Create Invoice

SYNDIPHARMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SYNDIPHARMA
Status Destroyed
PIN 31103146
Date create 18 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SYNDIPHARMA
Bernolákova 4
90301
Senec
Contact Information
Phone(s) 0556425591
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31103146
 • Registered seat: SYNDIPHARMA, Bernolákova 4, 90301, Senec
 • Date create: 18 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.07.2004Zrušené obchodné meno:
   SYNDIPHARMA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bernolákova 4 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba kozmetických a dietetických prípravkov
   porad., org., zabezp.čin. pri výrobe liečiv, kozmet. a dietet.prípr.
   sprostredkovateľská činnosť v obl. nákupu, predaja a výroby liečiv
   sprostred.činnosť v obl. nákupu a predaja kozmet. a dietet.prípr.
   predaj kozmetických a dietetických prípravkov
   distribúcia liečiv /mimo psychotropných a omamných látok/
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Laczkyová Šustekova 4 Bratislava
   24.04.1996Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Laczkyová Šustekova 4 Bratislava
   23.04.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec 903 01
   27.02.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec 903 01
   26.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   výroba kozmetických a dietetických prípravkov
   porad., org., zabezp.čin. pri výrobe liečiv, kozmet. a dietet.prípr.
   sprostredkovateľská činnosť v obl. nákupu, predaja a výroby liečiv
   sprostred.činnosť v obl. nákupu a predaja kozmet. a dietet.prípr.
   predaj kozmetických a dietetických prípravkov
   distribúcia liečiv /mimo psychotropných a omamných látok/
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   RNDr. Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Expertízna a inovačná činnosť v oblasti liekových foriem a liečiv
   projekty vývoja a vývoj liekových foriem včítane normatívnej, legislatívnej a technologickej dokumentácie, kozmetických a dietetických prípravkov
   zavádzanie výroby liekových foriem a pomocných látok pre farmaceutický, kozmetický, potravinársky priemysel včítane licencií
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv včítane licincií
   obchodno-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v cenovej oblasti farmaceutického a kozmetického priemyslu
   organizácia a zabezpečenie stávajúcich výrobných technológií, liečiv, kozmetických a dietetických prípravkov
   riešenie optimalizácií stávajúcich výrobných technológií liečiv, kozmetických a dietetických prípravkov
   grafické spracovanie /zabezpečenie/ nových liečiv
   inovácia liečiv, kozmetických a dietetických prípravkov
   výroba a predaj kozmetických a pofylaktických a dietetických prípravkov neviazaných na lekársky predpis
   výrobná, distribučná a obchodná činnosť s liečivami registrovanými v ČSFR, farmaceutickými a kozmetickými pomocnými látkami, prostriedkami zdravotníckej a obalovej techniky pre uvedené účely
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   SYNDIPHARMA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bernolákova 4 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Expertízna a inovačná činnosť v oblasti liekových foriem a liečiv
   projekty vývoja a vývoj liekových foriem včítane normatívnej, legislatívnej a technologickej dokumentácie, kozmetických a dietetických prípravkov
   zavádzanie výroby liekových foriem a pomocných látok pre farmaceutický, kozmetický, potravinársky priemysel včítane licencií
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti liečiv včítane licincií
   obchodno-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v cenovej oblasti farmaceutického a kozmetického priemyslu
   organizácia a zabezpečenie stávajúcich výrobných technológií, liečiv, kozmetických a dietetických prípravkov
   riešenie optimalizácií stávajúcich výrobných technológií liečiv, kozmetických a dietetických prípravkov
   grafické spracovanie /zabezpečenie/ nových liečiv
   inovácia liečiv, kozmetických a dietetických prípravkov
   výroba a predaj kozmetických a pofylaktických a dietetických prípravkov neviazaných na lekársky predpis
   výrobná, distribučná a obchodná činnosť s liečivami registrovanými v ČSFR, farmaceutickými a kozmetickými pomocnými látkami, prostriedkami zdravotníckej a obalovej techniky pre uvedené účely
   Noví spoločníci:
   Ladislav Hampl Vavilovova 7 Bratislava
   Štefan Minczinger Bernolákova 4 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia