Create Invoice

Dahos - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dahos
PIN 31322018
TIN 2020363631
VAT number SK2020363631
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Dahos
Pluhová 49
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 36 945 €
Profit 6 278 €
Capital 1 340 751 €
Own capital 1 328 137 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903716634
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 1,927,515
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 119,564
A.II.1. Land and buildings (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,807,951
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,148
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 45,911
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,162
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,075
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 2,032,663
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,024,972
A.I. Capital r. 27 + r. 28 632,026
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 632,026
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 1,091,236
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 295,432
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,278
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,691
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,307
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 3,384
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 333
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 36,945
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 35,859
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,086
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 28,873
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,898
C. Services (účtová group of 51) 9,119
D. Personal expenses (účtová group of 52) 4,702
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,681
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 4,264
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,072
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,842
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 1
X. Interest income (662) 1
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 84
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 84
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,989
P. Income tax expense (591, 595) 1,711
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322018 TIN: 2020363631 VAT number: SK2020363631
 • Registered seat: Dahos, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Gábor Buza predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 01.05.1992
  Miriam Buzová člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 24.08.2004
  Jozef Kalivoda člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 18.04.2007
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kalivoda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.04.2007
   27.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.05.1992
   Miriam Buzová - člen Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.08.2004
   14.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   16.03.2004Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kocmunda - člen Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.02.2004
   15.03.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   06.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2002 Skončenie funkcie: 26.02.2004
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   20.10.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   JUDr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Ing. Ľubomír Vávra M.C. Sklodowskej 21 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   06.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   05.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava
   28.04.1993Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach včítane prevádzkovanie pohostinských činností v týchto zariadeniach
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - správa budov
   pohostinská činnosť
   27.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   Dahos a. s.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gábor Buza - predseda Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Mgr. Ján Niščák , CSc. - člen Beňadická 11 Bratislava