Create Invoice

Vodné zdroje - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vodné zdroje
PIN 31322760
TIN 2020364962
VAT number SK2020364962
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Vodné zdroje
Sabinovská 14
82643
Bratislava
Financial information
Sales and income 151 894 €
Profit -21 303 €
Own capital 25 631 €
Contact Information
Phone(s) 0243332545, 0243412191, 0243426049
Mobile phone(s) 0903751382
Fax(es) 0243332545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 238,221
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 238,221
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,854
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,364
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 23,544
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,785
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 286,585
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,570
A.I. Capital r. 27 + r. 28 874,687
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 874,687
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 13,866
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -838,680
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,303
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 258,015
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,805
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 241,180
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,098
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 46,492
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 29,225
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 144,365
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,030
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 151,894
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 60,701
V. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 91,000
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 171,214
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,245
C. Services (účtová group of 51) 62,179
D. Personal expenses (účtová group of 52) 27,510
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,197
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 51,314
G. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 7,182
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,587
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -19,320
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,723
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 2
X. Interest income (662) 2
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 1,025
M. Interest expense (562) 787
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 238
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,023
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,343
P. Income tax expense (591, 595) 960
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322760 TIN: 2020364962 VAT number: SK2020364962
 • Registered seat: Vodné zdroje, Sabinovská 14, 82643, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Barbora Kovešová Sabinovská 14 Bratislava 821 02 24.04.1996
  Bc. Miriam Molnárová člen Sabinovská 64/14 Bratislava 23.11.2005
  Pavol Köveš člen Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 08.12.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavol Köveš - člen Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.12.2006
   12.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. RNDr. Pavel Mikuláš J. B. Magina 2294/3 Trenčín Vznik funkcie: 19.07.2001
   26.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Bc. Miriam Molnárová - člen Sabinovská 64/14 Bratislava Vznik funkcie: 23.11.2005
   25.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad.mal. Roman Balogh Stará vinárska 7 Bratislava
   25.02.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a ich zariadení s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prevádzka telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
   správa nehnuteľností na základe kontraktu - obstarávateľská činnosť
   prenájom vozidiel
   činnosť knižníc
   košikárska výroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   24.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené výrobky
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   nákup a predaj zákuskov
   geodetické práce, kartografické práce
   úprava vôd a projektovanie skládok
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh v hydro geografickom a inžiniersko-geologickom výskume
   vykonávanie geologických prác v rozsahu:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, vrátane geologicko prieskumných prác za účelom zisťovania ovplyvňujúcich životné prostredie
   oprava elektrických častí prístrojov - čerpadiel využívaných v hydrogeológii
   poradenská činnosť v oblasti životného prostredia - studniarstvo, hydrogeológia
   10.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. RNDr. Pavel Mikuláš J. B. Magina 2294/3 Trenčín Vznik funkcie: 19.07.2001
   09.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Špaček Cintorínska 24 Šamorín
   17.11.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie a distribúcia videa
   prevádzka solária - ožarovanie ultrafialovými lúčmi
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené výrobky
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   nákup a predaj zákuskov
   11.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Akad.mal. Roman Balogh Stará vinárska 7 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mikuláš , CSc. Pifflova 5 Bratislava
   09.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mikuláš , CSc. Pifflova 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Špaček Cintorínska 24 Šamorín
   08.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Silvester Mašura Pečianska 17 Bratislava
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava
   24.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Barbora Kovešová Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Dipl. Ing. Silvester Mašura Pečianska 17 Bratislava
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava
   23.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Silvester Mašura - predseda predstavenstva Pečianska 17 Bratislava
   Dr. Sc. Milan MItrovič - člen Floriánske nám. 1 Bratislava
   RNDr. Mária Némethyová - člen Vajnorská 9 Bratislava
   Ing. Emil Pečík - člen Dubová 3 Žilina
   RNDr. Zoltán Hlavatý CSc. - podpredseda predstavenstva pobyt na území SR : Veterná 14 Šamorín
   29.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Dr. Sc. Milan MItrovič - člen Floriánske nám. 1 Bratislava
   RNDr. Mária Némethyová - člen Vajnorská 9 Bratislava
   Ing. Emil Pečík - člen Dubová 3 Žilina
   RNDr. Zoltán Hlavatý CSc. - podpredseda predstavenstva pobyt na území SR : Veterná 14 Šamorín
   28.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Silvester Mašura - predseda predstavenstva Pečianska 17 Bratislava
   Ing. Jozef Špaček - člen Fabiánova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Špaček - člen Fabiánova 1 Bratislava
   27.10.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   geodetické práce, kartografické práce
   úprava vôd a projektovanie skládok
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh v hydro geografickom a inžiniersko-geologickom výskume
   vykonávanie geologických prác v rozsahu:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, vrátane geologicko prieskumných prác za účelom zisťovania ovplyvňujúcich životné prostredie
   oprava elektrických častí prístrojov - čerpadiel využívaných v hydrogeológii
   poradenská činnosť v oblasti životného prostredia - studniarstvo, hydrogeológia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Silvester Mašura - člen Pečianska 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Fodreková - člen bagarova 30 Bratislava
   Ing. Peter Lieskovský - predseda Morávková 6 Bratislava
   Ing. Ivan Marko - člen Budatínska 43 Bratislava
   Dipl. Ing. Silvester Mašura - člen Pečianska 17 Bratislava
   RNDr. Mária Némethyová - člen vajnorská 9 Bratislava
   RNDr. Anna Šubová - člen Záhradnická 14 Bratislava
   26.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   regionálne hodnotenie zdrojov a zásob podzemných vôd a ich využiteľnej česti
   lokálny prieskum zdrojov vody, vrátane budovania definitývnych odberných objektov, prehodnocovanie a regenerácia jestvujúcich objektov
   overovanie kvalít podzemných vôd s návrhom ochranných opatrení a spôsobu hospodárenia v ochranných pásmach
   monitoring kvality vody, účinnosti ochranných opatrení, vplyvu využívania zdrojov na prírodné prostredie a vplyvu antropogénnej činnosti na podzemné vody a horninové prostredie
   prieskum havaríjneho znečisenia podzemnných vôd a prírodného prostredia, ich sanáciu a odstraňovanie nepriaznivých účinkov
   úprava podzemných vôd
   optimalizácia a intenzifikácia zdrojov a zásob podzemných vôd
   inžiniersko-geologický prieskum
   rozvoj a aplikácia výpočtových systémov hydrogeologickej a hydrochemickej činnosti
   zachytávanie prameňov
   projekčná činnosť v oblasti stavebníctva súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami
   návrh skládok odpadov, ich sanácia a výstavba
   gabionový program pri zachytávaní prameňov
   realizácia vyššie uvedených činností v zahraničí a zahranično-obchodná činnosť na komodity, nepodliehajúce osobytnému povoleniu
   oprava čerpadiel využívaných hydrogeológií a pri zachytávaní podzemných vôd a prameňov
   poskytovanie služieb pre organizácie a občanov súvisiacich s prácami pri:
   1. narážaní sond
   2. vŕtaní sond
   3. vŕtaní studní
   4. rozborov vôd
   5. odbornej poradenskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jana Henčeková - člen 186 Horné Orešany
   Ing. Eduard Vašík - člen Fraňa Kráľa 10 Svätý Jur
   01.05.1992Nové obchodné meno:
   Vodné zdroje, a.s.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 826 43
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   regionálne hodnotenie zdrojov a zásob podzemných vôd a ich využiteľnej česti
   lokálny prieskum zdrojov vody, vrátane budovania definitývnych odberných objektov, prehodnocovanie a regenerácia jestvujúcich objektov
   overovanie kvalít podzemných vôd s návrhom ochranných opatrení a spôsobu hospodárenia v ochranných pásmach
   monitoring kvality vody, účinnosti ochranných opatrení, vplyvu využívania zdrojov na prírodné prostredie a vplyvu antropogénnej činnosti na podzemné vody a horninové prostredie
   prieskum havaríjneho znečisenia podzemnných vôd a prírodného prostredia, ich sanáciu a odstraňovanie nepriaznivých účinkov
   úprava podzemných vôd
   optimalizácia a intenzifikácia zdrojov a zásob podzemných vôd
   inžiniersko-geologický prieskum
   rozvoj a aplikácia výpočtových systémov hydrogeologickej a hydrochemickej činnosti
   zachytávanie prameňov
   projekčná činnosť v oblasti stavebníctva súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami
   návrh skládok odpadov, ich sanácia a výstavba
   gabionový program pri zachytávaní prameňov
   realizácia vyššie uvedených činností v zahraničí a zahranično-obchodná činnosť na komodity, nepodliehajúce osobytnému povoleniu
   oprava čerpadiel využívaných hydrogeológií a pri zachytávaní podzemných vôd a prameňov
   poskytovanie služieb pre organizácie a občanov súvisiacich s prácami pri:
   1. narážaní sond
   2. vŕtaní sond
   3. vŕtaní studní
   4. rozborov vôd
   5. odbornej poradenskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viera Fodreková - člen bagarova 30 Bratislava
   Ing. Jana Henčeková - člen 186 Horné Orešany
   Ing. Peter Lieskovský - predseda Morávková 6 Bratislava
   Ing. Ivan Marko - člen Budatínska 43 Bratislava
   RNDr. Mária Némethyová - člen vajnorská 9 Bratislava
   RNDr. Anna Šubová - člen Záhradnická 14 Bratislava
   Ing. Eduard Vašík - člen Fraňa Kráľa 10 Svätý Jur