 2 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka Hálova 13 Bratislava
   RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva Fedinova 24 Bratislava
   02.08.1995Zrušené sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie vo všetkých tovarových skupinách
   zastupovanie právnických a fyzických osôb.
   konzultačná činnosť pre vedenie organizácií pri transformácií privatizovaných subjektov
   zastupovanie akcionárov voči akciovým spoločnostiam na základe plnej moci
   návrh a výkon likvidácie organizácií na zákazku
   účtovné služby
   vypracovávanie privatizačných projektov na zákazku
   oceňovanie majetku spoločností a určenie jej účtovnej, tržnej, prevádzkovej a likvidačnej hodnoty (nie podľa zákona o znalcoch a tlomočníkoch)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Maroš Floglova 2 Bratislava
   Ing. Mikuláš Sedlák Leškova 7 Bratislava
   Ing. Rajčák Vladimír - - predseda predstavenstva Žukovova 5 Bratislava
   04.03.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie vo všetkých tovarových skupinách
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Proxy a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie právnických a fyzických osôb.
   konzultačná činnosť pre vedenie organizácií pri transformácií privatizovaných subjektov
   zastupovanie akcionárov voči akciovým spoločnostiam na základe plnej moci
   návrh a výkon likvidácie organizácií na zákazku
   účtovné služby
   vypracovávanie privatizačných projektov na zákazku
   oceňovanie majetku spoločností a určenie jej účtovnej, tržnej, prevádzkovej a likvidačnej hodnoty (nie podľa zákona o znalcoch a tlomočníkoch)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Maroš Floglova 2 Bratislava
   Ing. Mikuláš Sedlák Leškova 7 Bratislava
   Ing. Rajčák Vladimír - - predseda predstavenstva Žukovova 5 Bratislava