Create Invoice

DELF - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DELF
Status Destroyed
PIN 31319777
Date create 18 March 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DELF
Bárdošova 25
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319777
 • Registered seat: DELF, Bárdošova 25, 83101, Bratislava
 • Date create: 18 March 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.11.1999Zrušené obchodné meno:
   DELF spol. s r.o. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti obchodnej podnikateľskej pre tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby
   zahranično-obchodná činnosť
   vývoz, dovoz a reexport tovarov s výnimkou vecí, na ktoré sa viažu osobitné predpisy
   kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   uskutočňovanie veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti s rôznymi tovarmi, s výnimkou s vecami vymedzenými osobitnými predpismi
   sprostredkovateľská, obstarávateľská a obchodná činnosť pre česko-slovenské fyzické a právnické osoby v styku so zahraničnými podnikmi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR i v zahraničí a to formou: obchodného zastupovania, propagácie výrobkov a služieb zastupovaného
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Ondačka Bárdošova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Schwarz Mamateyová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   09.11.1995Nové obchodné meno:
   DELF spol. s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   08.11.1995Zrušené obchodné meno:
   DELF spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Ondačka Bárdošova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Schwarz Mamateyova 9 Bratislava
   18.03.1994Nové sidlo:
   Bárdošova 25 Bratislava 831 01
   17.03.1994Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   18.03.1992Nové obchodné meno:
   DELF spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti obchodnej podnikateľskej pre tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby
   zahranično-obchodná činnosť
   vývoz, dovoz a reexport tovarov s výnimkou vecí, na ktoré sa viažu osobitné predpisy
   kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   uskutočňovanie veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti s rôznymi tovarmi, s výnimkou s vecami vymedzenými osobitnými predpismi
   sprostredkovateľská, obstarávateľská a obchodná činnosť pre česko-slovenské fyzické a právnické osoby v styku so zahraničnými podnikmi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR i v zahraničí a to formou: obchodného zastupovania, propagácie výrobkov a služieb zastupovaného
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   Noví spoločníci:
   Pavel Ondačka Bárdošova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Schwarz Mamateyová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Ondačka Bárdošova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Schwarz Mamateyova 9 Bratislava