Create Invoice

Gastrocentrum - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Gastrocentrum
Status Destroyed
PIN 31322808
TIN 2020299952
Date create 30 April 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Gastrocentrum
Štúrova 50
94901
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322808 TIN: 2020299952
 • Registered seat: Gastrocentrum, Štúrova 50, 94901, Bratislava
 • Date create: 30 April 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.05.2003Nové sidlo:
   Štúrova 50 Nitra 949 01
   19.05.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   09.10.2002Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Edurard Civáň - predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Štúrova 50 Nitra Vznik funkcie: 25.10.2001
   Marta Valentová - člen predstavenstva Južná 2 Nitra Vznik funkcie: 25.10.2001
   Ladislav Babiak - člen predstavenstva Nad Laborcom 2 Michalovce Vznik funkcie: 25.10.2001
   08.10.2002Zrušené sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava 814 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Elena Janíčková - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Eva Karcolová - člen predstavenstva Obchodná 4 Košice
   Ing. Rudolf Obert - predseda predstavenstva ariaditeľ spoločnosti Tupolevova 13 Bratislava
   01.08.1995Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Janíčková - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Eva Karcolová - člen predstavenstva Obchodná 4 Košice
   Ing. Rudolf Obert - predseda predstavenstva ariaditeľ spoločnosti Tupolevova 13 Bratislava
   31.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Antala - riaditeľ spoločnosti Frankelova 24 Bratislava
   JUDr. Gabriela Čerňancová - člen Podzahradná 15 Bratislava
   Ing. František Lenárd - podpredseda Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Elena Sopková - predseda Fialkové údolie 34 Bratislava
   Ing. Ján Žuffa - člen Rumančekova 36 Bratislava
   30.04.1992Nové obchodné meno:
   Gastrocentrum a.s.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava 814 18
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú licencie
   prevádzkovanie investícií v oblasti potravinárskeho priemyslu
   reklamná činnosť
   pohostinská činnosť - prevádzkovanie vlastných obchodných stredísk a zariadení verejného stravovania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Antala - riaditeľ spoločnosti Frankelova 24 Bratislava
   JUDr. Gabriela Čerňancová - člen Podzahradná 15 Bratislava
   Ing. František Lenárd - podpredseda Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Elena Sopková - predseda Fialkové údolie 34 Bratislava
   Ing. Ján Žuffa - člen Rumančekova 36 Bratislava