Create Invoice

B.G.C. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.G.C.
Status Destroyed
PIN 31318525
TIN 2020810539
Date create 18 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B.G.C.
Šancova 112
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31318525 TIN: 2020810539
 • Registered seat: B.G.C., Šancova 112, 83104, Bratislava
 • Date create: 18 February 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.11.2013Zrušené obchodné meno:
   B.G.C. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie alebo oprávnenie alebo potvrdenie
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby potravín, nápojov, reklamnej, marketingovej a obchodnej činnosti
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   reklamná činnosť a marketing
   výroba potravín a nápojov
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Gao Xionglin Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   Qiu i Jinmei Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 763 Pata
   Chen Lizhu Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   Ye Yongging Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Guo Aijun Qingtian Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bratislavská 51 Košice
   05.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Guo Aijun Qingtian Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bratislavská 51 Košice
   04.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 763 Pata
   08.09.1997Noví spoločníci:
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 763 Pata
   Chen Lizhu Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   Ye Yongging Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   07.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 763 Pata
   08.07.1997Noví spoločníci:
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 763 Pata
   Gao Xionglin Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   Qiu i Jinmei Xi Lu 21 Hecheng, Qing Tian, Zhe Jiang Čína
   07.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 377/42 Bratislava
   25.02.1997Noví spoločníci:
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 377/42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Veterná 763 Pata
   24.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhuang Min Fu Li Xi Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Bašťanského 880/9 Košice
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Yan Zhuang Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhuang Min Fu Li Xo Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Bašťanského 880/9 Košice
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Yan Zhuang Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava
   22.07.1996Noví spoločníci:
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhuang Min Fu Li Xi Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhuang Min Fu Li Xo Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava 821 05
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhuang Min Fu Li Xi Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhuang Min Fu Li Xo Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   08.01.1996Nové sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhuang Min Fu Li Xi Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Bašťanského 880/9 Košice
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Yan Zhuang Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zheng Lin Shan Dan Street 613-11 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhuang Min Fu Li Xo Road 559-14 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Zhu Xiaoming Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Bašťanského 880/9 Košice
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Spoločenská 3719/48 Bratislava
   Yan Zhuang Zhong Lu Zi 8 Lanzhou City ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Mierova 42 Bratislava
   07.01.1996Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Zhu Xiaoming Mierová 42 Bratislava
   Yan Zhuang Bajkalská 715/22 Bratislava
   Zheng Lin Shan Dan street 613-11 Lanzhou City ČĽR
   Zhuang Min Fu Li Xi Road 559-14 Lanzhou City ČĽR
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou ČLR
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Yan Zhuang Bajkalská 715/22 Bratislava
   17.05.1995Noví spoločníci:
   Zhu Xiaoming Mierová 42 Bratislava
   Yan Zhuang Bajkalská 715/22 Bratislava
   Zheng Lin Shan Dan street 613-11 Lanzhou City ČĽR
   Zhuang Min Fu Li Xi Road 559-14 Lanzhou City ČĽR
   Zhu Xiaoling Zhong Lu Zi 8 Lanzhou ČLR
   Xue Yan Bai Yin Road 104 Lanzhou City ČĽR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Yan Zhuang Bajkalská 715/22 Bratislava
   16.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR
   Guo Zhaohui Xi Mao Dao Street 4 Chengdu ČĽR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Guo Zhaouhui
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 55 Bratislava
   27.04.1995Noví spoločníci:
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR
   Guo Zhaohui Xi Mao Dao Street 4 Chengdu ČĽR
   26.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR
   Bai Xiaoyi Zheng Lou Sichuan University 37 Chengdu ČĽR
   Guo Zhaohui Xi Mao Dao Street 4 Chengdu ČĽR
   06.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Guo Zhaouhui
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 55 Bratislava
   05.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Guo Zhaouhui
   Bai Ziaoyi - riaditeľ spoločnosti
   15.02.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   16.01.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Guo Zhaouhui
   15.01.1993Noví spoločníci:
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR
   Bai Xiaoyi Zheng Lou Sichuan University 37 Chengdu ČĽR
   Guo Zhaohui Xi Mao Dao Street 4 Chengdu ČĽR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1993Zrušeny spoločníci:
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR
   Bai Xiaoyi Zheng Lou Sichuan University 37 Chengdu ČĽR
   Guo Zhaohui Xi Mao Dao Street 4 Chengdu ČĽR
   18.02.1992Nové obchodné meno:
   B.G.C. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie alebo oprávnenie alebo potvrdenie
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby potravín, nápojov, reklamnej, marketingovej a obchodnej činnosti
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   reklamná činnosť a marketing
   výroba potravín a nápojov
   Noví spoločníci:
   Chen Xiaoyan Qinyang Qu. East road No. 2 Chengdu ČĽR
   Bai Xiaoyi Zheng Lou Sichuan University 37 Chengdu ČĽR
   Guo Zhaohui Xi Mao Dao Street 4 Chengdu ČĽR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bai Ziaoyi - riaditeľ spoločnosti