Create Invoice

GTS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GTS
Status Destroyed
PIN 31320295
TIN 2020920110
Date create 30 March 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GTS
SNP 121/3
91451
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320295 TIN: 2020920110
 • Registered seat: GTS, SNP 121/3, 91451, Bratislava
 • Date create: 30 March 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.08.2003Nové sidlo:
   SNP 121/3 Trenčianske Teplice 914 51
   Noví spoločníci:
   Emília Tiklová SNP 121/3 Trenčianske Teplice 914 51
   Nový štatutárny orgán:
   Emília Tiklová SNP 121/3 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 25.04.2003
   03.08.2003Zrušené sidlo:
   Tranovského 29 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Kľučka Júliusa Fučíka 52 Bánov 941 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kľučka Júliusa Fučíka 52 Bánov 941 01 Skončenie funkcie: 25.04.2003
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
   výroba hutníckych a zlievarenských výrovbkov
   04.02.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   tlmočnícke služby
   sekretárske služby
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   automatizované spracovanie dát
   súvisiace činnosti so spracovaním dát
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodné poradenstvo
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting
   zemné a búracie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kľučka Júliusa Fučíka 52 Bánov 941 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kľučka Júliusa Fučíka 52 Bánov 941 01 Skončenie funkcie: 25.04.2003
   03.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Bukovinská Astrova 18 Bratislava
   Ing. Pavol Hanulík Červenákova 3 Bratislava
   Ing. Milan Jurek Kmeťovo nám. 3 Bratislava
   Miroslav Valigula Gabčíkova 10/23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Bukovinská Astrova 18 Bratislava
   25.05.1998Nové sidlo:
   Tranovského 29 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonať len s týmto povolením/
   projektovanie stavieb
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Bukovinská Astrova 18 Bratislava
   Ing. Pavol Hanulík Červenákova 3 Bratislava
   Ing. Milan Jurek Kmeťovo nám. 3 Bratislava
   Miroslav Valigula Gabčíkova 10/23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marcela Bukovinská Astrova 18 Bratislava
   24.05.1998Zrušené sidlo:
   Bazovského Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /Obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonať len s tým povolením/
   Poskytovanie kancelárskych služieb
   Činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   Sprostredkovanie právnych, daňových a účtovným poradcov
   Inžinierska a projektová činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nataša Bakičova Trenčianska 64 Bratislava
   Ing. Marcela Bukovinská Astrova 18 Bratislava
   Ing. Pavol Hanulík Červenákova 3 Bratislava
   Ing. Vladislav Hurbanič Vajnorská 43 Bratislava
   Zdenek Hurbanič Včelárska 15 Bratislava
   Ing. Milan Jurek Kmeťovo nám. 3 Bratislava
   Miroslav Valigula Gabčíkova 10/23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Nataša Bakičova Trenčianska 64 Bratislava
   05.05.1993Nové predmety činnosti:
   Inžinierska a projektová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Bukovinská Astrova 18 Bratislava
   Ing. Pavol Hanulík Červenákova 3 Bratislava
   Ing. Vladislav Hurbanič Vajnorská 43 Bratislava
   Ing. Milan Jurek Kmeťovo nám. 3 Bratislava
   Miroslav Valigula Gabčíkova 10/23 Bratislava
   04.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Hurbanič Vajnorská 43 Bratislava
   21.07.1992Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie kancelárskych služieb
   Činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   Sprostredkovanie právnych, daňových a účtovným poradcov
   30.03.1992Nové obchodné meno:
   GTS s r. o.
   Nové sidlo:
   Bazovského Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /Obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Nataša Bakičova Trenčianska 64 Bratislava
   Zdenek Hurbanič Včelárska 15 Bratislava
   Ing. Vladislav Hurbanič Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Nataša Bakičova Trenčianska 64 Bratislava