Create Invoice

GEOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GEOS
Status Destroyed
PIN 31322085
TIN 2020328530
Date create 23 April 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat GEOS
Podunajská 25
21482
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322085 TIN: 2020328530
 • Registered seat: GEOS, Podunajská 25, 21482, Bratislava
 • Date create: 23 April 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.02.2010Zrušené obchodné meno:
   GEOS a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 214 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Manuela Grossová - podpredseda Pri Kríži 10 Bratislava Vznik funkcie: 01.07.2007
   Ing. Peter Széll - člen Ráztočná 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.06.1996
   Ing. Vlastimil Vicen - predseda Nová 316/144 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2007
   01.11.2008Nové obchodné meno:
   GEOS a. s. v likvidácii
   31.10.2008Zrušené obchodné meno:
   GEOS a.s.
   01.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Széll - člen Ráztočná 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.06.1996
   05.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Manuela Grossová - podpredseda Pri Kríži 10 Bratislava Vznik funkcie: 01.07.2007
   Ing. Vlastimil Vicen - predseda Nová 316/144 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2007
   04.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Manuela Grossová pri Kríži 10 Bratislava
   Ing. Peter Széll - predseda Ráztočná 37 Bratislava 821 07
   Ing. Vlastimil Vicen Nová 316/144 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.02.2002
   29.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Széll - predseda Ráztočná 37 Bratislava 821 07
   28.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Széll - predseda Rajecká 40 Bratislava
   13.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   30.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologických a inžinierskogeologického prieskumu
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie geofyzikálnych prác, technických prác, laboratórnych prácpre hydrogeologický prieskum
   vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadkov, o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie: - vydávanie súhlasu obvodného úradu žibvotného prostredia- na prevádzkovanie odpadov skladovaním podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 494/491 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/, - vydanie vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia- na zriadenie zneškodňovania zvláštnych vrátane nebezpečných odpadov skládkovaním podľa § 5 ods. 2 písm. a/ zákona - vydanie súhlasu obvodného úradu životného prostredia na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie zvláštnych vrátane nebezpečných odpadov skládkovaním podľa § 5 ods. 1, písm. c/ zákona
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   27.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženie geologickej stavby územia a jej zákonitosti
   vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a pozemných priestoroch, na využívanie tepelnej energie zemskej kôry
   vŕtanie studní
   opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií, kováčstvo, zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
   reprografické práce
   revízie, opravy a inštalácie elektrických zariadení
   geodetické a kartografické práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností - veľkoobchod a maloobchod
   11.04.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Vicen Nová 316/144 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 27.02.2002
   10.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Richter P. Blahu 3 Nové Zámky 940 00
   28.02.2000Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 214 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Manuela Grossová pri Kríži 10 Bratislava
   Radovan Richter P. Blahu 3 Nové Zámky 940 00
   27.02.2000Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Miriam Kurillová M.Marečka 9 Bratislava
   Radovan Richter 9.mája 17 Banská Bystrica
   18.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing Miriam Kurillová M.Marečka 9 Bratislava
   Radovan Richter 9.mája 17 Banská Bystrica
   Ing. Peter Széll - predseda Rajecká 40 Bratislava
   17.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Bím Cígeľská 6 Bratislava
   Darina Buková Hraničná 1 Bratislava
   Ing Martin Forró - predseda Markova 15 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   Ing František Meszáros Pod Lipami 50 Nové Zámky
   Ing. Peter Széll - podpredseda Rajecká 40 Bratislava
   Ing. Roman Weinštuk Tatranská 25 Bratislava
   20.06.1996Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností - veľkoobchod a maloobchod
   Nový štatutárny orgán:
   Ing František Meszáros Pod Lipami 50 Nové Zámky
   Ing. Roman Weinštuk Tatranská 25 Bratislava
   19.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brull Haburská 9 Bratislava
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologických a inžinierskogeologického prieskumu
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie geofyzikálnych prác, technických prác, laboratórnych prácpre hydrogeologický prieskum
   vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadkov, o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie: - vydávanie súhlasu obvodného úradu žibvotného prostredia- na prevádzkovanie odpadov skladovaním podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 494/491 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/, - vydanie vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia- na zriadenie zneškodňovania zvláštnych vrátane nebezpečných odpadov skládkovaním podľa § 5 ods. 2 písm. a/ zákona - vydanie súhlasu obvodného úradu životného prostredia na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie zvláštnych vrátane nebezpečných odpadov skládkovaním podľa § 5 ods. 1, písm. c/ zákona
   skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženie geologickej stavby územia a jej zákonitosti
   vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a pozemných priestoroch, na využívanie tepelnej energie zemskej kôry
   vŕtanie studní
   opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií, kováčstvo, zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
   reprografické práce
   revízie, opravy a inštalácie elektrických zariadení
   geodetické a kartografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Bím Cígeľská 6 Bratislava
   Ing. Peter Brull Haburská 9 Bratislava
   Darina Buková Hraničná 1 Bratislava
   Ing Martin Forró - predseda Markova 15 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   Ing. Peter Széll - podpredseda Rajecká 40 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   A: Povinný predmet činnosti:
   1. zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, výberu vhodných stavenísk, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, stabilizácie objektov, zosuvných území a ťažobných priestorov, vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie a to financované zo štátneho rozpočtu
   2. vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd obyčajných, prírodných vôd liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využitie a ochranu, vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie a to financované zo štátneho rozpočtu
   3. vývoj, výroba, opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, náradia a materiálov pre vykonávanie geologickoprieskumných prác podľa bodu 1 a 2
   4. vývoz prác, výrobkov, služieb a výrobná kooperácia so zahraničím priamo alebo prostredníctvom zahraničného obchodu, vrátane servisu a skladovania materiálu a náhradných dielov pre zahraničné firmy v rámci osobitných zmluvných vzťahov
   5. poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v školských rekreačných zariadeniach štátneho podniku pre vlastných pracovníkov a pracovníkov rezortu Slovenského geologického úradu
   6. projektovanie a realizácia výstavby, rekonštrukcie, modernizácia a údržba pre vlastné potreby a potreby rezortu Slovenského geologického úradu
   7. práce reprografické, tlačťiarenské, knihovnícke a poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou štátneho podniku a organizácií rezortu Slovenského geologického úradu
   B: Ostatný predmet činnosti:
   1. uskutočňovanie vybraných druhov geologických prác dodávaných na výskumné, hospodárske a technické účely / vrtné práce, banské diela, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, ich geologická dokumentácia, geofyzikálne, karotážne a hydrochemické práce, laboratórne práce geologické a analytické, čerpacie a hydrodynamické skúšky, budovanie a prevádzka meracích zariadení, režimové merania, meračské práce, špeciálne terénne skúšky a merania/
   2. činnosťi uvedené v časti A 1 a 2 vykonáva aj mimo geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu
   3. činnosti uvedené v časti A bod 3,5 a 7 vykonáva v rámci voľnej kapacity aj pre organizácie mimo pôsobnosť Slovenského geologického úradu, činnosť uvedenú v časti A bod 5 môže vykonávať aj pre občanov
   4. prieskum ložísk nerastov
   5. práce na likvidácii znečistenia, výstavbu a prevádzku monitorovacích systémov preventívnej ochrany podzemných vôd, výskumné a prieskumné práce na úpravu podzemných vôd v prirodzenom horninovom prostredí
   6. zachytávanie zdrojov podzemných vôd a s ním spojené špeciálne práce, vrátane budovania studní, projektovanie, výroba a montáž nadzemných technických zariadení na využívanie minerálnych a termálnych vôd
   7. kontrolné sledovanie, výskum a prognózy chovania sa horninových masívov, povrchových a podzemných konštrukcií
   8. skúmanie geologických pomerov pre skládky a depónie všetkých druhov, vrátane toxických a rádioaktívnych odpadov
   9. projektovanie a realizácia špeciálnych spôsobov zakladania, sanácie svahov a objektov, zlepšovanie vlastností horninového prostredia, injektáže, budovania odvodňovacích a tesniacich prvkov, ich kontrola a súvisiace zemné práce
   10. zriaďovanie, prevádzka a likvidáciazariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestorov na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   11. výskum a technický rozvoj zabezpečovania programu prieskumnej činnosti a celospoločenských požiadaviek
   12. znalecká a posudková geologická činnosť, ako aj iná technická a inžinierska činnosť pre organizácie v rozsahu základného predmetu činnosti
   13. ostatná strojárska výroba, oprava a údržba strojov, prístrojov, náradia a materiálov pre vlastnú činnosť
   14. analytické a programátorské služby pre iné organizácie v rámci voľnej kapacity a výpočtovej techniky
   15. strojárska výroba pre iné organizácie podľa dohodnutého sortimentu ako doplnková výroba nevyužitých strojárskych kapacít
   16. vydávanie účelových publikácií súvisiace so základným predmetom činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr Miroslav Bím - predseda Cígeľská 6 Bratislava
   Ing Peter Brull - podpredseda Haburská 9 Bratislava
   Magdaléna Matzenauerová Osuského 28 Bratislava
   Ing Oľga Menzelová Kadnárova 104 Bratislava
   RNDr Miroslav Mesko Nám.Hraničiarov 19 Bratislava
   JUDr Ondrej Nagy Beňadická 11 Bratislava
   04.08.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing Oľga Menzelová Kadnárova 104 Bratislava
   RNDr Miroslav Mesko Nám.Hraničiarov 19 Bratislava
   03.08.1993Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr Ivan Čop Grlnická 24 Bratislava
   02.08.1993Zrušené sidlo:
   Nová Strojnícka 1 Bratislava 825 64
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   GEOS a.s.
   Nové sidlo:
   Nová Strojnícka 1 Bratislava 825 64
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   A: Povinný predmet činnosti:
   1. zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, výberu vhodných stavenísk, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, stabilizácie objektov, zosuvných území a ťažobných priestorov, vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie a to financované zo štátneho rozpočtu
   2. vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd obyčajných, prírodných vôd liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využitie a ochranu, vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie a to financované zo štátneho rozpočtu
   3. vývoj, výroba, opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, náradia a materiálov pre vykonávanie geologickoprieskumných prác podľa bodu 1 a 2
   4. vývoz prác, výrobkov, služieb a výrobná kooperácia so zahraničím priamo alebo prostredníctvom zahraničného obchodu, vrátane servisu a skladovania materiálu a náhradných dielov pre zahraničné firmy v rámci osobitných zmluvných vzťahov
   5. poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v školských rekreačných zariadeniach štátneho podniku pre vlastných pracovníkov a pracovníkov rezortu Slovenského geologického úradu
   6. projektovanie a realizácia výstavby, rekonštrukcie, modernizácia a údržba pre vlastné potreby a potreby rezortu Slovenského geologického úradu
   7. práce reprografické, tlačťiarenské, knihovnícke a poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou štátneho podniku a organizácií rezortu Slovenského geologického úradu
   B: Ostatný predmet činnosti:
   1. uskutočňovanie vybraných druhov geologických prác dodávaných na výskumné, hospodárske a technické účely / vrtné práce, banské diela, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, ich geologická dokumentácia, geofyzikálne, karotážne a hydrochemické práce, laboratórne práce geologické a analytické, čerpacie a hydrodynamické skúšky, budovanie a prevádzka meracích zariadení, režimové merania, meračské práce, špeciálne terénne skúšky a merania/
   2. činnosťi uvedené v časti A 1 a 2 vykonáva aj mimo geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu
   3. činnosti uvedené v časti A bod 3,5 a 7 vykonáva v rámci voľnej kapacity aj pre organizácie mimo pôsobnosť Slovenského geologického úradu, činnosť uvedenú v časti A bod 5 môže vykonávať aj pre občanov
   4. prieskum ložísk nerastov
   5. práce na likvidácii znečistenia, výstavbu a prevádzku monitorovacích systémov preventívnej ochrany podzemných vôd, výskumné a prieskumné práce na úpravu podzemných vôd v prirodzenom horninovom prostredí
   6. zachytávanie zdrojov podzemných vôd a s ním spojené špeciálne práce, vrátane budovania studní, projektovanie, výroba a montáž nadzemných technických zariadení na využívanie minerálnych a termálnych vôd
   7. kontrolné sledovanie, výskum a prognózy chovania sa horninových masívov, povrchových a podzemných konštrukcií
   8. skúmanie geologických pomerov pre skládky a depónie všetkých druhov, vrátane toxických a rádioaktívnych odpadov
   9. projektovanie a realizácia špeciálnych spôsobov zakladania, sanácie svahov a objektov, zlepšovanie vlastností horninového prostredia, injektáže, budovania odvodňovacích a tesniacich prvkov, ich kontrola a súvisiace zemné práce
   10. zriaďovanie, prevádzka a likvidáciazariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestorov na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   11. výskum a technický rozvoj zabezpečovania programu prieskumnej činnosti a celospoločenských požiadaviek
   12. znalecká a posudková geologická činnosť, ako aj iná technická a inžinierska činnosť pre organizácie v rozsahu základného predmetu činnosti
   13. ostatná strojárska výroba, oprava a údržba strojov, prístrojov, náradia a materiálov pre vlastnú činnosť
   14. analytické a programátorské služby pre iné organizácie v rámci voľnej kapacity a výpočtovej techniky
   15. strojárska výroba pre iné organizácie podľa dohodnutého sortimentu ako doplnková výroba nevyužitých strojárskych kapacít
   16. vydávanie účelových publikácií súvisiace so základným predmetom činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr Miroslav Bím - predseda Cígeľská 6 Bratislava
   Ing Peter Brull - podpredseda Haburská 9 Bratislava
   RNDr Ivan Čop Grlnická 24 Bratislava
   Magdaléna Matzenauerová Osuského 28 Bratislava
   JUDr Ondrej Nagy Beňadická 11 Bratislava