Create Invoice

MILEX PROGRES - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MILEX PROGRES
PIN 31321852
TIN 2020379680
VAT number SK2020379680
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MILEX PROGRES
Beňadická 13
85106
Bratislava
Financial information
Sales and income 149 513 €
Profit 2 894 €
Capital 159 678 €
Own capital 145 298 €
Contact Information
Phone(s) +421263531281, +421263531282, +421263531283
Mobile phone(s) +421905641868
Fax(es) 0263531281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 162,599
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 162,396
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 17,976
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,976
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 33,194
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 33,194
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,194
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 23,172
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 23,172
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,172
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 88,054
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,036
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 87,018
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 203
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 203
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 162,599
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,191
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 431,567
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 431,567
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 48,330
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 48,330
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -334,600
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -334,600
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,894
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,408
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 430
9. Liabilities from social fund (472) 430
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 385
B.II.1. Legal provisions (451A) 385
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 12,407
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 159
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,990
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,275
7. Liabilities from social insurance (336) 720
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,114
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,149
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,186
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,186
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 149,521
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 149,513
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,100
III. Revenues from sale of services (602, 606) 98,413
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 50,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,602
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 859
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 25,067
D. Services (účtová group of 51) 40,326
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 27,859
E.1. Wages and salaries (521, 522) 19,384
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,460
4. Social expenses (527, 528) 2,015
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 706
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 636
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 636
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 47,510
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 192
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,447
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,911
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,261
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 63
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,855
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,894
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321852 TIN: 2020379680 VAT number: SK2020379680
 • Registered seat: MILEX PROGRES, Beňadická 13, 85106, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  MUDr. Erich Murár, PhD. člen Arménska 10 Bratislava 821 07 28.06.2014
  Ing. Ladislav Murár predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 28.06.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.08.2014Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár , PhD. - člen predstavenstva Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   Ing. Ladislav Murár - predseda predstavenstva Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.06.2014
   31.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   21.10.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2009
   20.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   28.04.2006Nové sidlo:
   Beňadická 13 Bratislava 851 06
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj technologických zariadení pre mliekarenský priemysel
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti /realitná činnosť/
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
   ekonomické a podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu, verejnej mienky a marketing
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Erich Murár - člen Arménska 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   27.04.2006Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - člen Inovecká 10 Nitra
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen Gallayova 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Cabanova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   28.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubíček - člen Strachotova 7 Bratislava
   Jozef Malec - člen Považská 13 Trenčín
   Anton Ondruš - člen 137 Súlovce
   27.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   MILEX PROGRES a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 65
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-poradenská a obchodná činnosť
   informačný servis pre podniky mliekarenského priemyslu
   vykonávanie laboratórnych skúšok
   marketing
   technologický rozvoj v mliekarenskom priemysle
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Edita Brunclíková - člen Baumanova 5 Bratislava
   Henrich Dillhof - podpred-seda Inovecká 10 Nitra
   Ing. Ján Kliský - člen M. Chúťkovej 35 Bratislava
   Ing. Alexander Križan - člen Jakubovského 77 Bratislava
   Ing. Ladislav Murár - predseda Bodvianska 17 Bratislava