Create Invoice

STAVOPROJEKT Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOPROJEKT Bratislava
Status Destroyed
PIN 31322573
TIN 2020696568
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat STAVOPROJEKT Bratislava
Cukrova 14
81339
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322573 TIN: 2020696568
 • Registered seat: STAVOPROJEKT Bratislava, Cukrova 14, 81339, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.12.2014Zrušené obchodné meno:
   STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe vrátane autorského dozoru, prieskumných prác, územníckej prípravy, stavebno-technického prieskumu
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe vrátane konzultačnej činnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   prenájom výrobných prostriedkov, priestorov a nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   vývoj a predaj softwaru a informačných systémov
   plánografické, fotografické a knihárske práce
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu
   vykonávanie geodetických a kartografických prác
   výkon správy bytových a nebytových priestorov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   31.12.1997Nové obchodné meno:
   STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.12.1997Zrušené obchodné meno:
   STAVOPROJEKT Bratislava, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Jakubík - člen Ožvoldíkova 9 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Ondruš - podpredseda Ladzianského 8 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Jaroslav Žbirka - predseda Medená 24 Bratislava 811 02
   17.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Šišolák - člen Vajnorská 59 Bratislava 831 03
   JUDr. Štefan Valentíni - člen Krížna 4 Bratislava 811 07
   21.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jakubík - člen Ožvoldíkova 9 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Ondruš - podpredseda Ladzianského 8 Bratislava 831 01
   Ing. Dušan Šišolák - člen Vajnorská 59 Bratislava 831 03
   JUDr. Štefan Valentíni - člen Krížna 4 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Jaroslav Žbirka - predseda Medená 24 Bratislava 811 02
   20.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondruš - podpredseda Ladzianského 8 Bratislava 831 01
   JUDr. Štefan Valentíni - člen Krížna 4 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Jaroslav Žbirka - predseda Medená 24 Bratislava 811 02
   04.06.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.08.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Ondruš - podpredseda Ladzianského 8 Bratislava 831 01
   JUDr. Štefan Valentíni - člen Krížna 4 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Jaroslav Žbirka - predseda Medená 24 Bratislava 811 02
   17.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Danko - predseda Pluhová 19 Bratislava
   Ing. Rudolf Lorenc - člen Stromová 15 Bratislava
   Ing. arch. Darina Tittelová - podpredseda Jeseniová 41 A Bratislava
   03.10.1994Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe vrátane autorského dozoru, prieskumných prác, územníckej prípravy, stavebno-technického prieskumu
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe vrátane konzultačnej činnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   prenájom výrobných prostriedkov, priestorov a nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   vývoj a predaj softwaru a informačných systémov
   plánografické, fotografické a knihárske práce
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu
   vykonávanie geodetických a kartografických prác
   výkon správy bytových a nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Darina Tittelová - podpredseda Jeseniová 41 A Bratislava
   02.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   projektová a prieskumná práca včítane autorského dozoru
   inžinierska a investičná činnosť
   geologické a geodetické práce
   územnícka príprava
   stavebno-technický prieskum
   konzultačné, poradenské a expertné služby
   vývoj softwaru a informačných systémov
   dodávka stavieb občianskej a bytovej výstavby
   prenájom výrobných prostriedkov, priestorov a nehnuteľností
   plánografické, fotografické, knihárske a tlačiarenské práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Fischer - člen Miletičova 46 Bratislava
   Ing. arch. Peter Košťál - podpredseda Urbánkova 5 Bratislava
   Ing. Dušan Kret - člen Jašikova 8 Bratislava
   Ing. Juliana Margočová - člen Belopotockého 8 Bratislava
   Ing. arch. Darina Tittelová - člen Stromová 15 Bratislava
   27.04.1992Nové obchodné meno:
   STAVOPROJEKT Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektová a prieskumná práca včítane autorského dozoru
   inžinierska a investičná činnosť
   geologické a geodetické práce
   územnícka príprava
   stavebno-technický prieskum
   konzultačné, poradenské a expertné služby
   vývoj softwaru a informačných systémov
   dodávka stavieb občianskej a bytovej výstavby
   prenájom výrobných prostriedkov, priestorov a nehnuteľností
   plánografické, fotografické, knihárske a tlačiarenské práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Danko - predseda Pluhová 19 Bratislava
   Ing. Pavol Fischer - člen Miletičova 46 Bratislava
   Ing. arch. Peter Košťál - podpredseda Urbánkova 5 Bratislava
   Ing. Dušan Kret - člen Jašikova 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Lorenc - člen Stromová 15 Bratislava
   Ing. Juliana Margočová - člen Belopotockého 8 Bratislava
   Ing. arch. Darina Tittelová - člen Stromová 15 Bratislava