Create Invoice

COOPEX - LIGNUM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COOPEX - LIGNUM
Status Destroyed
PIN 31320678
Date create 01 April 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat COOPEX - LIGNUM
Za kasárňou 1/315
93204
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31320678
 • Registered seat: COOPEX - LIGNUM, Za kasárňou 1/315, 93204, Bratislava
 • Date create: 01 April 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.1996Zrušené obchodné meno:
   COOPEX - LIGNUM, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Za kasárňou 1/315 Bratislava 932 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovanie
   nákup tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reklamná činnosť
   marketing - prieskum trhu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť k horeuvedeným činnostiam
   poradenská a expertízno-konzultačná činnosť v oblasti riadenia podnikov drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu
   prenájom nehnuteľností, ktorý nie je spojený s doplnkovými službami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jaroslav Lanák Veternicová 33 Bratislava
   Ing. Milan Machava Ďumbierska 13 Nitra
   Ing. Miroslav Matejov - podpredseda predstavenstva Sedmikrásková 2791 Topoľčany
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava
   Ing. Igor Rintel - predseda predstavenstva Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Společník Bazovského 2348 Topoľčany
   Ing. Vladimír Šrámek 941/10 Chynorany
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   Ing. Milan Vaník J. Matušku 15 Topoľčany
   13.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Veternicová 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Matejov - podpredseda predstavenstva Sedmikrásková 2791 Topoľčany
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava
   Ing. Igor Rintel - predseda predstavenstva Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Společník Bazovského 2348 Topoľčany
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   Ing. Milan Vaník J. Matušku 15 Topoľčany
   12.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Veternicová 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Matejov Sedmikrásková 2791 Topoľčany
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   07.11.1995Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   marketing - prieskum trhu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť k horeuvedeným činnostiam
   poradenská a expertízno-konzultačná činnosť v oblasti riadenia podnikov drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu
   prenájom nehnuteľností, ktorý nie je spojený s doplnkovými službami
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Machava Ďumbierska 13 Nitra
   Ing. Miroslav Matejov Sedmikrásková 2791 Topoľčany
   Ing. Vladimír Šrámek 941/10 Chynorany
   06.11.1995Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska investorská činnosť v investičnej výstavbe
   prevádzanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   prevádzanie, projektovanie a vyhodnocovanie geodetických prác
   prevádzanie priemyselných stavieb
   polygrafická výroba
   konzultačná a poradenská činnosť
   zprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   opravy motorových vozidiel
   stolárstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh, inžiniersko - geologického prieskumu
   realizácia vrtnýcha a laboratórnych prác pre inžiniersko - geologický prieskum
   20.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Veternicová 33 Bratislava
   19.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Menčl Kollárova 1 Modra 900 01
   10.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   09.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hauk Heydukova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Matejovič Budyšínska 8 Bratislava
   11.01.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh, inžiniersko - geologického prieskumu
   realizácia vrtnýcha a laboratórnych prác pre inžiniersko - geologický prieskum
   10.01.1994Nové sidlo:
   Za kasárňou 1/315 Bratislava 932 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Hauk Heydukova 23 Bratislava
   09.01.1994Zrušené sidlo:
   Thälmannova 1/315 Bratislava 832 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Pavol Dubek Za Hradbami 17 Pezinok
   25.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie dopravných stavieb
   prevádzanie inžinierskych stavieb
   prevádzanie bytových a občianskych stavieb
   poskytovanie software
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   studniarstvo
   01.04.1992Nové obchodné meno:
   COOPEX - LIGNUM, a.s.
   Nové sidlo:
   Thälmannova 1/315 Bratislava 832 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska investorská činnosť v investičnej výstavbe
   prevádzanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   prevádzanie, projektovanie a vyhodnocovanie geodetických prác
   prevádzanie dopravných stavieb
   prevádzanie inžinierskych stavieb
   prevádzanie priemyselných stavieb
   prevádzanie bytových a občianskych stavieb
   poskytovanie software
   polygrafická výroba
   ubytovanie
   konzultačná a poradenská činnosť
   zprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   nákup tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   pohostinská činnosť
   opravy motorových vozidiel
   stolárstvo
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   studniarstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Pavol Dubek Za Hradbami 17 Pezinok
   Ing. Jozef Matejovič Budyšínska 8 Bratislava
   Ing. Tomáš Menčl Kollárova 1 Modra 900 01