Create Invoice

V E G A - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name V E G A
Status Destroyed
PIN 31103294
TIN 2020647772
Date create 12 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat V E G A
Lozorno 370
90055
Lozorno
Financial information
Capital 12 858 €
Own capital -848 €
Contact Information
Email info@mediatel.sk
Website http://www.mediatel.sk/
Phone(s) +421250102888
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31103294 TIN: 2020647772
 • Registered seat: V E G A, Lozorno 370, 90055, Lozorno
 • Date create: 12 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.08.2010Zrušené obchodné meno:
   V E G A , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   370 Lozorno
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahranično obchodnej činnosti
   sprostredkov. a poradenstvo v obchode a službach, marketing
   predaj, údržba a oprava motor. vozidel, predaj náhrad. dielov
   nákup a predaj motocyklov, stav. mechanizmov kovoobrábacích zariadení a príslušenstva
   sprostredkovanie obchodu, leasing
   prevádzkovanie digitálnych, hracích a výherných automatov
   servis a maloobchod s hracími a výhernými automatmi
   sprostredkovanie obchodu s hnuteľnosťami i nehnuteľnosťami
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Eliáš 370 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Eliáš 370 Lozorno
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Štefan Eliáš 370 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Eliáš 370 Lozorno
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Štefan ELIÁŠ 370 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Eliáš. 370 Lozorno
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Štefan ELIÁŠ 370 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Eliáš. 370 Lozorno
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan ELIÁŠ 370 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Eliáš. 370 Lozorno
   06.10.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahranično obchodnej činnosti
   sprostredkov. a poradenstvo v obchode a službach, marketing
   predaj, údržba a oprava motor. vozidel, predaj náhrad. dielov
   nákup a predaj motocyklov, stav. mechanizmov kovoobrábacích zariadení a príslušenstva
   sprostredkovanie obchodu, leasing
   prevádzkovanie digitálnych, hracích a výherných automatov
   servis a maloobchod s hracími a výhernými automatmi
   sprostredkovanie obchodu s hnuteľnosťami i nehnuteľnosťami
   Noví spoločníci:
   Štefan ELIÁŠ 370 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Eliáš. 370 Lozorno
   05.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti odbytu výrobkov, prác a služieb tuzemských fyzických a právnických osôb v styku so zahraničnými osobami a to vo všetkých sortimentných skupinách.
   Zabezpečovanie dodávok tovaru z výroby, prípadne z dovozu s cieľom riadneho a plynulého zásobovania maloobchodnej alebo inej obchodnej činnosti, prípadne iných odberateľov /veľkoobchodná činnosť/. Dodávky zo zahraničnia v komoditách, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo registrácia zahraničnoobchodnej činnosti podľa osobitných predpisov.
   Vykonávanie maloobchodnej činnosti a obchodných služieb vo všetkých sortimentných skupinách.
   Poskytovanie úplných služieb motoristom v oblasti predaja a výmeny náhradných dielov a údržby.
   Uskutočňovanie nákupu a predaja nových a použitých osobných a nákladných automobilov, motocyklov, stavebných mechanizmov, drevo a kovoobrábacích zariadení a príslušenstva, ako aj náhradných dielov k nim a to priamym nákupom a predajom, sprostredkovaním, ako aj formou leasingu, či požičiavaním.
   Prevádzkovanie digitálnych hracích a výherných automatov /podľa povolenia príslušného obecného úradu/.
   Servis, predaj a nákup hracích a výherných automatov.
   Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností a hnuteľných vecí.
   Prevádzkovanie reštauračných služieb.
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan ELIÁŠ 370 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   V E G A , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   370 Lozorno
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti odbytu výrobkov, prác a služieb tuzemských fyzických a právnických osôb v styku so zahraničnými osobami a to vo všetkých sortimentných skupinách.
   Zabezpečovanie dodávok tovaru z výroby, prípadne z dovozu s cieľom riadneho a plynulého zásobovania maloobchodnej alebo inej obchodnej činnosti, prípadne iných odberateľov /veľkoobchodná činnosť/. Dodávky zo zahraničnia v komoditách, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo registrácia zahraničnoobchodnej činnosti podľa osobitných predpisov.
   Vykonávanie maloobchodnej činnosti a obchodných služieb vo všetkých sortimentných skupinách.
   Poskytovanie úplných služieb motoristom v oblasti predaja a výmeny náhradných dielov a údržby.
   Uskutočňovanie nákupu a predaja nových a použitých osobných a nákladných automobilov, motocyklov, stavebných mechanizmov, drevo a kovoobrábacích zariadení a príslušenstva, ako aj náhradných dielov k nim a to priamym nákupom a predajom, sprostredkovaním, ako aj formou leasingu, či požičiavaním.
   Prevádzkovanie digitálnych hracích a výherných automatov /podľa povolenia príslušného obecného úradu/.
   Servis, predaj a nákup hracích a výherných automatov.
   Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností a hnuteľných vecí.
   Prevádzkovanie reštauračných služieb.
   Noví spoločníci:
   Štefan ELIÁŠ 370 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia