Create Invoice

USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu skrátený názov: USIP Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu skrátený názov: USIP Bratislava
Status Destroyed
PIN 31322310
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu skrátený názov: USIP Bratislava
Radničné námestie 4
82711
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :31322310
  • Registered seat: USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu skrátený názov: USIP Bratislava, Radničné námestie 4, 82711, Bratislava
  • Date create: 01 May 1992
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      23.05.2001Zrušené obchodné meno:
      USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu a.s.v likvidácii skrátený názov: USIP a.s. Bratislava v likvidácii
      Zrušené sidlo:
      Radničné námestie 4 Bratislava 827 11
      Zrušeny predmety činnosti:
      poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
      reklamná činnosť
      automatizované spracovanie údajov
      poradenská, lektorská a školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, elektronických písacích strojov, reprografických prístrojov a podobných kancelárskych zariadení
      kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
      inštalácia a servis výpočtovej techniky, elektronických písacích strojov, reprografických prístrojov a podobných zariadení
      montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
      vyhotovovanie a kompletizácia hardwaru a jednotlivých komponentov
      zariaďovanie poplašných zariadení
      prenájom nehnuteľností
      Zrušeny štatutárny orgán:
      likvidátor
      16.10.1998Nové obchodné meno:
      USIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu a.s.v likvidácii skrátený názov: USIP a.s. Bratislava v likvidácii
      Nový štatutárny orgán:
      likvidátor
      15.10.1998Zrušené obchodné meno:
      USIP - Ústav systémového inžinierstva priemy- slu a.s. skrátený názov: USIP a.s. Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. František Krajčovič - predseda Bílikova 9 Bratislava
      Ing. Dušan Kráľ - člen Vyšehradská 13 Bratislava
      prom. mat. Branislav Molitoris - podpredseda Nad Dunajom 31 Bratislava
      Ing. Andrej Révay - člen Korytnícka 8 Bratislava
      Ing. Milan Valentovič - člen Podkolibská 5 Bratislava
      29.10.1996Nové predmety činnosti:
      prenájom nehnuteľností
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. František Krajčovič - predseda Bílikova 9 Bratislava
      Ing. Dušan Kráľ - člen Vyšehradská 13 Bratislava
      prom. mat. Branislav Molitoris - podpredseda Nad Dunajom 31 Bratislava
      Ing. Andrej Révay - člen Korytnícka 8 Bratislava
      Ing. Milan Valentovič - člen Podkolibská 5 Bratislava
      28.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Jozef Mislovič - člen 305 Kostolište
      JUDr. Jaromír Nosek - člen Štúrova 1116 Šaštín - Stráže
      Ing. Milan Uhliarik - predseda Kudlákova 3 Bratislava
      03.03.1995Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Jozef Mislovič - člen 305 Kostolište
      JUDr. Jaromír Nosek - člen Štúrova 1116 Šaštín - Stráže
      Ing. Milan Uhliarik - predseda Kudlákova 3 Bratislava
      02.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Dr. Alexius Aust - člen Gregorovej 8 Bratislava 821 03
      Ing. Jozef Mislovič - člen 305 Kostolište
      JUDr. Jaromír Nosek - člen Štúrova 1116 Šaštín - Stráže
      Ing. Peter Schmidt - člen Hviezdna 9 Bratislava 821 06
      Ing. Milan Uhliarik - predseda Kudlákova 3 Bratislava 841 01
      14.02.1994Nové predmety činnosti:
      inštalácia a servis výpočtovej techniky, elektronických písacích strojov, reprografických prístrojov a podobných zariadení
      montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
      vyhotovovanie a kompletizácia hardwaru a jednotlivých komponentov
      zariaďovanie poplašných zariadení
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Dr. Alexius Aust - člen Gregorovej 8 Bratislava 821 03
      Ing. Jozef Mislovič - člen 305 Kostolište
      JUDr. Jaromír Nosek - člen Štúrova 1116 Šaštín - Stráže
      Ing. Peter Schmidt - člen Hviezdna 9 Bratislava 821 06
      Ing. Milan Uhliarik - predseda Kudlákova 3 Bratislava 841 01
      13.02.1994Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Mgr. Viera Bellušová Azalkova 6 Bratislava
      Ing. Milan Ďuranka Št. Moyzesa 36 Zvolen
      Ing. Marián Pissko , CSc. Strachotova 29 Bratislava
      Ing. Peter Schmidt - predseda Hviezdna 9 Bratislava
      Anton Šebo - podpredseda Suchá ul. Bratislava
      08.07.1993Nové predmety činnosti:
      poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
      reklamná činnosť
      automatizované spracovanie údajov
      poradenská, lektorská a školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, elektronických písacích strojov, reprografických prístrojov a podobných kancelárskych zariadení
      kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
      07.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
      Výskum, vývoj, projektovanie a výroba programových a technických prostriedkov a ich ucelených systémov zabezpečujúcich automatizáciu výroby a riadenia, výkon inžiniersko-technických, poradenských služieb, školiteľských, evidenčních propagačných a publikačných činností, spojených s realizáciou výsledkov výskumu a vývoja, práce a služby výpočtovej techniky, doplnková výroba zariadení potrebných na realizáciu výsledkov výskumu a vývoja, výkon funkcií odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informáci gestorského pracoviska pre typové programové vybavenie automatizovaných systémov riadenia v problémovej oblasti "Práce a sociálne veci", vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja s medziodborovou pôsobnosťou v oblasti automatizácie systémov riadenia, vrátane automatizovaných systémov systémov riadenia technologických procesov a elektronizácie v rezorte MP SR. Zahranično-obchodná činnosť : Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 1
      Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
      formou zastupovania a poradenstva
      formou strojového spracovania informácií
      formou projektovania a programovania automatizovaných systémov riadenia
      formou architektonických, investorských a iných technických služieb
      výkon vedy a techniky
      Poskytovanie služieb v zahraničí:- v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
      Prijímanie služieb od zahraničných osôb: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
      24.04.1992Nové obchodné meno:
      USIP - Ústav systémového inžinierstva priemy- slu a.s. skrátený názov: USIP a.s. Bratislava
      Nové sidlo:
      Radničné námestie 4 Bratislava 827 11
      Nová právna forma:
      Akciová spoločnosť
      Nové predmety činnosti:
      Výskum, vývoj, projektovanie a výroba programových a technických prostriedkov a ich ucelených systémov zabezpečujúcich automatizáciu výroby a riadenia, výkon inžiniersko-technických, poradenských služieb, školiteľských, evidenčních propagačných a publikačných činností, spojených s realizáciou výsledkov výskumu a vývoja, práce a služby výpočtovej techniky, doplnková výroba zariadení potrebných na realizáciu výsledkov výskumu a vývoja, výkon funkcií odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informáci gestorského pracoviska pre typové programové vybavenie automatizovaných systémov riadenia v problémovej oblasti "Práce a sociálne veci", vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja s medziodborovou pôsobnosťou v oblasti automatizácie systémov riadenia, vrátane automatizovaných systémov systémov riadenia technologických procesov a elektronizácie v rezorte MP SR. Zahranično-obchodná činnosť : Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 1
      Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
      formou zastupovania a poradenstva
      formou strojového spracovania informácií
      formou projektovania a programovania automatizovaných systémov riadenia
      formou architektonických, investorských a iných technických služieb
      výkon vedy a techniky
      Poskytovanie služieb v zahraničí:- v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
      Prijímanie služieb od zahraničných osôb: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Mgr. Viera Bellušová Azalkova 6 Bratislava
      Ing. Milan Ďuranka Št. Moyzesa 36 Zvolen
      Ing. Marián Pissko , CSc. Strachotova 29 Bratislava
      Ing. Peter Schmidt - predseda Hviezdna 9 Bratislava
      Anton Šebo - podpredseda Suchá ul. Bratislava