Create Invoice

Vodohospodárske stavby - EKOVOMONT v skratke: VHS - EVM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vodohospodárske stavby - EKOVOMONT v skratke: VHS - EVM
Status Destroyed
PIN 31322352
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Vodohospodárske stavby - EKOVOMONT v skratke: VHS - EVM
Pestovateľská 10
82368
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322352
 • Registered seat: Vodohospodárske stavby - EKOVOMONT v skratke: VHS - EVM, Pestovateľská 10, 82368, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.03.1997Zrušené obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby - EKOVOMONT a.s. v skratke: VHS - EVM a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb a stavebné remeslá
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   opravy motorových vozidiel
   elektroištalatérstvo
   revízia elektrických zariadení
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   nákup a predaj tovarov s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Hačár Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Procházka - podpredseda Pod Rovnicami 11 Bratislava
   Ing. Ján Szórád - člen Toryská 4 Bratislava
   05.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hačár Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   04.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing Miroslav Mečár , CSc. - predseda Palkovičova 3 Bratislava
   27.09.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka - podpredseda Pod Rovnicami 11 Bratislava
   26.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Karvai - podpredseda Mamateyova 6 Bratislava
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby - EKOVOMONT a.s. v skratke: VHS - EVM a.s.
   30.07.1995Zrušené obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby - Ekovomont a.s.
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby - Ekovomont a.s.
   07.06.1995Zrušené obchodné meno:
   EKOVOMONT a.s.
   02.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Karvai - podpredseda Mamateyova 6 Bratislava
   Doc.Ing Miroslav Mečár , CSc. - predseda Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Ján Szórád - člen Toryská 4 Bratislava
   01.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dopjera - predseda 611 Veľké Leváre
   Doc.Ing Miroslav Mečár , CSc. - podpredseda Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Mokráň - člen Majerníkova 38/8 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty , CSc. - člen Landauova 20 Bratislava
   Ing. Roman Zubaľ - člen Vajnorská 2 Bratislava
   07.10.1993Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb a stavebné remeslá
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   opravy motorových vozidiel
   elektroištalatérstvo
   revízia elektrických zariadení
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   nákup a predaj tovarov s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dopjera - predseda 611 Veľké Leváre
   Doc.Ing Miroslav Mečár , CSc. - podpredseda Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Mokráň - člen Majerníkova 38/8 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty , CSc. - člen Landauova 20 Bratislava
   Ing. Roman Zubaľ - člen Vajnorská 2 Bratislava
   06.10.1993Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 53
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb a stavebné remeslá
   Zámočníctvo
   Kovoobrábanie
   Opravy motorových vozidiel
   Elektroinštalatérstvo
   Revízia elektrických zariadení
   Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - nákup a predaj tovarov s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baran - člen Popovova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Butkovský - člen Myjavská 8 Bratislava
   Ing. Július Dzurek - člen Buhúnova 19 Bratislava
   Ing. Tomáš Gerö - predseda Vlárska 8 Bratislava
   Ing. Štefan Masarovič - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Karol Reindl - člen Stropkovská 11 Bratislava
   Herbert Tonecker - člen Zápotockého 2 Bratislava
   22.02.1993Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb a stavebné remeslá
   Zámočníctvo
   Kovoobrábanie
   Opravy motorových vozidiel
   Elektroinštalatérstvo
   Revízia elektrických zariadení
   Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - nákup a predaj tovarov s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   21.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok.Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať v tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.
   26.04.1992Nové obchodné meno:
   EKOVOMONT a.s.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 53
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok.Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať v tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Baran - člen Popovova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Butkovský - člen Myjavská 8 Bratislava
   Ing. Július Dzurek - člen Buhúnova 19 Bratislava
   Ing. Tomáš Gerö - predseda Vlárska 8 Bratislava
   Ing. Štefan Masarovič - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Karol Reindl - člen Stropkovská 11 Bratislava
   Herbert Tonecker - člen Zápotockého 2 Bratislava