Create Invoice

ABS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ABS
Status In liquidation
PIN 31104908
TIN 2020360298
Date create 23 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ABS
Dr. Bokesa 19
90201
Pezinok
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31104908 TIN: 2020360298
 • Registered seat: ABS, Dr. Bokesa 19, 90201, Pezinok
 • Date create: 23 December 1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Zdenek Ábel 4 515 € (34%) Pezinok
  Štefan Fraňo 4 382 € (33%) Školská 15 Vinosady
  Miroslav Svačina 4 382 € (33%) Pezinok
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   ABS spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   14.05.1995Zrušené obchodné meno:
   ABS spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdenek Ábel ajakov-ského 11 Pezinok
   Štefan Fraňo Školská 15 Vinosady
   Miroslav Svačina Banícka 50 Pezinok
   17.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktorý zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Zdenek Ábel ajakov-ského 11 Pezinok
   Štefan Fraňo Školská 15 Vinosady
   Miroslav Svačina Banícka 50 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdenek Ábel ajakov-ského 11 Pezinok
   Štefan Fraňo Školská 15 Vinosady
   Miroslav Svačina Banícka 50 Pezinok
   16.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   o b c h o d n á č i n n o s ť sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane zahranično-obchodnej činnosti podľa platných právnych predpisov
   r e k l a m n á č i n n o s ť v oblasti všetkých druhov reklamy a propa- gačných výrobkov
   z a s t u p o v a n i e tuzemských a za- hraničných firiem
   d o p r a v a a p r e p r a v a nákladnými a osobnými autami /pre vlastnú potrebu/
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Ábel ajakov-ského 11 Pezinok
   Štefan Fraňo Školská 15 Vinosady
   Ján Smolec Dr. Bokesa 19 Pezinok
   Miroslav Svačina Banícka 50 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   ABS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dr. Bokesa 19 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   o b c h o d n á č i n n o s ť sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane zahranično-obchodnej činnosti podľa platných právnych predpisov
   r e k l a m n á č i n n o s ť v oblasti všetkých druhov reklamy a propa- gačných výrobkov
   z a s t u p o v a n i e tuzemských a za- hraničných firiem
   d o p r a v a a p r e p r a v a nákladnými a osobnými autami /pre vlastnú potrebu/
   Noví spoločníci:
   Zdenek Ábel ajakov-ského 11 Pezinok
   Štefan Fraňo Školská 15 Vinosady
   Ján Smolec Dr. Bokesa 19 Pezinok
   Miroslav Svačina Banícka 50 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia