Create Invoice

INVESTUNION, investičná akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INVESTUNION, investičná akciová
Status Destroyed
PIN 31321151
TIN 2020846135
Date create 13 April 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INVESTUNION, investičná akciová
Kutuzovova 3
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321151 TIN: 2020846135
 • Registered seat: INVESTUNION, investičná akciová, Kutuzovova 3, 83103, Bratislava
 • Date create: 13 April 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.03.2012Zrušené obchodné meno:
   INVESTUNION, investičná akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa kolektívnych majetkových účastí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   11.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Bošanský - člen predstavenstva Znievska 3062/16 Bratislava 851 06
   Ing. Pavel Hladký - predseda Lidická 14 Bratislava
   Ing. Juraj Minarovjech - člen predstavenstva Jesenského 12 Bratislava 811 02
   04.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Bošanský - člen predstavenstva Znievska 3062/16 Bratislava 851 06
   Ing. Juraj Minarovjech - člen predstavenstva Jesenského 12 Bratislava 811 02
   03.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kováčik - 2.podpredseda generálny riaditeľ Hrušovská 42 Bratislava
   Ing. František Horák - 1.podpredseda Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   08.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hladký - predseda Lidická 14 Bratislava
   Ing. Milan Kováčik - 2.podpredseda generálny riaditeľ Hrušovská 42 Bratislava
   Ing. František Horák - 1.podpredseda Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   07.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - predseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Milan Kováčik - generálny riaditeľ Hrušovská 42 Bratislava
   Ing. František Horák - podpredseda Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   20.05.1996Nové sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   19.05.1996Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   09.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - predseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Milan Kováčik - generálny riaditeľ Hrušovská 42 Bratislava
   Ing. František Horák - podpredseda Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   08.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - predseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Milan Kováčik - člen, generálny riaditeľ 55 Veľké Chlievany
   Ing. František Horák - podpredseda Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   24.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - predseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Milan Kováčik - člen, generálny riaditeľ 55 Veľké Chlievany
   Ing. František Horák - podpredseda Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Božoň Jarošova 2885/35 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Hroššo , CSc - podpredseda Veterná 32 Trnava 917 01
   Miroslav Hruška Radoľa 84 Kysucké Nové Mesto 024 03
   Ing. Milan Kováčik - predseda 55 Veľké Chlievany 956 55
   Ing. Marián Kozina Okružná 12 Trnava
   Milan Martinka Budovateľská 13 Sučany 038 52
   JUDr Attila Vajda Sklabinská 10 Bratislava
   Ing. František Horák Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   Ivan Veselý Hogerova 814 Praha 5 152 00 Česká republika
   29.04.1994Nové obchodné meno:
   INVESTUNION, investičná akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hroššo , CSc - podpredseda Veterná 32 Trnava 917 01
   Ing. Milan Kováčik - predseda 55 Veľké Chlievany 956 55
   Ing. Marián Kozina Okružná 12 Trnava
   Ing. František Horák Ravenská 321 Praha 10 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hrušovská 43 Bratislava
   28.04.1994Zrušené obchodné meno:
   INVESTUNION, a.s. investičná spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Ducháč Scherrera 6 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Hroššo , CSc Veterná 32 Trnava 917 01
   Ing. Milan Kováčik 55 Veľké Chlievany 956 55
   Ing. Jozef Kounovský Španielova 1319 Praha 6 Česká republika
   15.01.1993Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr Attila Vajda Sklabinská 10 Bratislava
   Ing. Jozef Kounovský Španielova 1319 Praha 6 Česká republika
   14.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Znášik 124 Podlužany 956 62
   07.12.1992Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   06.12.1992Zrušené sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava 832 76
   14.09.1992Nové obchodné meno:
   INVESTUNION, a.s. investičná spoločnosť
   13.09.1992Zrušené obchodné meno:
   INVESTUNION, a.s.
   13.04.1992Nové obchodné meno:
   INVESTUNION, a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava 832 76
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   správa kolektívnych majetkových účastí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Božoň Jarošova 2885/35 Piešťany 921 01
   Ing. Alexander Ducháč Scherrera 6 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Hroššo , CSc Veterná 32 Trnava 917 01
   Miroslav Hruška Radoľa 84 Kysucké Nové Mesto 024 03
   Ing. Milan Kováčik 55 Veľké Chlievany 956 55
   Milan Martinka Budovateľská 13 Sučany 038 52
   Ing. Ivan Znášik 124 Podlužany 956 62
   Ivan Veselý Hogerova 814 Praha 5 152 00 Česká republika