Create Invoice

TERMO RESET - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TERMO RESET
PIN 31104215
TIN 2020359473
VAT number SK2020359473
Date create 06 May 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TERMO RESET
Štúrova 81
90001
Modra
Financial information
Sales and income 35 655 €
Profit -32 850 €
Capital 21 513 €
Own capital -78 566 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421911267073
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 11,860
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,336
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,309
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,153
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,153
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 156
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,027
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 544
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,483
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,524
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,524
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 11,860
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,416
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -85,869
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -85,869
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,850
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,276
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,853
9. Liabilities from social fund (472) 1,853
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 121,326
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,816
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,816
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,447
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,036
7. Liabilities from social insurance (336) 1,286
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 743
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,998
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 97
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 97
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 35,655
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 35,655
III. Revenues from sale of services (602, 606) 35,655
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,848
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 23,530
D. Services (účtová group of 51) 2,813
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 37,692
E.1. Wages and salaries (521, 522) 27,791
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,723
4. Social expenses (527, 528) 178
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 903
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,250
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,250
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,193
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,312
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 657
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 657
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -657
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,850
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,850
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31104215 TIN: 2020359473 VAT number: SK2020359473
 • Registered seat: TERMO RESET, Štúrova 81, 90001, Modra
 • Date create: 06 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Samuel Zoch predseda spol Bratislavská 46 Modra 900 41 06.05.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Samuel Zoch 7 000 € (100%) Bratislavská 46 Modra 900 41
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra 900 41 Vznik funkcie: 06.05.1992
   29.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromechanických zariadeniach, expertízy
   obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1. nebezpečných
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, elektrické rozvádzače
   odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 v s obmedzením napätia do 22 kV, bleskozvody
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   11.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   31.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra 900 01
   30.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   TERMO RESET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 81 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN