Create Invoice

ASTING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ASTING
Status Destroyed
PIN 31322123
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ASTING
Stará Vajnorská 39
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322123
 • Registered seat: ASTING, Stará Vajnorská 39, 83104, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.04.2005Zrušené obchodné meno:
   ASTING, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
   staviteľské práce
   vykonávanie bytových, občianskych stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb
   prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výkonu služieb
   opravy motorových vozidiel
   výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDSr.Juraj Kolesár , CSc. - podpredseda predstavenstva Vajnorská 76 Bratislava 831 04
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 8 Bratislava 841 01
   Denisa Krchová - člen predstavenstva Dopravná 3121/8 Bratislava 831 06
   09.12.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Denisa Krchová - člen predstavenstva Dopravná 3121/8 Bratislava 831 06
   08.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Denisa Dvončová - člen predstavenstva Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02
   31.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Denisa Dvončová - člen predstavenstva Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02
   Doc.JUDSr.Juraj Kolesár , CSc. - podpredseda predstavenstva Vajnorská 76 Bratislava 831 04
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 8 Bratislava 841 01
   30.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Jackuliak - podpredseda predstavenstva Veternicova 10 Bratislava 841 05
   Doc.JUDSr.Juraj Kolesár , CSc. - člen Vajnorská 76 Bratislava 831 04
   Ing. Roman Masár - člen predstavenstva M. R. Štefánika 20 Pezinok 902 01
   Ing. Július Vrábeľ - predseda predstavenstva Lieskova 3 Rimavská Sobota 979 01
   02.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Jackuliak - podpredseda predstavenstva Veternicova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Masár - člen predstavenstva M. R. Štefánika 20 Pezinok 902 01
   Ing. Július Vrábeľ - predseda predstavenstva Lieskova 3 Rimavská Sobota 979 01
   01.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Oľga Judová - člen predstavenstva Kafendova 22 Bratislava 831 06
   Ing.Peter Korbačka - podpredseda Hronská 49 Valaská 906 46
   Ing.Roman Masár - predseda predstavenstva M.R.Štefánika 20 Pezinok 902 01
   Ing.Dušan Piaček - podpredseda predstavenstva Hlavná 58 Stupava 900 31
   26.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing.Oľga Judová - člen predstavenstva Kafendova 22 Bratislava 831 06
   Doc.JUDSr.Juraj Kolesár , CSc. - člen Vajnorská 76 Bratislava 831 04
   Ing.Peter Korbačka - podpredseda Hronská 49 Valaská 906 46
   Ing.Roman Masár - predseda predstavenstva M.R.Štefánika 20 Pezinok 902 01
   Ing.Dušan Piaček - podpredseda predstavenstva Hlavná 58 Stupava 900 31
   25.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dedinský - predseda predstavenstva Na Hriadkach 17 Bratislava
   Ing. Jaroslav Ferko - člen Belinského 4 Bratislava
   Ing. Miroslav Konček - podpredseda predsta-venstva Šalviova 36 Bratislava
   Ing. Ján Švec - člen Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Karol Verčík - člen SchneideraTrnavského 20 Bratislava
   14.10.1993Nové obchodné meno:
   ASTING, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dedinský - predseda predstavenstva Na Hriadkach 17 Bratislava
   Ing. Jaroslav Ferko - člen Belinského 4 Bratislava
   Ing. Miroslav Konček - podpredseda predsta-venstva Šalviova 36 Bratislava
   Ing. Ján Švec - člen Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Karol Verčík - člen SchneideraTrnavského 20 Bratislava
   13.10.1993Zrušené obchodné meno:
   ABM a. s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Bádovský - predseda predstavenstva Šúdoľská 10 Nitra
   Ing. Libor Jursa - člen Zúbeková 27 Bratislava
   Ing. Miroslav Konček - člen Šalviova 36 Bratislava
   Ing. Július Sokolík - podpredseda predstavenstva Považská 24 Bratislava
   Ing. Karol Verčík - člen Schneidera Trnavského 20 Bratislava
   31.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
   staviteľské práce
   vykonávanie bytových, občianskych stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb
   prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výkonu služieb
   opravy motorových vozidiel
   výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov
   30.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná výroba orientovaná prevažne na oblasť inžinierskych stavieb a objektov, a to tak na výstavbu nových stavieb a objektov, ako aj na rekonštrukcie a opravy inžinierskych stavieb a inžinierskych sietí
   inžiniersko-dodávateľská činnosť v uvedenej oblasti stavebnej činnosti
   obchodná a obchodne servisná činnosť so základnou orientáciou na stavebný materiál a ostatné dodávky pre stavebníctvo
   kovovýroba, drevovýroba a montážne práce
   projektovanie, konštrukcia, výroba, opravy a dodávky a údržba strojov a ich súčiastok, zariadení a výrobných celkov predovšetkým pre stavebnú činnosť
   kontrola a diagnostika zariadení
   25.04.1992Nové obchodné meno:
   ABM a. s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebná výroba orientovaná prevažne na oblasť inžinierskych stavieb a objektov, a to tak na výstavbu nových stavieb a objektov, ako aj na rekonštrukcie a opravy inžinierskych stavieb a inžinierskych sietí
   inžiniersko-dodávateľská činnosť v uvedenej oblasti stavebnej činnosti
   obchodná a obchodne servisná činnosť so základnou orientáciou na stavebný materiál a ostatné dodávky pre stavebníctvo
   kovovýroba, drevovýroba a montážne práce
   projektovanie, konštrukcia, výroba, opravy a dodávky a údržba strojov a ich súčiastok, zariadení a výrobných celkov predovšetkým pre stavebnú činnosť
   kontrola a diagnostika zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexander Bádovský - predseda predstavenstva Šúdoľská 10 Nitra
   Ing. Libor Jursa - člen Zúbeková 27 Bratislava
   Ing. Miroslav Konček - člen Šalviova 36 Bratislava
   Ing. Július Sokolík - podpredseda predstavenstva Považská 24 Bratislava
   Ing. Karol Verčík - člen Schneidera Trnavského 20 Bratislava