Create Invoice

SLOVAKIA okolo sveta - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVAKIA okolo sveta
PIN 31319599
TIN 2020314516
VAT number SK2020314516
Date create 16 March 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVAKIA okolo sveta
Mierové nám. 22
91101
Bratislava
Financial information
Sales and income 60 465 €
Profit -46 143 €
Capital 313 393 €
Own capital 226 917 €
Contact Information
Email sekretariat@televiziatrencin.sk
Phone(s) 0327434566, 0327440190
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 292,457
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 24,865
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 24,865
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 20,096
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 4,769
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,455
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 265,592
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 223,022
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 223,022
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 41,917
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 653
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 863
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 531
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 332
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,137
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,137
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 292,457
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,773
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 186,418
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 225,453
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -39,035
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,143
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,651
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,886
9. Liabilities from social fund (472) 2,886
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 87,006
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 22,532
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,532
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,589
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,327
7. Liabilities from social insurance (336) 322
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,730
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,506
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,759
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 33
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 48,298
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 60,465
III. Revenues from sale of services (602, 606) 48,298
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 11,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,167
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,633
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 8,117
D. Services (účtová group of 51) 39,637
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 32,277
E.1. Wages and salaries (521, 522) 24,779
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 7,148
4. Social expenses (527, 528) 350
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,709
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,551
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,551
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 8,331
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -42,168
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 544
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,617
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,617
2. Other interest income (662A) 1,617
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,632
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 798
2. Other expense (562A) 798
O. Exchange rate losses (563) 17
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,817
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,015
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,183
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319599 TIN: 2020314516 VAT number: SK2020314516
 • Registered seat: SLOVAKIA okolo sveta, Mierové nám. 22, 91101, Bratislava
 • Date create: 16 March 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Mierové nám. 22 Trenčín 911 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lokálneho terestriálneho televízneho vysielania v meste Trenčín v zmysle udelenej licencie č. T/126, Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, právoplatnou dňom 13.11.2000
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   03.04.1998Nové sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   02.04.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   11.06.1996Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydávanie a predaj neperiodickej tlače
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   10.06.1996Zrušené sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."
   Nové sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder