Create Invoice

Imperial Tobacco Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 31.10.2016
Basic information
Business name Imperial Tobacco Slovakia
PIN 31322093
TIN 2020314593
VAT number SK2020314593
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Imperial Tobacco Slovakia
Galvaniho 7/A
82453
Bratislava
Financial information
Sales and income 52 661 382 €
Profit 5 058 112 €
Capital 79 892 299 €
Own capital 53 782 878 €
Contact Information
Email info@sk.imptob.com
Phone(s) 0253413187, 0253413552, 0800222800, 0258232111
Fax(es) 0253413552
Date of updating data: 31.10.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 81,360,624
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 939,122
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 90,152
2. Software (013) - /073, 091A/ 90,152
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 848,970
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,942
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 846,028
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 0
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,901,595
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,767,089
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,508
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,743,581
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 283,392
8. Deferred tax asset (481A) 283,392
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 74,959,000
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 10,052,865
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,052,865
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 64,881,996
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,139
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 892,114
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14,630
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 877,484
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 519,907
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 393,673
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 126,234
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 81,360,624
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,096,098
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 36,848,868
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 36,848,868
A.III. Other capital funds (413) 4,558,011
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,781,107
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,781,107
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -150,000
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) -150,000
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,058,112
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,341,590
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 31,028
9. Liabilities from social fund (472) 31,028
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 1,163,740
2. Other provisions (459A, 45X) 1,163,740
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 24,532,098
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,956,439
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,956,439
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 99,725
7. Liabilities from social insurance (336) 74,356
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,400,028
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,550
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 614,724
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 106,024
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 508,700
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 922,936
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 442,806
3. Deferred revenue long-term (384A) 354,186
4. Deferred income short-term (384A) 125,944
Date of updating data: 31.10.2016
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 52,661,382
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 50,636,627
III. Revenues from sale of services (602, 606) 164,069
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 113,262
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,747,424
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,116,816
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 33,735,050
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,008,202
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -31,442
D. Services (účtová group of 51) 6,138,833
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,829,670
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,296,605
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 692,563
4. Social expenses (527, 528) 840,502
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 8,244
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 23,913
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 338,774
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) -314,861
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 314,881
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -9,827
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99,292
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,544,566
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,950,053
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 133,788
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 125,235
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 124,091
2. Other interest income (662A) 1,144
XII. Foreign exchange gains (663) 8,553
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62,999
O. Exchange rate losses (563) 52,531
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 10,468
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 70,789
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,615,355
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,557,243
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,657,741
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -100,498
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,058,112
Date of updating data: 31.10.2016
 • PIN :31322093 TIN: 2020314593 VAT number: SK2020314593
 • Registered seat: Imperial Tobacco Slovakia, Galvaniho 7/A, 82453, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Kamil Provazník člen Zítkova 226/6 Praha 153 00 Česká republika 01.10.2013
  Ing. Dušan Starý člen Záhumenská 684/35 Zavar 919 26 01.11.2004
  JUDr. Ing. Aleš Struminský predseda Na Míčánce 2714/2D Praha 6 160 00 Česká republika 01.10.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.10.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Aleš Struminský - predseda Na Míčánce 2714/2D Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.10.2016
   14.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Starý - člen predstavenstva Záhumenská 684/35 Zavar 919 26 Vznik funkcie: 01.11.2004
   01.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Provazník - člen predstavenstva Zítkova 226/6 Praha 153 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.10.2013
   03.02.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 7/A Bratislava 824 53
   16.08.2005Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tabakom a tabakovými výrobkami
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
   15.09.2004Nové obchodné meno:
   Imperial Tobacco Slovakia a.s.
   04.06.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.04.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba tabakových výrobbkov