Create Invoice

FINECON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FINECON
PIN 31324061
TIN 2020335471
VAT number SK2020335471
Date create 19 May 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FINECON
Rybničná 42
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 486 756 €
Profit 285 549 €
Capital 662 714 €
Own capital 473 618 €
Contact Information
Email info@finecon.sk
Phone(s) 0244681011, 0244681012, 0244681013
Fax(es) 0244681013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 813,397
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 153,971
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 153,971
A.II.1. Land (031) - /092A/ 60,202
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 34,543
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 57,690
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 578
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 958
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 657,787
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 160,697
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 77,952
3. Products (123) - /194/ 24,572
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 57,369
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 804
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 259,797
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 246,485
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,485
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,496
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 816
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 237,293
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,969
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 235,324
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,639
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,639
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 813,397
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 759,167
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 100,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 100,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 363,618
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 363,618
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 285,549
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,230
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,109
9. Liabilities from social fund (472) 2,109
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 46,977
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 27,119
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,119
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,764
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,612
7. Liabilities from social insurance (336) 5,881
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,601
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,144
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,144
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,486,944
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,486,756
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 716,881
III. Revenues from sale of services (602, 606) 767,440
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,853
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 582
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,114,012
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 509,638
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 156,286
D. Services (účtová group of 51) 275,796
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 140,400
E.1. Wages and salaries (521, 522) 101,860
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 33,807
4. Social expenses (527, 528) 4,733
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,727
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 20,861
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 20,861
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 484
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,820
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 372,744
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 542,601
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 189
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 74
2. Other interest income (662A) 74
XII. Foreign exchange gains (663) 115
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,641
O. Exchange rate losses (563) 1,952
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 689
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,452
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 370,292
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 84,743
R.1. Income tax expense current (591, 595) 84,743
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 285,549
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324061 TIN: 2020335471 VAT number: SK2020335471
 • Registered seat: FINECON, Rybničná 42, 83106, Bratislava
 • Date create: 19 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 19.05.1992
  Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 19.05.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Rastislav Vadovič 50 000 € (50%) Royova 2888/23 Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Šurinová 50 000 € (50%) Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.01.2015Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia produktov na biodegradáciu organických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   17.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   12.02.2009Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   11.02.2009Zrušené sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   30.11.2006Nové predmety činnosti:
   analýza a úprava vody
   meranie a sledovanie fyzikálnych a chemických veličín
   montáž elektrických zariadení
   20.04.2004Nové obchodné meno:
   FINECON, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.2004Zrušené obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.2004Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   31.03.2004Zrušené sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín-výroba čistiacich produktov, s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   čistenie energetických zariadení mechanickým, chemickým a biologickým spôsobom
   biologické odbúravanie nečistôt
   14.01.1997Zrušené obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   19.05.1992Nové obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov a nehnuteľností s výnimkou tovaru vyžadujúceho zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a výkonu služieb
   poradenstvo v technickej oblasti
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava