Create Invoice

VODOSTAV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VODOSTAV
Status Destroyed
PIN 31322328
TIN 2020313416
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VODOSTAV
Tomášikova 19
82655
Bratislava
Financial information
Own capital 1 613 298 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322328 TIN: 2020313416
 • Registered seat: VODOSTAV, Tomášikova 19, 82655, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.04.2013Zrušené obchodné meno:
   VODOSTAV a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie priemyslových stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba a montáž prefabrikovaných prvkov, pre stavebné odbory
   výroba a predaj betónovej zmesi
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   revízie elektrických zariadení
   prenájom mechanizmov a materiálu
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   spracovanie a poskytovanie vedeckotechnických informácií vrátane technickej normalizácie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne
   verejná cestná nákladná doprava
   vykonávanie skúšok stavebných hmôt, objektov a súvisiace laboratórne práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Urban - predseda predstavenstva Kukučínova 1249/08 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 24.04.2008
   Štefan Kobes - člen predstavenstva Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 24.04.2008
   01.08.2010Nové obchodné meno:
   VODOSTAV a.s. v likvidácii
   31.07.2010Zrušené obchodné meno:
   VODOSTAV a.s.
   14.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Urban - predseda predstavenstva Kukučínova 1249/08 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 24.04.2008
   Štefan Kobes - člen predstavenstva Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 24.04.2008
   13.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kobes - člen predstavenstva Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 13.06.2005
   Ing. Stanislav Procházka - predseda predstavenstva Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 13.06.2005
   Ing. Karol Urban - člen predstavenstva Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 13.06.2005
   27.08.2005Nové sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes - člen predstavenstva Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 13.06.2005
   Ing. Stanislav Procházka - predseda predstavenstva Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 13.06.2005
   Ing. Karol Urban - člen predstavenstva Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 13.06.2005
   26.08.2005Zrušené sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 826 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gajdoš - predseda predstavenstva Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.11.2003
   Štefan Kobes - člen Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 05.04.2005
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 05.04.2005
   13.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes - člen Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 05.04.2005
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 05.04.2005
   12.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Blaško - člen predstavenstva Čsl. odboja 74 Košice Vznik funkcie: 06.11.2003
   MUDr. Martin Kováč - člen predstavenstva Ostravská 14 Košice Vznik funkcie: 06.11.2003
   25.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Blaško - člen predstavenstva Čsl. odboja 74 Košice Vznik funkcie: 06.11.2003
   Ing. Jozef Gajdoš - predseda predstavenstva Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.11.2003
   MUDr. Martin Kováč - člen predstavenstva Ostravská 14 Košice Vznik funkcie: 06.11.2003
   24.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava Vznik funkcie: 29.07.1993
   Ing. Michaela Chebeňová - členka Hálova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Ľudovít Kristiník - predseda 387 Hanuliakovo Vznik funkcie: 21.04.1995
   21.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava Vznik funkcie: 29.07.1993
   Ing. Michaela Chebeňová - členka Hálova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Ľudovít Kristiník - predseda 387 Hanuliakovo Vznik funkcie: 21.04.1995
   20.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   právna služba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing. Jozef Grnáčik - podpredseda Vígľašská 11 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   Ing. Michaela Chebeňová - člen Hálova 15 Bratislava
   Ing .Eugen Korec - predseda Kpt.Rašu 3 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   Ing. Ľudovít Kristiník - člen Wolkrova 43 Bratislava
   08.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Grnáčik - podpredseda Vígľašská 11 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   07.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Meluš - podpredseda Brezová 42 Topoľčany
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing .Eugen Korec - predseda Kpt.Rašu 3 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   Ing. Ľudovít Kristiník - člen Wolkrova 43 Bratislava
   Ing. Pavol Meluš - podpredseda Brezová 42 Topoľčany
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing .Eugen Korec - predseda Kpt.Rašu 3 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kristiník Wolkrova 43 Bratislava
   Ing. Pavol Meluš - podpredseda Brezová 42 Topoľčany
   20.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Chebeňová - člen Hálova 15 Bratislava
   19.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marek - člen Vilova 23 Bratislava
   20.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kristiník Wolkrova 43 Bratislava
   Ing. Peter Marek - člen Vilova 23 Bratislava
   19.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lupták - člen Slovenská 13 Stupava
   Ing. arch. Václav Chum - člen Družná 1350/4 Praha Praha 1
   07.09.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing .Eugen Korec - predseda Kpt.Rašu 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Lupták - člen Slovenská 13 Stupava
   Ing. Pavol Meluš - podpredseda Brezová 42 Topoľčany
   Ing. arch. Václav Chum - člen Družná 1350/4 Praha Praha 1
   06.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Drako - predseda Partizánska 10 Bratislava
   Ing. Alojz Khandl - člen Stolárska 2 Bratislava
   Ing .Eugen Korec - člen Kpt.Rašu 3 Bratislava
   Ing. Marián Ondrejka - podpredseda Estónska 26 Bratislava
   Ing. .Milan Petrovský - člen 364 Šoporňa
   Ing. Tibor Ruman - člen Šustekova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Škvarenina - člen Žukovova 26 Bratislava
   Anna Urbanová - člen Prešovská 35 Bratislava
   12.07.1993Nové predmety činnosti:
   právna služba
   vykonávanie priemyslových stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba a montáž prefabrikovaných prvkov, pre stavebné odbory
   výroba a predaj betónovej zmesi
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   revízie elektrických zariadení
   prenájom mechanizmov a materiálu
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   spracovanie a poskytovanie vedeckotechnických informácií vrátane technickej normalizácie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne
   verejná cestná nákladná doprava
   vykonávanie skúšok stavebných hmôt, objektov a súvisiace laboratórne práce
   11.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok.Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať v tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.
   26.04.1992Nové obchodné meno:
   VODOSTAV a.s.
   Nové sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 826 55
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok.Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať v tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Drako - predseda Partizánska 10 Bratislava
   Ing. Alojz Khandl - člen Stolárska 2 Bratislava
   Ing .Eugen Korec - člen Kpt.Rašu 3 Bratislava
   Ing. Marián Ondrejka - podpredseda Estónska 26 Bratislava
   Ing. .Milan Petrovský - člen 364 Šoporňa
   Ing. Tibor Ruman - člen Šustekova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Škvarenina - člen Žukovova 26 Bratislava
   Anna Urbanová - člen Prešovská 35 Bratislava