Create Invoice

VÚIS Mosty - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VÚIS Mosty
PIN 31319394
TIN 2020291647
VAT number SK2020291647
Date create 10 March 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VÚIS Mosty
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 217 229 €
Profit 41 307 €
Capital 397 543 €
Own capital 168 836 €
Contact Information
Phone(s) +421263452699, +421263452237, +421263812198
Mobile phone(s) +421903763376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 451,597
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,474
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 3,062
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,250
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,250
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,162
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 1,162
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 445,007
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 237,717
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 29,517
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,517
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 208,200
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 3,804
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 3,804
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 203,486
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,335
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 194,151
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,116
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,116
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 451,597
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 210,143
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,725
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 6,725
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 155,472
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 202,095
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -46,623
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,307
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 241,454
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,451
9. Liabilities from social fund (472) 1,451
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 240,003
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,860
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,860
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 192,439
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,558
7. Liabilities from social insurance (336) 2,659
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,537
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,950
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 216,965
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 217,229
III. Revenues from sale of services (602, 606) 216,965
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,773
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 14,175
D. Services (účtová group of 51) 40,432
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 103,797
E.1. Wages and salaries (521, 522) 76,725
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 26,601
4. Social expenses (527, 528) 471
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,291
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 438
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 438
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,640
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,456
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,358
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 51
2. Other interest income (662A) 51
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 868
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 868
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -817
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,639
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 11,332
R.1. Income tax expense current (591, 595) 11,332
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,307
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319394 TIN: 2020291647 VAT number: SK2020291647
 • Registered seat: VÚIS Mosty, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Date create: 10 March 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07 20.04.1998
  Ing. Ján Kucharík, CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01 20.04.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Miroslav Červeňan 1 826 € (27.5%) Eisnerova 11 Bratislava 841 07
  Ing. Ján Kucharík, CSc. 3 818 € (57.5%) Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
  Ing. Stanislav Šuster 996 € (15%) Bratislava 851 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.03.2012Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   12.03.2012Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   02.06.2011Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 851 01
   01.06.2011Zrušené sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   22.01.2010Nové sidlo:
   Kaukazská 2 Bratislava 852 61
   21.01.2010Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   20.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Mária Hrušková Novohorská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Zuzana Karabová Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava 851 07
   19.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   09.12.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a rekonštrukcie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   rekonštrukcie pamiatkových objektov
   projektová činnosť v oblasti statického zabezpečenia stavebných a pamiatkových objektov
   diagnostika, stavebný a statický prieskum dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych a pamiatkových objektov
   10.03.1992Nové obchodné meno:
   VÚIS Mosty s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumno-vývojová, inžinierska a projektová činnosť v stavebníctve a technická pomoc
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   zaťažovacie skúšky stavebných dielcov a konštrukcií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Červeňan Eisnerova 11 Bratislava
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Šuster Jasovská 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Hruška Novohorská 8 Bratislava
   Ing. František Karaba Belinského 2 Bratislava
   Ing. Ján Kucharík , CSc. Sch. Trnavského 18 Bratislava