Create Invoice

TERMOSTAV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TERMOSTAV
Status Destroyed
PIN 31320147
Date create 01 April 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TERMOSTAV
Bajkalská 30
82756
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320147
 • Registered seat: TERMOSTAV, Bajkalská 30, 82756, Bratislava
 • Date create: 01 April 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.03.2006Zrušené obchodné meno:
   TERMOSTAV a. s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 827 56
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, výstavba vysokých priemyselných komínov, kompletované dodávky sklárskych a keramických pecí, ich opravy a rekonštrukcie
   ďalej výroba a predaj vlastných výrobkov týkajúcich sa žiarotechniky
   v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnanie činnosti
   uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne závažnými právnymi predpismi
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, priemyselných komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných izo- lácii a oceľových konštrukcií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rudolf Trebatický - predseda predstavenstva Štefunkova 11 Bratislava 821 03
   Ing. Karol Pleško - podpredseda predstavensva Latorická 19 Bratislava 821 07
   Ing. Marián Šauša - člen predstavenstva Košická 43/b Bratislava 821 08
   Ing. Zoltán Horváth - člen predstavenstva Ľubovnianska 18 Bratislava 851 01
   23.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Trebatický - predseda predstavenstva Štefunkova 11 Bratislava 821 03
   Ing. Karol Pleško - podpredseda predstavensva Latorická 19 Bratislava 821 07
   Ing. Marián Šauša - člen predstavenstva Košická 43/b Bratislava 821 08
   Ing. Zoltán Horváth - člen predstavenstva Ľubovnianska 18 Bratislava 851 01
   22.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudková 22 Bratislava
   Rudolf Trebatický Štefunkova 11 Bratislava
   30.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava
   29.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šiška Šalviova 38 Bratislava
   13.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Trebatický Štefunkova 11 Bratislava
   02.08.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, výstavba vysokých priemyselných komínov, kompletované dodávky sklárskych a keramických pecí, ich opravy a rekonštrukcie
   ďalej výroba a predaj vlastných výrobkov týkajúcich sa žiarotechniky
   v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnanie činnosti
   uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne závažnými právnymi predpismi
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, priemyselných komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných izo- lácii a oceľových konštrukcií
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudková 22 Bratislava
   Ing. Vladimír Šiška Šalviova 38 Bratislava
   01.08.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, výstavba vysokých priemyselných komínov, kompletované dodávky sklárskych a keramických pecí, ich opravy a rekonštrukcie. Ďalej výroba a predaj vlastných výrobkov týkajúcich sa žiarotechniky. V súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie činnosti. Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne závažnými právnymi predpismi.
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, priemyselných komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných izolácii a oceľových konštrukcií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing Jozef Dančo , CSc. - predseda Révova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Zoltán Horváth Ľubovnianska 18 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Sabo Bažantia 15 Bratislava 821 05
   Ing. Pavol Urban Tranovského 10 Bratislava 841 02
   16.06.1994Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing Jozef Dančo , CSc. - predseda Révova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Zoltán Horváth Ľubovnianska 18 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Sabo Bažantia 15 Bratislava 821 05
   Ing. Pavol Urban Tranovského 10 Bratislava 841 02
   15.06.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čech - predseda K. Adlera 36 Bratislava
   Ing. Karol Pleško - podpredseda Latorická 19 Bratislava
   Ivan Vlasák - člen Baltská 1 Bratislava
   20.01.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, priemyselných komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných izolácii a oceľových konštrukcií
   25.03.1992Nové obchodné meno:
   TERMOSTAV a. s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 827 56
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, výstavba vysokých priemyselných komínov, kompletované dodávky sklárskych a keramických pecí, ich opravy a rekonštrukcie. Ďalej výroba a predaj vlastných výrobkov týkajúcich sa žiarotechniky. V súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie činnosti. Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne závažnými právnymi predpismi.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Čech - predseda K. Adlera 36 Bratislava
   Ing. Karol Pleško - podpredseda Latorická 19 Bratislava
   Ivan Vlasák - člen Baltská 1 Bratislava