Create Invoice

Podnik výpočtovej techniky Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Podnik výpočtovej techniky Bratislava
PIN 31322620
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Podnik výpočtovej techniky Bratislava
Miletičova 3
82481
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322620
 • Registered seat: Podnik výpočtovej techniky Bratislava, Miletičova 3, 82481, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladimír Šuráni predseda Sekurisova 23 Bratislava 13.01.2000
  Mgr. Peter Slivka podpredseda Líščie Nivy 2 Bratislava 13.01.2000
  Ľuba Handzová členka Šancova 100 Bratislava 13.01.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šuráni - predseda predstavenstva Sekurisova 23 Bratislava
   Mgr. Peter Slivka - podpredseda predstavenstva Líščie Nivy 2 Bratislava
   Ľuba Handzová - členka predstavenstva Šancova 100 Bratislava
   12.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Duchoň - podpredseda predstavenstva Sabinovská 11 Bratislava
   Ing. Miroslav Koseček - člen Sološnícka 20 Bratislava
   Ing. Bystrík Žák - predseda predstavenstva Legionárska 39 Trenčín
   02.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Duchoň - podpredseda predstavenstva Sabinovská 11 Bratislava
   Ing. Miroslav Koseček - člen Sološnícka 20 Bratislava
   Ing. Bystrík Žák - predseda predstavenstva Legionárska 39 Trenčín
   01.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ Hany Melíčkovej 11/13 Bratislava
   Ing. Monika Gabrielová - člen predstavenstva Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   Ing. Miloslav Kóňa - člen predstavenstva Partizánska 65 Nitra 949 01
   Ing. Juraj Kučera - člen predstavenstva Slnečná 11 Banská Bystrica
   Ing. Ivan Šátek - podpredseda predstavenstva Rybárska brána 9 Bratislava
   06.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Monika Gabrielová - člen predstavenstva Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Šátek - podpredseda predstavenstva Rybárska brána 9 Bratislava
   05.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Kyselina - podpredseda predstavenstva Štúrová 28 Svätý Jur
   Ing. Ivan Šátek - člen predstavenstva Rybárska brána 9 Bratislava
   10.09.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
   prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
   požičiavanie strojov a zariadení
   organizačné poradenstvo
   leasing
   archivačné služby - ukladanie písomností nearchivnej povahy
   02.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ Hany Melíčkovej 11/13 Bratislava
   Ing. Miloslav Kóňa - člen predstavenstva Partizánska 65 Nitra 949 01
   Ing. Juraj Kučera - člen predstavenstva Slnečná 11 Banská Bystrica
   Ing. Kamil Kyselina - podpredseda predstavenstva Štúrová 28 Svätý Jur
   Ing. Ivan Šátek - člen predstavenstva Rybárska brána 9 Bratislava
   01.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ Hany Meličkovej 11/13 Bratislava
   Ing. Miroslav Kóňa - člen predstavenstva Partizánska 65 Nitra 949 01
   Ing. Kamil Kyselina Štúrová 28 Svätý Jur
   Ing. Ján Labát - podpredseda Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Ivan Šátek Rybárska brána 9 Bratislava
   10.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ Hany Meličkovej 11/13 Bratislava
   09.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ Hany Meličkovej 11/13 Bratislava
   19.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ Hany Meličkovej 11/13 Bratislava
   Ing. Miroslav Kóňa - člen predstavenstva Partizánska 65 Nitra 949 01
   18.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček Hany Meličkovej 11/13 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. - predseda a gen. riaditeľ a.s Hanulova 3 Bratislava
   30.10.1996Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž káblových rozvodov
   elektroinštalačné práce
   výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   04.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Beníček Hany Meličkovej 11/13 Bratislava
   Ing. Kamil Kyselina Štúrová 28 Svätý Jur
   Ing. Ján Labát - podpredseda Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. - predseda a gen. riaditeľ a.s Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Šátek Rybárska brána 9 Bratislava
   03.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jelínek - člen Sokolíková 19 Bratislava
   Ing. Ján Labát - podpredseda Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. - predseda a gen. riaditeľ a.s Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler - člen Za humnami 47 Nitra
   23.05.1996Nové predmety činnosti:
   prenos údajov mimo Jednotnej telekomunikačnej siete
   prenos údajov s pridanou hodnotou
   16.08.1995Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   28.11.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
   automatizované spracovanie dát
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   poradenské služby v a školiace činnosti oblasti výpočtovej techniky
   servis a opravy v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   kopírovacie služby
   verejná cestná nákladná doprava
   verejná cestná nehromadná osobná nepravidelná doprava
   pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jelínek - člen Sokolíková 19 Bratislava
   Ing. Ján Labát - podpredseda Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnád , CSc. - predseda a gen. riaditeľ a.s Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler - člen Za humnami 47 Nitra
   27.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi alebo vyhotovenie zmlúv na zakázku
   automatizované spracovanie dát
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   poradenské služby a školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
   servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Eva Doubková , CSc. - podpredseda Jelenia 1 Bratislava
   Ing. Igor Chovan - člen Podtatranského 6 Bratislava
   Ing. Igor Jalínek Sokolíková 19 Bratislava
   Ing. Jozef Janky - člen Vrbická 6 Liptovský Mikuláš
   Ing. Marián Jenis , CSc. - člen Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Juraj Scharen - člen Novomestkého 33 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnad , CSc. - predseda a gen. riaditeľ Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler Nitra
   Ing. Viliam Šindler - člen Za humnami 47 Nitra
   22.12.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi alebo vyhotovenie zmlúv na zakázku
   automatizované spracovanie dát
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   poradenské služby a školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
   servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jalínek Sokolíková 19 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler Nitra
   21.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
   projekčná a programátorská činnosť v oblastiach automatizovaného spracovania informácií s komplexným zavádzaním informačných systémov, alebo ich častí v ľubovolnom prostredí t.j. štandartné programovacie prostriedky, databázové systémy a integrované prostriedky
   tvorba a údržba komplexných datových súborov registrov a číselníkov, poskytovanie informácií orgánom štátnej správy a iným organizáciam
   prenájom a predaj zariadení výpočtovej techniky
   predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia včítane jeho ďalšieho vývoja podľa špecifických podmienok a špeciálnych požiadaviek odberateľa
   diaľkové prenosy dát
   školenie pracovníkov odberateľa
   servis dodaných technických prostriedkov
   leasing
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava 824 81
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
   projekčná a programátorská činnosť v oblastiach automatizovaného spracovania informácií s komplexným zavádzaním informačných systémov, alebo ich častí v ľubovolnom prostredí t.j. štandartné programovacie prostriedky, databázové systémy a integrované prostriedky
   tvorba a údržba komplexných datových súborov registrov a číselníkov, poskytovanie informácií orgánom štátnej správy a iným organizáciam
   prenájom a predaj zariadení výpočtovej techniky
   predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia včítane jeho ďalšieho vývoja podľa špecifických podmienok a špeciálnych požiadaviek odberateľa
   diaľkové prenosy dát
   školenie pracovníkov odberateľa
   servis dodaných technických prostriedkov
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Ing. Eva Doubková , CSc. - podpredseda Jelenia 1 Bratislava
   Ing. Igor Chovan - člen Podtatranského 6 Bratislava
   Ing. Jozef Janky - člen Vrbická 6 Liptovský Mikuláš
   Ing. Marián Jenis , CSc. - člen Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Juraj Scharen - člen Novomestkého 33 Bratislava
   Ing. Ondrej Strnad , CSc. - predseda a gen. riaditeľ Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Viliam Šindler - člen Za humnami 47 Nitra