Create Invoice

STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA
Status Destroyed
PIN 31322689
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA
Bulharská 70
82352
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322689
 • Registered seat: STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA, Bulharská 70, 82352, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.02.1999Zrušené obchodné meno:
   STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb vrátane vykonávania priemyselných činností, murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   poradenské a konzultačné služby v stavebníctve
   výroba stavebných hmôt vrátane betónových výrobkov, prefabrikátov a betónu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne v oblasti stavebných materiálov a hmôt
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami : správa budou
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie a poradenská činnosť
   výroba a predaj cementového tovaru a materiálov
   výroba a predaj bezcementového stavebného tovaru a materiálov
   výroba, montáž, inštalácie a opravy strojov a prístrojov
   kurenárske práce
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   opravy motorových vozidiel
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   oprava karosérií
   kúpa a predaj tovaru, maloobchdná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   projektovanie stavieb - Pozemné stavby - jednoduché stavby Činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby
   prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných prístrojov
   zapožičiavanie športových potrieb a priemyselného tovaru
   nákladná cestna doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing. Peter Klačman. - člen Niva 169 Trenčín
   Ing. Marián Liška - člen Odbojárov 4 Trenčín
   Ing. Štefan Tokár - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   Pavol Záhymský - člen Púpavova 51 Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - člen Studenohorská 77 Bratislava
   22.04.1998Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie a poradenská činnosť
   výroba a predaj cementového tovaru a materiálov
   výroba a predaj bezcementového stavebného tovaru a materiálov
   výroba, montáž, inštalácie a opravy strojov a prístrojov
   kurenárske práce
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   opravy motorových vozidiel
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   oprava karosérií
   kúpa a predaj tovaru, maloobchdná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   projektovanie stavieb - Pozemné stavby - jednoduché stavby Činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby
   prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných prístrojov
   zapožičiavanie športových potrieb a priemyselného tovaru
   nákladná cestna doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Liška - člen Odbojárov 4 Trenčín
   Pavol Záhymský - člen Púpavova 51 Bratislava
   05.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Tokár - podpredseda Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - člen Studenohorská 77 Bratislava
   04.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mikuš - člen Matúšova 36/A Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - podpredseda Studenohorská 77 Bratislava
   18.10.1996Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Klačman. - člen Niva 169 Trenčín
   17.10.1996Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 823 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Kralovič - člen Jurigovo nám. 7 Bratislava
   15.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový - predseda Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Glézl - člen Levárska 11 Bratislava
   Ing. Marián Kralovič - člen Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Peter Mikuš - člen Matúšova 36/A Bratislava
   Ing. Miloš Zimány - podpredseda Studenohorská 77 Bratislava
   14.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový Sedmokráskova 6 Bratislava
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Kraľovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ľuboš Labuda Jesenského 5 Modra
   Ing. Zdeněk Šipoš K. Adlera 15 Bratislava
   15.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bukový Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Zdeněk Šipoš K. Adlera 15 Bratislava
   14.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Dr. Martin Šolty Landauova 20 Bratislava
   30.09.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb vrátane vykonávania priemyselných činností, murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   poradenské a konzultačné služby v stavebníctve
   výroba stavebných hmôt vrátane betónových výrobkov, prefabrikátov a betónu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne v oblasti stavebných materiálov a hmôt
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami : správa budou
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hošoff Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Kraľovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ľuboš Labuda Jesenského 5 Modra
   Dr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Dr. Martin Šolty Landauova 20 Bratislava
   29.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   budovanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianských stavieb vrátane vykonávania remeselných činností murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, poradenské a konzultačné činnosti
   montáž a revízia elektrických zariadení
   plynoinštalatérske práce
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   obchod s tovarom hlavne v oblasti stavebných materiálov
   výroba stavebných hmôt, osobitne betónových výrobkov, prefabrikátov, transportbetón a pod., ako aj obchodovanie s týmito výrobkami
   dopravná činnosť (cestovná motorová doprava) vrátane nájmu dopravných a mechanizačných prostriedkov, opravárenská činnosť dopravných a mechanizačných prostriedkov
   rekreačné a ubytovacie služby
   prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner - č l e n ČA 63 Bratislava
   Juraj Hošoff - p r e d s e d a Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Liška - č l e n Odbojárov 4 Trenčín
   Mikuláš Šefčík - č l e n Goliánova 10 Trnava
   Ing. Zdenko Vároš - p o d p r e d s e d a Šustekova 15 Bratislava
   14.04.1992Nové obchodné meno:
   STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 823 52
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   budovanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianských stavieb vrátane vykonávania remeselných činností murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
   organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, poradenské a konzultačné činnosti
   montáž a revízia elektrických zariadení
   plynoinštalatérske práce
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   obchod s tovarom hlavne v oblasti stavebných materiálov
   výroba stavebných hmôt, osobitne betónových výrobkov, prefabrikátov, transportbetón a pod., ako aj obchodovanie s týmito výrobkami
   dopravná činnosť (cestovná motorová doprava) vrátane nájmu dopravných a mechanizačných prostriedkov, opravárenská činnosť dopravných a mechanizačných prostriedkov
   rekreačné a ubytovacie služby
   prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Agner - č l e n ČA 63 Bratislava
   Juraj Hošoff - p r e d s e d a Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Ing. Marián Liška - č l e n Odbojárov 4 Trenčín
   Mikuláš Šefčík - č l e n Goliánova 10 Trnava
   Ing. Zdenko Vároš - p o d p r e d s e d a Šustekova 15 Bratislava