Create Invoice

ŽELING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ŽELING
PIN 31322077
TIN 2020408577
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ŽELING
Panenská 7
81103
Bratislava
Financial information
Sales and income 17 186 €
Profit -14 020 €
Capital 1 126 311 €
Own capital 1 110 061 €
Contact Information
Email anja4@post.sk
Phone(s) 0902188801
Mobile phone(s) 0902188801
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 953,686
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,087
4. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097 ) - /+/- 098/ 143,899
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 1,241
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 947
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 1,099,773
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,096,041
A.I. Capital r. 27 + r. 28 878,738
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 878,738
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 35,785
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 195,538
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,020
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,732
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 2,549
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,841
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 667
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 17,186
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 4,862
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,324
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 30,478
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 303
C. Services (účtová group of 51) 5,839
D. Personal expenses (účtová group of 52) 24,001
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 37
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,292
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,280
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 248
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 248
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -248
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,540
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,020
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322077 TIN: 2020408577
 • Registered seat: ŽELING, Panenská 7, 81103, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavel Krajčík podpredseda Pri Suchom mlyne 90 Bratislava 26.05.1999
  JUDr. Jozef Theis predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 05.12.2011
  Ing. Samuel Theis člen Matejkova 30 Bratislava 841 05 05.12.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2012Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Theis - predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.12.2011
   Ing. Samuel Theis - člen Matejkova 30 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.12.2011
   24.02.2012Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - predseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. - člen predstavenstva Nezábudkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   20.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Krajčík - podpredseda predstavenstva Pri Suchom mlyne 90 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   Ing. Marián Somorovský - predseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. - člen predstavenstva Nezábudkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.1999
   19.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 21 Bratislava
   06.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   05.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   16.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčík Pri Suchom Mlyne 90 Bratislava
   Ing. Marián Somorovský Znievska 40 Bratislava
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 21 Bratislava
   15.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Lány 291/25 Partizánske - Veľké Bielice
   JUDr. Jozef Vlčák Na pasekách 20 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. Vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie vodohospodárskych stavieb
   02.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   stravovanie závodné a verejné
   pohostinské a ubytovacie služby
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Lány 291/25 Partizánske - Veľké Bielice
   JUDr. Jozef Vlčák Na pasekách 20 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Vladimír Čop , DrSc. Kuzmányho 6 Prešov
   Ing. Vladimír Gašpar Jurkovičova 7 Prešov
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Artúr Oberhauser , CSc. Astrova 50 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis Chrobákova 1/a Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   09.03.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   verejná cestná nákladná doprava
   organizačné zabezpečenie výuky cudzích jazykov
   stravovanie závodné a verejné
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Vladimír Čop , DrSc. Kuzmányho 6 Prešov
   Ing. Vladimír Gašpar Jurkovičova 7 Prešov
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Artúr Oberhauser , CSc. Astrova 50 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis Chrobákova 1/a Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   cestovná motorová doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Cajgovič , CSc. Sabinovská 26 Prešov
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Partizánska 796 Galanta
   Ing. Jaroslav Lehotský Krasnohorská 12 Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   28.04.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   18.01.1994Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava motorových vozidiel
   pohostinské a ubytovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Cajgovič , CSc. Sabinovská 26 Prešov
   Ing. Jaroslav Lehotský Krasnohorská 12 Bratislava
   Ing. Daniel Veselský Zálužická 5 Bratislava
   17.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   činnosť spracovateľov projektov pre ČSD
   zahranično-obchodná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   reštauračná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Dimun Uhrova 1 Bratislava
   25.02.1993Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Dimun Uhrova 1 Bratislava
   24.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Klesniak Ľjublanská 2 Žilina
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   ŽELING a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vnútroštátne zasielateľstvo
   činnosť dodávateľská, investorská a koordinačná
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   činnosť spracovateľov projektov pre ČSD
   zahranično-obchodná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   reštauračná činnosť
   cestovná motorová doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Janíková Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Kavický Partizánska 796 Galanta
   Ing. Igor Klesniak Ľjublanská 2 Žilina