Create Invoice

STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA
Status Destroyed
PIN 31321623
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA
Račianska 66
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321623
 • Registered seat: STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.2003Zrušené obchodné meno:
   STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA a. s.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   stolárstvo
   tesárstvo
   čalúnnictvo
   montáž copilitových stien
   montáž drevostavieb
   podlahárstvo
   revízie prevádzkovej spôsobilosti zdvíha- cích zariadení
   vodoinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   revízie a skúšky plynových zariadení
   montáž rozvodov ústredného kúrenia - zváračské práce
   obkladačské práce
   maliarske a natieračské práce
   pokrývačské práce
   klampiarske práce
   izolácie proti vode
   skúšky parných a horúcovodných kotlov a tlakových nádob stabilných
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácii
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwre - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   elektroinštalácie
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   murárstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Marta Bernáthová - predseda Palkovičova 12 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.2003
   Darina Gogulková - člen Osuského 5 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.2003
   Ing. Eva Kliská - člen Saratovská 4 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.2003
   21.10.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Bernáthová - predseda Palkovičova 12 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.2003
   Darina Gogulková - člen Osuského 5 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.2003
   Ing. Eva Kliská - člen Saratovská 4 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.2003
   20.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. - predseda Kopčianska 63 Bratislava Vznik funkcie: 13.10.1995
   Ing. Eva Kliská - člen Saratovská 4 Bratislava Vznik funkcie: 06.05.1999
   Ing. Zdenek Kopáčik - člen Tupolevova 4/D Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1996
   16.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. - predseda Kopčianska 63 Bratislava Vznik funkcie: 13.10.1995
   Ing. Eva Kliská - člen Saratovská 4 Bratislava Vznik funkcie: 06.05.1999
   Ing. Zdenek Kopáčik - člen Tupolevova 4/D Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1996
   15.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. - predseda Kopčianska 63 Bratislava
   Ing. Eva Kliská - člen Saratovská 4 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopáčik - člen Tupolevova 4/D Bratislava
   13.12.2000Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   murárstvo
   12.12.2000Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 832 64
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   18.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kliská - člen Saratovská 4 Bratislava
   17.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gažo - člen Drobného 7 Bratislava
   Ing. Peter Jánoš - člen Jána Poničana 11 Bratislava
   Marian Slezák - podpredseda Páričkova 9 Ružomberok
   23.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jánoš - člen Jána Poničana 11 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopáčik - člen Tupolevova 4/D Bratislava
   22.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Svátek - člen Nejedlého 35 Bratislava
   Ing. Gabriela Tátošová Budatínska 15 Bratislava
   29.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Tátošová Budatínska 15 Bratislava
   02.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. - predseda Kopčianska 63 Bratislava
   Ing. Ladislav Gažo - člen Drobného 7 Bratislava
   Marian Slezák - podpredseda Páričkova 9 Ružomberok
   Ing. Stanislav Svátek - člen Nejedlého 35 Bratislava
   01.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Horňánská - člen Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Doc. Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - člen Rezedova 10 Bratislava
   Ľubor Santner - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ing. Stanislav Svátek - - člen Nejedlého 35 Bratislava
   Ing. Peter Trebatický - predseda Šin-tavská 6 Bratislava
   08.11.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - člen Rezedova 10 Bratislava
   Ľubor Santner - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ing. Peter Trebatický - predseda Šin-tavská 6 Bratislava
   07.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Milan Bielek , DrSc. - člen Fándlyho 10 Bratislava
   Ing. Jozef Hinko - člen Zálesná 9 Nové Zámky
   Doc. Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - predseda Rezedova 10 Bratislava
   MUDr. Marian Šolty - podpredseda Landauova 20 Bratislava
   25.02.1994Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Milan Bielek , DrSc. - člen Fándlyho 10 Bratislava
   Ing. Jozef Hinko - člen Zálesná 9 Nové Zámky
   Ing. Vlasta Horňánská - člen Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Doc. Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - predseda Rezedova 10 Bratislava
   Ing. Stanislav Svátek - - člen Nejedlého 35 Bratislava
   MUDr. Marian Šolty - podpredseda Landauova 20 Bratislava
   24.02.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Foltán - člen Saratovská 4 Bratislava
   Ing. Juraj Kovalovský - člen L. Szántova 47 Bratislava
   Ing. Stanislav Svátek - podpredseda Nejedlého 35 Bratislava
   Ing. Anton Vavrinčík - predseda Gurovova 8 Bratislava
   Ing. Ĺuboš Vodislavský - člen Pri Šajbách 16 Bratislava
   30.06.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stolárstvo
   tesárstvo
   čalúnnictvo
   montáž copilitových stien
   montáž drevostavieb
   podlahárstvo
   revízie prevádzkovej spôsobilosti zdvíha- cích zariadení
   vodoinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   revízie a skúšky plynových zariadení
   montáž rozvodov ústredného kúrenia - zváračské práce
   obkladačské práce
   maliarske a natieračské práce
   pokrývačské práce
   klampiarske práce
   izolácie proti vode
   skúšky parných a horúcovodných kotlov a tlakových nádob stabilných
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácii
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwre - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   elektroinštalácie
   29.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, dodávky a montáž remeselných prác na stavebných objektoch a zariadeniach
   Nákup a predaj tovarov. / Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Sprostredkovateľská činosť v oblasi nákupu a predaj tovarov.
   Poradenská a konzultačná činosť v oblasti nákupu a predaj tovarov.
   11.03.1993Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov. / Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Sprostredkovateľská činosť v oblasi nákupu a predaj tovarov.
   Poradenská a konzultačná činosť v oblasti nákupu a predaj tovarov.
   21.04.1992Nové obchodné meno:
   STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA a. s.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 832 64
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba, dodávky a montáž remeselných prác na stavebných objektoch a zariadeniach
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Foltán - člen Saratovská 4 Bratislava
   Ing. Juraj Kovalovský - člen L. Szántova 47 Bratislava
   Ing. Stanislav Svátek - podpredseda Nejedlého 35 Bratislava
   Ing. Anton Vavrinčík - predseda Gurovova 8 Bratislava
   Ing. Ĺuboš Vodislavský - člen Pri Šajbách 16 Bratislava