Create Invoice

Investičný fond PARÍŽ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičný fond PARÍŽ
Status Destroyed
PIN 31320015
Date create 21 January 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičný fond PARÍŽ
Šafárikovo nám. 4
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320015
 • Registered seat: Investičný fond PARÍŽ, Šafárikovo nám. 4, 81102, Bratislava
 • Date create: 21 January 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.09.1999Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond PARÍŽ, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia kolektívneho investovania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr. Juraj Kolesár , CSc. - predseda Vajnorská 76 Bratislava
   Doc.Ing. Fedor Malík , CSc. - člen Kalinčiakova 21 Modra
   Prof.RNDr. Ján Rak , DrSC. - člen Púpavova 38 Bratislava
   30.03.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 02
   29.03.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   29.07.1998Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.JUDr. Juraj Kolesár , CSc. - predseda Vajnorská 76 Bratislava
   28.07.1998Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 832 64
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.JUDr. Juraj Kolesár , CSc - predseda Vajnorská 76 Bratislava
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia kolektívneho investovania
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.JUDr. Juraj Kolesár , CSc - predseda Vajnorská 76 Bratislava
   Doc.Ing. Fedor Malík , CSc. - člen Kalinčiakova 21 Modra
   Prof.RNDr. Ján Rak , DrSC. - člen Púpavova 38 Bratislava
   29.06.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa § 2 ods. 1 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Kolesár , CSc. - predseda Vajnorská 76 Bratislava
   Fedor Malík - člen Kalinnčiakova 21 Modra
   Ján Rak - člen Púpavova 38 Bratislava
   12.12.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond PARÍŽ, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Kolesár , CSc. - predseda Vajnorská 76 Bratislava
   11.12.1994Zrušené obchodné meno:
   Inforama - investičný fond Paríž, New York, Tokyo a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Drábiková - členka Karadžičova 57 Bratislava
   Miroslav Mečár - člen Palkovičova 3 Bratislava
   Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Peter Trebatický - člen Šintavská 6 Bratislava
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   Inforama - investičný fond Paríž, New York, Tokyo a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 832 64
   12.12.1993Zrušené obchodné meno:
   Inforama - investičný fond Paríž, New York, Tokyo a.s.
   Zrušené sidlo:
   Gunduličová 4 Bratislava
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   Inforama - investičný fond Paríž, New York, Tokyo a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa § 2 ods. 1 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Renáta Drábiková - členka Karadžičova 57 Bratislava
   Fedor Malík - člen Kalinnčiakova 21 Modra
   Miroslav Mečár - člen Palkovičova 3 Bratislava
   Ján Rak - člen Púpavova 38 Bratislava
   Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Peter Trebatický - člen Šintavská 6 Bratislava
   05.12.1993Zrušené obchodné meno:
   Inforama - investičný privatizačný fond, Paríž a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov od obyvateľstvaa ich použitie ku ziskavaniu akcii privatizovaných subjektov, ako aj obhospodarovanie takto ziskaných akcií a ďalšia investorska činnosť
   spoločnosť je oprávnená uskutočňovať aj daľšie činnosti, priamo či nepriamo podporujúce výššie uvedený hlavný predmet podnikania. Uvedený predmet činnosti bude v mene spoločnosti vykonávať v plnom rozsahu na základe zmluvy o správe New Yorského fondu /ďalej len "zmluva"/ Inforama, spol. s. r. o. ďalej len "správca".
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Pavol Paška - člen Oravská 5 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Ľuboš Ševčík - predseda Marečková 9 Bratislava
   21.01.1992Nové obchodné meno:
   Inforama - investičný privatizačný fond, Paríž a.s.
   Nové sidlo:
   Gunduličová 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov od obyvateľstvaa ich použitie ku ziskavaniu akcii privatizovaných subjektov, ako aj obhospodarovanie takto ziskaných akcií a ďalšia investorska činnosť
   spoločnosť je oprávnená uskutočňovať aj daľšie činnosti, priamo či nepriamo podporujúce výššie uvedený hlavný predmet podnikania. Uvedený predmet činnosti bude v mene spoločnosti vykonávať v plnom rozsahu na základe zmluvy o správe New Yorského fondu /ďalej len "zmluva"/ Inforama, spol. s. r. o. ďalej len "správca".
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Pavol Paška - člen Oravská 5 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Ľuboš Ševčík - predseda Marečková 9 Bratislava