Create Invoice

ERPO reklamný a vydavateľský podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ERPO reklamný a vydavateľský podnik
PIN 31322841
TIN 2020363235
Date create 01 May 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ERPO reklamný a vydavateľský podnik
Odbojárov 340/29
95501
Bratislava
Contact Information
Email sekretariat@erpo.sk
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31322841 TIN: 2020363235
 • Registered seat: ERPO reklamný a vydavateľský podnik, Odbojárov 340/29, 95501, Bratislava
 • Date create: 01 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.11.2008Nové sidlo:
   Odbojárov 340/29 Topoľčany 955 01
   25.11.2008Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   16.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gurina - predseda Rišňovce 25 Rišňovce 951 21 Vznik funkcie: 27.11.2003
   Miroslav Lukáč - podpredseda Pod hlinami 379/37 Nemčice 955 01 Vznik funkcie: 27.11.2003
   Tatiana Múdra - člen Tríbečská 2136 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 27.11.2003
   15.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vavrinec Jakal - člen Nejedlého 14 Bratislava 4 841 02
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava 5 851 02
   Ing. Marian Královič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava 4 841 05
   Ing. Ladislav Mikuláš - člen Jégého 3 Bratislava 2 821 08
   Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen Klimkovičova 1 Bratislava 4 841 05
   06.06.2002Nové sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   05.06.2002Zrušené sidlo:
   Bajkalská 24 Bratislava 827 31
   16.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vavrinec Jakal - člen Nejedlého 14 Bratislava 4 841 02
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava 5 851 02
   Ing. Marian Královič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava 4 841 05
   Ing. Ladislav Mikuláš - člen Jégého 3 Bratislava 2 821 08
   Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen Klimkovičova 1 Bratislava 4 841 05
   15.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vavrinec Jakal Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava 851 02
   Ing. Marian Kráľovič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Ing. Ladislav Mikuláš Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Darina Pristachová , CSc. Klimkovičova 1 Bratislava 841 05
   12.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vavrinec Jakal Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava 851 02
   Ing. Marian Kráľovič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Ing. Ladislav Mikuláš Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Darina Pristachová , CSc. Klimkovičova 1 Bratislava 841 05
   11.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vavrinec Jakal - člen Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava
   Ing. Marián Kráľovič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Mikuláš - člen Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen Klimkovičova 1 Bratislava
   30.04.1997Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   usporadúvanie výstav a prenajímanie výstavného zariadenia
   výroba a predaj zvukových záznamov a videozáznamov
   edícia a predaj kníh, neperiodických a periodických publikácií
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom strojov a zariadení vrátane leasingu
   organizovanie školení, seminárov, kongresov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vavrinec Jakal - člen Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava
   Ing. Marián Kráľovič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Mikuláš - člen Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Darina Pristachová , CSc. - člen Klimkovičova 1 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba, výroba, nákup, predaj, služby a práce a sprostredkovanie celého komplexu propagačnej produkcie
   tvorba, výroba, nákup a predaj všetkých druhov propagačných prostriedkov a s tým spojených prác a služieb pre všetky druhy a typy nositeľov propagácie
   tvorba nositeľov propagácie, vykonávanie a sprostredkovávanie všetkých druhov a typov nositeľov propagácie, ktoré slúžia na prenos propagačného oznámenia
   projektovanie, výroba, nákup a predaj a montáž interiérových, dekoračných, informačných výrobkov, ako aj interiérov
   výroba, nákup, predaj a montáž propagačných pomôcok, zariadení a technických prostriedkov všetkých druhov
   výroba, nákup a predaj propagačných predmetov na propagáciu značky organizácie a tovaru
   projektovanie, ideové a výtvarné riešenie, vlastná alebo sprostredkovaná výroba a inštalácia výstav a výstavných zariadaní, prenajímanie výstavného zariadenia
   filmová, zvuková a videozáznamová produkcia, propagačných, inštruktážnych a náučných filmov, spracovávanie všetkými technologickými systémami na kinoprojekcie, televízne a rozhlasové vysielanie a na predaj organizáciam a iným subjektom i na trhovú spotrebu, zriaďovanie, inštaláciu propagačných videostien a videoobrazoviek
   edícia a predaj kníh a neperiodických publikácií z oblasti vnútorného obchodu, pohostinstva, cestovného ruchu a služieb, výroba, predaj a vydávanie periodických publikácií a iných tlačív
   vydávanie, tlač a distribúcia informačných a propagačných prostriedkov
   vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre zahraničných záujemcov v ČSFR
   vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre čs. organizácie v zahraničí a vývoz reklamných prostriedkov do zahraničia
   zabezpečovanie tlačených a iných reklamných a propagačných prostriedkov v zahraničí pre čs. záujemcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vavrinec Jakal Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava
   Ing. Marián Královič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Mikuláš - tajomník Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Orbický - člen Košická 4 Senec
   06.07.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vavrinec Jakal Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Javor - podpredseda Vranovská 63 Bratislava
   Ing. Marián Královič - predseda Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Mikuláš - tajomník Jégeho 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Orbický - člen Košická 4 Senec
   05.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Alex Aust Gregorovej 8 Bratislava
   Ing. Ladislav Finka , CSc. Jašíkova 8 Bratislava
   Ing. Marian Kráľovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Obický Košická 4 Senec
   Ing. František Perutka Šášovská 4 Bratislava
   03.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Dr. Alex Aust Gregorovej 8 Bratislava
   Ing. Ladislav Finka , CSc. Jašíkova 8 Bratislava
   Ing. Marian Kráľovič Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Obický Košická 4 Senec
   Ing. František Perutka Šášovská 4 Bratislava
   02.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Peter Novák - člen Belinského 8 Bratislava
   Ing. Bohumír Oplt - člen Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Aladár Smidžár - člen Štefanovičova 6 Bratislava
   Ing. Eva Szaboová - člen Žitavská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Vinduška - člen Trávna 14 Bratislava
   30.04.1992Nové obchodné meno:
   ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a. s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 24 Bratislava 827 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   tvorba, výroba, nákup, predaj, služby a práce a sprostredkovanie celého komplexu propagačnej produkcie
   tvorba, výroba, nákup a predaj všetkých druhov propagačných prostriedkov a s tým spojených prác a služieb pre všetky druhy a typy nositeľov propagácie
   tvorba nositeľov propagácie, vykonávanie a sprostredkovávanie všetkých druhov a typov nositeľov propagácie, ktoré slúžia na prenos propagačného oznámenia
   projektovanie, výroba, nákup a predaj a montáž interiérových, dekoračných, informačných výrobkov, ako aj interiérov
   výroba, nákup, predaj a montáž propagačných pomôcok, zariadení a technických prostriedkov všetkých druhov
   výroba, nákup a predaj propagačných predmetov na propagáciu značky organizácie a tovaru
   projektovanie, ideové a výtvarné riešenie, vlastná alebo sprostredkovaná výroba a inštalácia výstav a výstavných zariadaní, prenajímanie výstavného zariadenia
   filmová, zvuková a videozáznamová produkcia, propagačných, inštruktážnych a náučných filmov, spracovávanie všetkými technologickými systémami na kinoprojekcie, televízne a rozhlasové vysielanie a na predaj organizáciam a iným subjektom i na trhovú spotrebu, zriaďovanie, inštaláciu propagačných videostien a videoobrazoviek
   edícia a predaj kníh a neperiodických publikácií z oblasti vnútorného obchodu, pohostinstva, cestovného ruchu a služieb, výroba, predaj a vydávanie periodických publikácií a iných tlačív
   vydávanie, tlač a distribúcia informačných a propagačných prostriedkov
   vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre zahraničných záujemcov v ČSFR
   vykonávanie kompletných reklamných služieb a prác pre čs. organizácie v zahraničí a vývoz reklamných prostriedkov do zahraničia
   zabezpečovanie tlačených a iných reklamných a propagačných prostriedkov v zahraničí pre čs. záujemcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Peter Novák - člen Belinského 8 Bratislava
   Ing. Bohumír Oplt - člen Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Aladár Smidžár - člen Štefanovičova 6 Bratislava
   Ing. Eva Szaboová - člen Žitavská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Vinduška - člen Trávna 14 Bratislava