Create Invoice

Stavivá Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavivá Bratislava
Status Destroyed
PIN 31321887
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Stavivá Bratislava
Staviteľská 7
83246
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321887
 • Registered seat: Stavivá Bratislava, Staviteľská 7, 83246, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.02.2007Zrušené obchodné meno:
   Stavivá Bratislava a.s.
   Zrušené sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 832 46
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v oblasti stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   nákup a predaj tovarov v oblasti stavebných látok, strojov a potrieb pre výstavbu (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   výroba stavebných materiálov a výrobkov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre dopravné, inžinierske, priemyslové, bytové a občianske stavby
   prieskum trhu v oblasti predaja stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Lônčik - člen Beniakova 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.01.2002
   Šefkija Tutič - predseda Jadrová 13 Bratislava 821 02
   Anabela Tutičová - člen Jadrova 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.01.2002
   14.10.2004Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 832 46
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.10.2004Zrušené sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.09.2002Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Šefkija Tutič - predseda Jadrová 13 Bratislava 821 02
   18.09.2002Zrušené sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 832 46
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Šefkija Tutič - , predseda Jaderná 13 Bratislava
   17.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lônčik - člen Beniakova 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.01.2002
   Anabela Tutičová - člen Jadrova 13 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.01.2002
   16.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kulák Šuty 21 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 29.01.2002
   Vladimír Špánik - člen Štefániková 7 Bratislava Skončenie funkcie: 29.01.2002
   28.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kulák Šuty 21 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 29.01.2002
   27.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90
   26.09.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.02.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90
   21.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kulák - člen Šuty 21 Bratislava
   11.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Špánik - člen Štefániková 7 Bratislava Skončenie funkcie: 29.01.2002
   10.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Drako , CSc. - podpredseda Palisády 1 Bratislava
   16.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Drako , CSc. - podpredseda Palisády 1 Bratislava
   Ing. Jozef Kulák - člen Šuty 21 Bratislava
   Šefkija Tutič - , predseda Jaderná 13 Bratislava
   15.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička - podpredseda predstavenstva Podhorská 62 Dubová 900 90
   Ing. Jozef Kulák - predseda predstavenstva Saratovská 17 Bratislava
   Anna Paulínyová - člen predstavenstva 81 Kostolná - Záriečie 913 04
   30.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička - podpredseda predstavenstva Podhorská 62 Dubová 900 90
   Ing. Jozef Kulák - predseda predstavenstva Saratovská 17 Bratislava
   Anna Paulínyová - člen predstavenstva 81 Kostolná - Záriečie 913 04
   29.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregoričk - predseda Podhorská 62 Dubová 900 90
   Ing. Jozef Kulák - predseda Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Mária Mózesová - člen Žitavská 7 Senec
   29.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregoričk - predseda Podhorská 62 Dubová 900 90
   28.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Zámečník - podpredseda Račianska 7 Bratislava
   31.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v oblasti stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   nákup a predaj tovarov v oblasti stavebných látok, strojov a potrieb pre výstavbu (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   výroba stavebných materiálov a výrobkov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre dopravné, inžinierske, priemyslové, bytové a občianske stavby
   prieskum trhu v oblasti predaja stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   cestná nákladná doprava
   30.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   odbytová a zásobovacia činnosť pre organizácie, maloobchodný predaj pre obyvateľstvo v oblasti stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   zahranično-obchodná činnosť v oblasti stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavby a zariadenie domov a záhrad
   výroba stavebných látok
   stavebná činnosť, montáž výrobkov
   poskytovanie služieb organizáciám a obyvateľstvu, súvisiacich s plnením predmetu činnosti
   prieskum trhu v oblasti predaja stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   vykonávanie všetkých uvedených činností aj v zahraničí v súlade so všeobecnými právnymi predpismi
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   Stavivá Bratislava a.s.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 832 46
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   odbytová a zásobovacia činnosť pre organizácie, maloobchodný predaj pre obyvateľstvo v oblasti stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   zahranično-obchodná činnosť v oblasti stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavby a zariadenie domov a záhrad
   výroba stavebných látok
   stavebná činnosť, montáž výrobkov
   poskytovanie služieb organizáciám a obyvateľstvu, súvisiacich s plnením predmetu činnosti
   prieskum trhu v oblasti predaja stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad
   vykonávanie všetkých uvedených činností aj v zahraničí v súlade so všeobecnými právnymi predpismi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Kulák - predseda Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Mária Mózesová - člen Žitavská 7 Senec
   Dušan Zámečník - podpredseda Račianska 7 Bratislava