Create Invoice

AQUIPUR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Business name AQUIPUR
Status Destroyed
PIN 31322719
TIN 2020696579
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AQUIPUR
Líščie Nivy 9
82108
Bratislava
Date of updating data: 20.08.2015
 • PIN :31322719 TIN: 2020696579
 • Registered seat: AQUIPUR, Líščie Nivy 9, 82108, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Cserge - člen predstavenstva Andreja Hlinku 58/81 Piešťany
   Milan Galo - predseda predstavenstva Dudvážska 4786/19 Piešťany-Kocurice
   Róbert Virlič - podpredseda predstavenstva Sklárska 580/25 Poltár
   18.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gavalda - predseda predstavenstva Malinovska 149 Zálesie 900 28
   Ing. Vladimír Mistrík - podpredseda Pluhová 77 Bratislava
   Elena Špatinová - člen predstavenstva Novohradská 34 Bratislava
   15.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Elena Špatinová - člen predstavenstva Novohradská 34 Bratislava
   14.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Annamarie Velič - člen predstavenstva Vážska 1 Piešťany
   23.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Martin Gavalda - predseda predstavenstva Malinovska 149 Zálesie 900 28
   22.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Jaško - predseda predstavenstva Bakošova 30 Bratislava
   24.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Jaško - predseda predstavenstva Bakošova 30 Bratislava
   Annamarie Velič - člen predstavenstva Vážska 1 Piešťany
   23.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Antal - člen Záhradnícka 7 Bratislava
   Vladimír Jaško - člen Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Pavel Šimovič - predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. nám.1.mája 16 Bratislava
   26.01.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Ján Antal - člen Záhradnícka 7 Bratislava
   Vladimír Jaško - člen Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Vladimír Mistrík - podpredseda Pluhová 77 Bratislava
   25.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Jaško - technológ, podpredseda predstavenstva Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Juraj Medvecký - člen predstavenstva Púpavova 49 Bratislava
   22.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Jaško - technológ, podpredseda predstavenstva Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Juraj Medvecký - člen predstavenstva Púpavova 49 Bratislava
   Ing. Pavel Šimovič - predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. nám.1.mája 16 Bratislava
   21.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hájek - člen predstavenstva 1. mája 203 Považská Bystrica
   Vladimír Jaško - technológ, podpredseda predstavenstva Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Pavel Šimovič - predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. nám.1.mája 16 Bratislava
   21.06.1995Nové sidlo:
   Líščie Nivy 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Šimovič - predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. nám.1.mája 16 Bratislava
   20.06.1995Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Šimovič - manager, predseda predstavenstva Rozvodná 17 Bratislava
   27.10.1993Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie technických a laboratórnych prác pre hydrogeologický prieskum
   vykonávanie, projektovanie, vyhodnocovanie geologických prác
   narážanie a vrtanie sond a studní
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hájek - člen predstavenstva 1. mája 203 Považská Bystrica
   26.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   likvidácia havarijnej kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia - prieskumná činnosť, návrh technologií, odstraňovanie znečistenia
   úprava podzemnej vody v horninovom prostredí (in situ) a úprava pitnej vody na kvalitu požadovanú ČSN - projektovanie prieskumná činnosť, definitívna úprava, realizácia prác na kľúč
   výskum a vývoj metód pre činnosti uvedené pod bodmi a) a b) vrátane prístrojového vybavenia
   vykonávanie čerpacích pokusov, čistenia a regenerácie studní
   vykonávanie odbornej poradenskej, inžinierskej činnosti a konzultácií v odbore predmetu činnosti
   zabezpečovanie služieb pre organizácie a súkromné osoby, súvisiace s prácami pri - narážaní a vrtaní sond a studní - vzorkovaní, odbere a rozboroch vôd - riešení problematiky ochrany životného prostredia - projektových, geologických a iných prácach súvisiacich s uvedenými činnosťami
   výroba a zabezpečovanie technologických zariadení, programového vybavenia, vlastnej nákladnej dopravy, montáže a servisných prác
   vykonávanie horeuvedených činností formou dodávok do zahraničia - zahranično obchodná činnosť
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   AQUIPUR a.s.
   Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   likvidácia havarijnej kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia - prieskumná činnosť, návrh technologií, odstraňovanie znečistenia
   úprava podzemnej vody v horninovom prostredí (in situ) a úprava pitnej vody na kvalitu požadovanú ČSN - projektovanie prieskumná činnosť, definitívna úprava, realizácia prác na kľúč
   výskum a vývoj metód pre činnosti uvedené pod bodmi a) a b) vrátane prístrojového vybavenia
   vykonávanie čerpacích pokusov, čistenia a regenerácie studní
   vykonávanie odbornej poradenskej, inžinierskej činnosti a konzultácií v odbore predmetu činnosti
   zabezpečovanie služieb pre organizácie a súkromné osoby, súvisiace s prácami pri - narážaní a vrtaní sond a studní - vzorkovaní, odbere a rozboroch vôd - riešení problematiky ochrany životného prostredia - projektových, geologických a iných prácach súvisiacich s uvedenými činnosťami
   výroba a zabezpečovanie technologických zariadení, programového vybavenia, vlastnej nákladnej dopravy, montáže a servisných prác
   vykonávanie horeuvedených činností formou dodávok do zahraničia - zahranično obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Jaško - technológ, podpredseda predstavenstva Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Pavel Šimovič - manager, predseda predstavenstva Rozvodná 17 Bratislava