Create Invoice

HYDROVRT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Business name HYDROVRT
PIN 31322743
TIN 2020365006
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HYDROVRT
Trenčianska 30
82109
Bratislava
Contact Information
Email info@hydrovrt.sk
Phone(s) 0245993221
Fax(es) 0245993221
Date of updating data: 17.08.2015
 • PIN :31322743 TIN: 2020365006
 • Registered seat: HYDROVRT, Trenčianska 30, 82109, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.10.2009Nové sidlo:
   Trenčianska 30 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Nový - predseda predstavenstva Mlynarovičova 14 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 30.09.2009
   13.10.2009Zrušené sidlo:
   Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Tvaroška - predseda Horný dvor 1509/27 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 11.05.1998
   15.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Palka - podpredseda 308 Kuchyňa 900 52 Vznik funkcie: 17.05.2004
   06.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Igor Tvaroška - predseda Horný dvor 1509/27 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 11.05.1998
   05.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Viktor Janták - člen Vigľašská 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 17.05.2004
   Igor Tvaroška - predseda Horný dvor 1509/27 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 11.05.1998
   07.10.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Viktor Janták - člen Vigľašská 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 17.05.2004
   Anton Palka - podpredseda 308 Kuchyňa 900 52 Vznik funkcie: 17.05.2004
   06.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gavalda - podpredseda Malinovská 149 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 19.11.1999
   Anton Palka - člen 308 Kuchyňa 900 52 Vznik funkcie: 11.11.2002
   02.09.2004Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický prieskum
   01.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie technických prác pre hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum, vykonávanie laboratórnych prác pre hydrogeologický prieskum
   27.05.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Gavalda - podpredseda Malinovská 149 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 19.11.1999
   Anton Palka - člen 308 Kuchyňa 900 52 Vznik funkcie: 11.11.2002
   Igor Tvaroška - predseda Horný dvor 1509/27 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 11.05.1998
   26.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Gavalda - člen Malinovská 149 Zálesie 900 28
   Ing. Metod Hrtánek - Popoliš - podpredseda Palárikova 23 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 11.11.2002
   Igor Tvaroška - predseda Mickiewiczova 5 Bratislava
   07.12.1999Nové sidlo:
   Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Gavalda - člen Malinovská 149 Zálesie 900 28
   Ing. Metod Hrtánek - Popoliš - podpredseda Palárikova 23 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 11.11.2002
   Igor Tvaroška - predseda Mickiewiczova 5 Bratislava
   06.12.1999Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie ochrany majetku a osôb
   nepravidelná autobusová doprava a taxislužba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava
   Anton Pálka - člen 429 Kuchyňa
   František Pálka - predseda 363 Kuchyňa
   Martin Troják - člen 56 Kuchyňa
   Igor Tvaroška - podpredseda Mickiewiczova 5 Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   realizácia vodohospodárskych stavieb : zdravotno - vodohospodárske stavby
   nepravidelná autobusová doprava a taxislužba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava
   Anton Pálka - člen 429 Kuchyňa
   František Pálka - predseda 363 Kuchyňa
   Martin Troják - člen 56 Kuchyňa
   Igor Tvaroška - podpredseda Mickiewiczova 5 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Jurčáková - podpredseda Rovniankova 11 Bratislava
   František Pálka - predseda 336 Kuchyňa
   Ing. Jozef Žabka - člen Štefunkova 3 Bratislava
   20.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Mária Jurčáková - podpredseda Rovniankova 11 Bratislava
   František Pálka - predseda 336 Kuchyňa
   Ing. Jozef Žabka - člen Štefunkova 3 Bratislava
   19.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava
   František Pálka - predseda 336 Kuchyňa
   Karol Sabol - člen Záhradnícka 33 Zohor
   Ing. Milan Sanitra - podpredseda Bieloruská 20 Bratislava
   Ing. Jozef Žabka - člen Štefunkova 3 Bratislava
   04.06.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
   zámočníctvo
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   údržba parkov a verejných priestranstiev
   reklamná činnosť
   prevádzkovanie parkovísk
   zabezpečenie ochrany majetku a osôb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava
   Karol Sabol - člen Záhradnícka 33 Zohor
   Ing. Milan Sanitra - podpredseda Bieloruská 20 Bratislava
   Ing. Jozef Žabka - člen Štefunkova 3 Bratislava
   01.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Balvirčak - podpredseda 187 Štefanov
   Ing. Milan Sanitra - člen Bieloruská 20 Bratislava
   01.11.1993Nové predmety činnosti:
   vŕtanie, budovanie, oprava a regenerácia studní
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie technických prác pre hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum, vykonávanie laboratórnych prác pre hydrogeologický prieskum
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Sanitra - člen Bieloruská 20 Bratislava
   31.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Vrtanie a zabudovanie studní, sond, hydro-geologických vrtov rôznych priemerov
   Odber vzoriek hornín a pozemných vôd a zabezpečovanie ich vyhodnotenia
   Čerpacie skúšky na stanovenie expoatačných vlastností studní spojené so stanovením kvality čerpanej vody
   Čistenie, opravy a regenerácia jestvujúcich studní
   Znižovanie hladín podzemných vôd pri zakladaní stavieb
   Vrtanie studní a čerpacie skúšky pre súkromný sektor
   Technické a terénne práce pri odstaňovaní havarijných znečistení podzemných a povrchových vôd, výroba a zabezpečovanie technologických zariadení, vlastnej nákladnej dopravy a servisných prác
   Montáže a stavebno - montážne práce na ekologických a iných objektoch
   Zabezpečovanie projektových, geodetických a iných prác súvisiacich s horeuvedenými činnosťami
   Vykonávanie horeuvedených činností formou dodávok do zahraničia - zahranično - obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Jamborová - člen Lachova 22 Bratislava
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   HYDROVRT a.s.
   Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Vrtanie a zabudovanie studní, sond, hydro-geologických vrtov rôznych priemerov
   Odber vzoriek hornín a pozemných vôd a zabezpečovanie ich vyhodnotenia
   Čerpacie skúšky na stanovenie expoatačných vlastností studní spojené so stanovením kvality čerpanej vody
   Čistenie, opravy a regenerácia jestvujúcich studní
   Znižovanie hladín podzemných vôd pri zakladaní stavieb
   Vrtanie studní a čerpacie skúšky pre súkromný sektor
   Technické a terénne práce pri odstaňovaní havarijných znečistení podzemných a povrchových vôd, výroba a zabezpečovanie technologických zariadení, vlastnej nákladnej dopravy a servisných prác
   Montáže a stavebno - montážne práce na ekologických a iných objektoch
   Zabezpečovanie projektových, geodetických a iných prác súvisiacich s horeuvedenými činnosťami
   Vykonávanie horeuvedených činností formou dodávok do zahraničia - zahranično - obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Balvirčak - podpredseda 187 Štefanov
   Ing. Jana Jamborová - člen Lachova 22 Bratislava
   František Pálka - predseda 336 Kuchyňa