Create Invoice

SLOVPAP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVPAP
Status In liquidation
PIN 31322361
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVPAP
Komárňanská 24
82717
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322361
 • Registered seat: SLOVPAP, Komárňanská 24, 82717, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Zuzana Chabroňova predseda Mamateyová 5 Bratislava 15.01.2001
  Ing. Július Vrábeľ člen Lieskova 3 Rimavská Sobota 15.01.2001
  Dominik Svetík člen Furdekova 6 Bratislava 15.01.2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.01.2001Nové obchodné meno:
   SLOVPAP a. s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zuzana Chabroňova - predseda Mamateyová 5 Bratislava
   Ing. Július Vrábeľ - člen Lieskova 3 Rimavská Sobota
   Dominik Svetík - člen Furdekova 6 Bratislava
   14.01.2001Zrušené obchodné meno:
   SLOVPAP a. s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zuzana Chabroňová - predsedníčka predstavenstva Mamateyová 5 Bratislava
   Dominik Svetík - člen predstavenstva Furdekova 6 Bratislava
   Ing. Július Vrábel - člen predstavenstva Lieskova 3 Rimavská Sobota
   18.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Chabroňová - predsedníčka predstavenstva Mamateyová 5 Bratislava
   Dominik Svetík - člen predstavenstva Furdekova 6 Bratislava
   Ing. Július Vrábel - člen predstavenstva Lieskova 3 Rimavská Sobota
   17.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chabroňová - člen Mamateyová 5 Bratislava
   Dominik Svetík - člen Furdekova 6 Bratislava
   RNDr. Alojz Uherec - predseda Slatinská 28 Bratislava 821 07
   Ing. Július Vrábel - podpredseda Lieskova 3 Rimavská Sobota
   02.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Chabroňová - člen Mamateyová 5 Bratislava
   Dominik Svetík - člen Furdekova 6 Bratislava
   RNDr. Alojz Uherec - predseda Slatinská 28 Bratislava 821 07
   01.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chabroňová - predseda Mamateyová 5 Bratislava
   Ing. janka Jančová - člen Bernolákova 6/19 Žiar nad Hronom
   18.11.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   25.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Chabroňová - predseda Mamateyová 5 Bratislava
   Ing. janka Jančová - člen Bernolákova 6/19 Žiar nad Hronom
   Ing. Július Vrábel - podpredseda Lieskova 3 Rimavská Sobota
   24.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chabroňová - podpredseda Mamateyová 5 Bratislava
   Ing. Štefan Kurila - predseda M. Marečka 9 Bratislava
   Ing. Juraj Mišura - člen Jurkovičova 3 Bratislava
   03.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Chabroňová - podpredseda Mamateyová 5 Bratislava
   Ing. Štefan Kurila - predseda M. Marečka 9 Bratislava
   02.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Richter - člen 9. mája 17 Banská Bystrica
   Karol Vogel - člen Blumentálska 13 Bratislava
   14.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mišura - člen Jurkovičova 3 Bratislava
   Karol Vogel - člen Blumentálska 13 Bratislava
   13.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Ballová - člen A. Mráza 15 Bratislava
   Ing. Miriam Kurillová - podpredseda M. Marečka 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Papuščák - člen Zálužická 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šimo - predseda Kmeťova 8 Nitra
   29.07.1996Nové predmety činnosti:
   forfaiting a factoring
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom a správcovstvo nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - upratovanie
   28.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bilík - podpreseda Kapicova 6 Bratislava
   Ing. Oľga Judová - podpredseda kafendova 22 Bratislava
   17.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bilík - podpreseda Kapicova 6 Bratislava
   Ing. Miriam Kurillová - podpredseda M. Marečka 9 Bratislava
   Radovan Richter - člen 9. mája 17 Banská Bystrica
   Ing. Ľubomír Šimo - predseda Kmeťova 8 Nitra
   16.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. karol Bielik - člen Pifflova 4 Bratislava
   Ing. Martin Forró - predseda Marková 15 Bratislava
   Ing. Juraj Mišura - člen Jurkovičova 3 Bratislava
   Karol Vogel - člen Blumentálska 13 Bratislava
   12.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Monika Ballová - člen A. Mráza 15 Bratislava
   Ing. karol Bielik - člen Pifflova 4 Bratislava
   Ing. Martin Forró - predseda Marková 15 Bratislava
   Ing. Oľga Judová - podpredseda kafendova 22 Bratislava
   Ing. Juraj Mišura - člen Jurkovičova 3 Bratislava
   Ing. Miroslav Papuščák - člen Zálužická 13 Bratislava
   Karol Vogel - člen Blumentálska 13 Bratislava
   11.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Babuščáková Palárikova 11 Košice
   Ing. Ján Hanko - predseda Haanova 4 Bratislava 851 04
   Ing. Gejza Neuwirth - podpredseda Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Ing. Zděnek Plačko - člen Balážovského 4 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Šimo - člen Kmeťova 8 Nitra 949 01
   Doc. Ing. Rudolf Šlosár - člen Vígľašská 6 Bratislava 851 01
   Zuzana Turzová - člen Miletičova 34 Bratislava 821 08
   17.02.1995Nové predmety činnosti:
   úprava výrobkov celulózopapierenského priemyslu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   16.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   odbyt výrobkov papierenského priemyslu, chemických papierov, výrobkov z plastických hmôt, drevárskych výrobkov, kancelárskeho vybavenia, kancelárskych potrieb, písacích potrieb
   úprava výrobkov celulózopapierenského priemyslu
   maloobchodná činnosť - predaj výrobkov papierenského priemyslu, grafických papierov, výrobkov z plastických hmôt, drevárskych výrobkov, kancelárskeho vybavenia, kancelárskych a písacích potrieb
   zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť, uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh
   20.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Babuščáková Palárikova 11 Košice
   19.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Šimalčík - člen Gaštanova 32 Žilina 010 00
   27.04.1992Nové obchodné meno:
   SLOVPAP a. s.
   Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   odbyt výrobkov papierenského priemyslu, chemických papierov, výrobkov z plastických hmôt, drevárskych výrobkov, kancelárskeho vybavenia, kancelárskych potrieb, písacích potrieb
   úprava výrobkov celulózopapierenského priemyslu
   maloobchodná činnosť - predaj výrobkov papierenského priemyslu, grafických papierov, výrobkov z plastických hmôt, drevárskych výrobkov, kancelárskeho vybavenia, kancelárskych a písacích potrieb
   zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť, uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Hanko - predseda Haanova 4 Bratislava 851 04
   Ing. Gejza Neuwirth - podpredseda Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Ing. Zděnek Plačko - člen Balážovského 4 Bratislava 841 05
   Ing. Gustáv Šimalčík - člen Gaštanova 32 Žilina 010 00
   Ing. Ľubomír Šimo - člen Kmeťova 8 Nitra 949 01
   Doc. Ing. Rudolf Šlosár - člen Vígľašská 6 Bratislava 851 01
   Zuzana Turzová - člen Miletičova 34 Bratislava 821 08