Create Invoice

LUXE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LUXE
PIN 31321950
TIN 2020389954
VAT number SK2020389954
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat LUXE
Bárdošova 2/A
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 591 678 €
Profit 61 780 €
Capital 2 038 458 €
Own capital 1 957 612 €
Contact Information
Email bcluxe@bcluxe.sk
Website http://www.bcluxe.sk
Mobile phone(s) +421918240487
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,100,380
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,684,371
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,567,771
A.II.1. Land (031) - /092A/ 481,113
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,007,017
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 79,641
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 116,600
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 116,600
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 416,491
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 23,556
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 22,102
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,102
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,288
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 320,241
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 318,099
3. Own shares and own business shares (252) 2,142
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 72,694
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 691
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 72,003
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) -482
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 33
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,696
4. Accrued income short-term (385A) -3,211
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,100,380
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,019,392
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 647,166
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 647,166
A.II. Share premium (412) 154,822
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 147,699
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 147,699
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,007,925
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,007,925
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,780
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,485
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,853
9. Liabilities from social fund (472) 395
12. Deferred tax liability (481A) 5,458
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 52,855
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) -231
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -231
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,116
7. Liabilities from social insurance (336) 3,169
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,516
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,285
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,777
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,777
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 16,503
4. Deferred income short-term (384A) 16,503
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 610,515
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 591,678
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 490
III. Revenues from sale of services (602, 606) 590,396
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 49
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 743
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 530,579
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 60,858
D. Services (účtová group of 51) 146,317
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 146,632
E.1. Wages and salaries (521, 522) 78,968
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 27,883
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 35,255
4. Social expenses (527, 528) 4,526
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12,790
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 153,797
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 153,797
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,185
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,099
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 383,711
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,837
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 795
3. Other income from securities and shares (665A) 795
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 17,997
3. Other income from short-term financial assets (666A) 17,997
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 45
2. Other interest income (662A) 45
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 643
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 442
2. Other expense (562A) 442
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 201
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 18,194
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 79,293
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 17,513
R.1. Income tax expense current (591, 595) 17,513
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321950 TIN: 2020389954 VAT number: SK2020389954
 • Registered seat: LUXE, Bárdošova 2/A, 83101, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Iveta Duchoňová predseda Na Barine 15 Bratislava 841 03 01.08.2008
  Eva Pósa člen Moskovská 7370/15 Bratislava 811 08 29.04.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Eva Pósa - člen predstavenstva Moskovská 7370/15 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.04.2014
   06.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Vašek - člen predstavenstva Bajkalská 12985/9B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 22.04.2008
   11.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Vašek - člen predstavenstva Bajkalská 12985/9B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 22.04.2008
   10.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Vašek - člen predstavenstva Kostolná 1597/31A Nitra 949 01 Vznik funkcie: 22.04.2008
   01.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Iveta Duchoňová - predseda predstavenstva Na Barine 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.08.2008
   31.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Pósová - predseda Pezinská 32/A Senec Vznik funkcie: 23.06.1999
   26.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Vašek - člen predstavenstva Kostolná 1597/31A Nitra 949 01 Vznik funkcie: 22.04.2008
   25.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Boteková Rustaveliho 12 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2003
   Iveta Duchoňová Na Barine 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.06.1999
   25.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Oľga Boteková Rustaveliho 12 Bratislava Vznik funkcie: 13.08.2003
   24.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Copková Vidlicová 38 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   08.10.2003Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   14.03.2003Nové obchodné meno:
   LUXE a.s.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov pokiaľ sa poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Copková Vidlicová 38 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   Iveta Duchoňová Na Barine 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.06.1999
   Anna Pósová - predseda Pezinská 32/A Senec Vznik funkcie: 23.06.1999
   13.03.2003Zrušené obchodné meno:
   ZDRAVOPROJEKT INTERNACIONAL a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Copková Vidlicová 38 Bratislava
   Iveta Duchoňová Na Barine 15 Bratislava 841 03
   Anna Pósová - predseda Pezinská 32/A Senec
   12.06.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   11.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Renáta Copková Vidlicová 38 Bratislava
   21.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Búryová Miletičova 46 Bratislava
   17.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Búryová Miletičova 46 Bratislava
   16.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   07.12.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   06.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poskytovanie plánografických prác maloodberateľom
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   06.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Iveta Duchoňová Na Barine 15 Bratislava 841 03
   Anna Pósová - predseda Pezinská 32/A Senec
   05.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Pósová Žarnovova 11 Senec
   Ing. Štefan Šabík Vavilovova 3 Bratislava
   29.09.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   Anna Pósová Žarnovova 11 Senec
   Ing. Štefan Šabík Vavilovova 3 Bratislava
   28.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacom zariadení v kategórii hotel GARNI*
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl Nám. 6 apríla 21 Bratislava
   JUDr. Jozef Teis Chrobákova 1/A Bratislava
   Roland Tóth Kostlivého 4 Bratislava
   JUDr. Štefan Uram Moskovská 25 Bratislava
   Ing. Pavel Vašek , CSc. Pekníkova 11 Bratislava
   24.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   JUDr. Jozef Teis Chrobákova 1/A Bratislava
   JUDr. Štefan Uram Moskovská 25 Bratislava
   Ing. Pavel Vašek , CSc. Pekníkova 11 Bratislava
   23.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl Nám. 6 apríla 21 Bratislava
   JUDr. Štefan Uram Moskovská 25 Bratislava
   Ing. Pavel Vašek , CSc. Pekníkova 11 Bratislava
   04.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl Nám. 6 apríla 21 Bratislava
   23.09.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   JUDr. Štefan Uram Moskovská 25 Bratislava
   Ing. Pavel Vašek , CSc. Pekníkova 11 Bratislava
   15.06.1994Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poskytovanie plánografických prác maloodberateľom
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   ubytovacie služby v ubytovacom zariadení v kategórii hotel GARNI*
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Gašparovič Tomanova 58 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl Nám. 6 apríla 21 Bratislava
   Roland Tóth Kostlivého 4 Bratislava
   14.06.1994Zrušeny predmety činnosti:
   dodávka stavieb na kľúč
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb pre účastníkov cestovného ruchu
   poskytovanie prác a služieb v oblasti automatizovaného spracúvania dát
   poskytovanie planografických prác maloodberateľom
   zo zahraničnej obchodnej činnosti zabezpečuje
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby spoločnosti nomenklatúry hs 4906004
   dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe spoločnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou projektovej, inžinierskej a konzultačnej činnosti
   dodávky stavieb na kľúč, t.j.dodávky inžinierskej, technologickej časti stavieb v ČSFR i v zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Cibuľka L. Dérera 4 Bratislava
   Ing. Ján Ďuga - podpredseda L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Hlavačka Obežná 4 Bratislava
   Ing. arch. Jinrich Martin L. Dérera 4 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Schuster - predseda L. Dérera 2 Bratislava
   Ing. Štefan Šabík Vavilovova 3 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   ZDRAVOPROJEKT INTERNACIONAL a.s.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   dodávka stavieb na kľúč
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb pre účastníkov cestovného ruchu
   poskytovanie prác a služieb v oblasti automatizovaného spracúvania dát
   poskytovanie planografických prác maloodberateľom
   zo zahraničnej obchodnej činnosti zabezpečuje
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby spoločnosti nomenklatúry hs 4906004
   dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe spoločnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou projektovej, inžinierskej a konzultačnej činnosti
   dodávky stavieb na kľúč, t.j.dodávky inžinierskej, technologickej časti stavieb v ČSFR i v zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Cibuľka L. Dérera 4 Bratislava
   Ing. Ján Ďuga - podpredseda L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Hlavačka Obežná 4 Bratislava
   Ing. arch. Jinrich Martin L. Dérera 4 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Schuster - predseda L. Dérera 2 Bratislava
   Ing. Štefan Šabík Vavilovova 3 Bratislava