Create Invoice

EURO SIPOX holding - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EURO SIPOX holding
Status Destroyed
PIN 31321992
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EURO SIPOX holding
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31321992
 • Registered seat: EURO SIPOX holding, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.11.2005Zrušené obchodné meno:
   EURO SIPOX a.s. holding, v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárska drevovýroba vrátane montážnej činnosti
   prevádzkovanie nácestného strediska na prípravu colného vybavovania kamiónovej dopravy
   sprostredkovanie obchodu a dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   práce ekologického charakteru
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
   verejná cestná nákladná doprava
   zmenárenská činnosť
   opravy motorových vozidiel
   výroba, odbit a montáž betónových a železobetónových výrobkov
   malé elektrárne do 50 kW
   vykonávanie trhacích prác
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania základných služieb spojených s prenájmom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.08.2004Nové obchodné meno:
   EURO SIPOX a.s. holding, v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.08.2004Zrušené obchodné meno:
   EURO SIPOX a.s. holding
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marian Baran - člen Ambroseho 13 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Hrnek - predseda Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   31.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Baran - člen Ambroseho 13 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Hrnek - predseda Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   30.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava
   JUDr.Ing. Jozef Majský - predseda Budatínska 33 Bratislava
   Ing. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   11.06.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Huska - člen Mamateyova 13 Bratislava
   Ing. Alojz Šesták - podpredseda predstavenstva Ľudovíta Fullu 3098 Bratislava
   18.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava
   Ing. Jozef Huska - člen Mamateyova 13 Bratislava
   JUDr.Ing. Jozef Majský - predseda Budatínska 33 Bratislava
   Ing. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Alojz Šesták - podpredseda predstavenstva Ľudovíta Fullu 3098 Bratislava
   17.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava
   Ing. Jozef Huska - člen Mamateyova 13 Bratislava
   JUDr.Ing. Jozef Majský - predseda Budatínska 33 Bratislava
   Ing. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Alojz Šesták - podpredseda predstavenstva Ľudovíta Fullu 3098 Bratislava
   02.02.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania základných služieb spojených s prenájmom
   01.06.1994Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   opravy motorových vozidiel
   výroba, odbit a montáž betónových a železobetónových výrobkov
   malé elektrárne do 50 kW
   vykonávanie trhacích prác
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Šesták - podpredseda predstavenstva Ľudovíta Fullu 3098 Bratislava
   31.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Šesták - podpredseda Hanulova 9 Bratislava
   16.07.1993Nové obchodné meno:
   EURO SIPOX a.s. holding
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárska drevovýroba vrátane montážnej činnosti
   prevádzkovanie nácestného strediska na prípravu colného vybavovania kamiónovej dopravy
   sprostredkovanie obchodu a dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   práce ekologického charakteru
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava
   Ing. Jozef Huska - člen Mamateyova 13 Bratislava
   JUDr.Ing. Jozef Majský - predseda Budatínska 33 Bratislava
   Ing. Eduard Šebo - člen Komenského 2 Modra
   Ing. Alojz Šesták - podpredseda Hanulova 9 Bratislava
   15.07.1993Zrušené obchodné meno:
   Prefmonta a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná výroba, drevostavby, rekonštrukcie a modernizácie
   strojárenská výroba a stolárska drevovýroba
   prevádzkovanie nácestného strediska na prípravu colného vybavovania kamionovej dopravy
   skladovanie, dovoz, vývoz a distribúcia tovarov, obchodná činnosť v colných skladoch
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť a inžiniersko - technická činnosť
   obchodná a zahraničnoobchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Čierny - člen Staromestská 3 Trnava
   Ing.arch. Pavol Hollý - člen Kopčianska 86 Bratislava
   Ing. Ján Pavlo - podpredseda Talichova 19 Bratislava
   Ing. Pavol Siváček - člen Nejedlého 10 Bratislava
   Ing. Alojz Šesták - predseda Hanulova 9 Bratislava
   01.05.1992Nové obchodné meno:
   Prefmonta a.s.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebná výroba, drevostavby, rekonštrukcie a modernizácie
   strojárenská výroba a stolárska drevovýroba
   prevádzkovanie nácestného strediska na prípravu colného vybavovania kamionovej dopravy
   skladovanie, dovoz, vývoz a distribúcia tovarov, obchodná činnosť v colných skladoch
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť a inžiniersko - technická činnosť
   obchodná a zahraničnoobchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Čierny - člen Staromestská 3 Trnava
   Ing.arch. Pavol Hollý - člen Kopčianska 86 Bratislava
   Ing. Ján Pavlo - podpredseda Talichova 19 Bratislava
   Ing. Pavol Siváček - člen Nejedlého 10 Bratislava
   Ing. Alojz Šesták - predseda Hanulova 9 Bratislava