Create Invoice

KAMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KAMEX
Status In liquidation
PIN 31322395
TIN 2020358923
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KAMEX
Beckovská 38
82361
Bratislava
Financial information
Profit -165 116 €
Capital 562 867 €
Own capital 545 930 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,868
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 470
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 470
A.II.1. Land (031) - /092A/ 470
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,398
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,398
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,398
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,868
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,416
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,059,724
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,059,724
A.III. Other capital funds (413) 85,688
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 39,744
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 39,744
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,032,456
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,032,456
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,116
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,284
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 217
9. Liabilities from social fund (472) 217
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,067
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,067
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165,116
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 165,116
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -165,116
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -165,116
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,116
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4270459.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322395 TIN: 2020358923
 • Registered seat: KAMEX, Beckovská 38, 82361, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 17.03.2010
  Ing. Miroslav Straka člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 17.03.2010
  Mgr. Ingrid Straková člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 17.03.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.05.2010Nové obchodné meno:
   KAMEX a. s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.03.2010
   Ing. Miroslav Straka - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 17.03.2010
   Mgr. Ingrid Straková - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 17.03.2010
   11.05.2010Zrušené obchodné meno:
   KAMEX a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Straka - člen Zákysučie 661 Krásno nad Kysucou
   Mgr. Ingrid Straková - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 22.10.2004
   Alexander Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   25.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Straková - člen Mečíkova 6393/3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 22.10.2004
   24.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Trojčák - člen Žarnova 20 Žilina
   12.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Straka - člen Zákysučie 661 Krásno nad Kysucou
   11.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Turtev - člen Súmračná 17 Bratislava
   20.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Trojčák - člen Žarnova 20 Žilina
   19.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   14.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   Ing. Juraj Turtev - člen Súmračná 17 Bratislava
   Alexander Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   13.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   Juraj Turtev - člen Súmračná 7 Bratislava
   Alexander František Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   28.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Horváth - člen Medzilaborecká 27 Bratislava
   Juraj Turtev - člen Súmračná 7 Bratislava
   Alexander František Zvrškovec - predseda dlhodobý pobyt na území SR : Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   27.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kováčik - podpredseda Šumavská 36 Bratislava
   Ing. Július Lackovič - člen Račianska 79 Bratislava
   Zdenko Pieš - podpredseda Rumančeková 22 Bratislava
   Eugen Šujan - člen Povraznícka 4 Bratislava
   Ing. Turtev - predseda Súmračná 17 Bratislava
   27.04.1992Nové obchodné meno:
   KAMEX a.s.
   Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 823 61
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ťažba, spracovanie a úprava nerastných surovín, ušľachtilá kamenárska výroba,odbyt vlastných výrobkov, vrtné práce,hromadné odstrely, zemné práce, inžiniersko-geologické služby, strojárska a tlačiarenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kováčik - podpredseda Šumavská 36 Bratislava
   Ing. Július Lackovič - člen Račianska 79 Bratislava
   Zdenko Pieš - podpredseda Rumančeková 22 Bratislava
   Eugen Šujan - člen Povraznícka 4 Bratislava
   Ing. Turtev - predseda Súmračná 17 Bratislava