Create Invoice

INCO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INCO
Status Destroyed
PIN 31321968
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INCO
Kočovská cesta BOX 4A
91501
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321968
 • Registered seat: INCO, Kočovská cesta BOX 4A, 91501, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.12.1998Nové sidlo:
   Kočovská cesta BOX 4A Nové Mesto nad Váhom 915 01
   13.12.1998Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   06.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kolenič sídlisko SNP 17 Holíč 908 51
   Ing. Marián Legerský č.141 Bošáca 913 07
   Ing. Tibor Ondreička 149 Stará Lehota 916 36
   05.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kolenič sídlisko SNP 17 Holíč
   Ing. Jozef Lacko Naftárska 965 Gbely
   Ing. Tibor Ondreička 149 Stará Lehota
   Ing. Jozef Skovajsa Soblahovská 16 Trenčín
   Ing. Jana Štepničková Sibírska 54 Bratislava
   08.08.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kolenič sídlisko SNP 17 Holíč
   Ing. Jozef Lacko Naftárska 965 Gbely
   Ing. Tibor Ondreička 149 Stará Lehota
   Ing. Jozef Skovajsa Soblahovská 16 Trenčín
   Ing. Jana Štepničková Sibírska 54 Bratislava
   07.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján HIRNER - podpredseda Malinovského 2 Bratislava
   JUDr. Ivan KAPINAJ - člen Karadžičova 49 Bratislava
   Ing. Viktor TEGELHOFF , CSc. - predseda Osloboditeľská 8 Bratislava
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   INCO a.s.
   Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   inžinierska činnosť pri výstavbe
   výskumno-vývojová činnosť v baníctve a energetike
   normalizačná činnosť v stavebníctve a energetike
   geodetické meračské služby
   hygienicko-ekologické meračské služby
   ubytovacie, stravovacie, obchodné a rekreačné služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján HIRNER - podpredseda Malinovského 2 Bratislava
   JUDr. Ivan KAPINAJ - člen Karadžičova 49 Bratislava
   Ing. Viktor TEGELHOFF , CSc. - predseda Osloboditeľská 8 Bratislava