Create Invoice

KOPLATEC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KOPLATEC
PIN 31324169
TIN 2020345481
VAT number SK2020345481
Date create 14 May 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KOPLATEC
Továrenská 8
90066
Bratislava
Financial information
Sales and income 460 308 €
Profit 3 200 €
Capital 227 052 €
Own capital 124 246 €
Contact Information
Phone(s) 0260301020, 0260301022, 0260301021
Fax(es) 0260301023
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 199,354
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 52,065
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 52,065
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 45,194
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,871
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,602
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 75,960
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 75,960
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 39,556
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 39,556
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,556
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 139
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 139
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 30,947
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 167
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 30,780
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 687
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 687
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 199,354
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,445
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 23,236
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 23,236
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,323
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 2,323
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 98,686
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 98,686
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,200
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,318
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 178
9. Liabilities from social fund (472) 178
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 31,153
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 7,940
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,940
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 10,061
7. Liabilities from social insurance (336) 5,788
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,364
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 8,987
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,987
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 31,591
4. Deferred income short-term (384A) 31,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 428,718
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 460,308
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 178
II. Revenues from sales of own products (601) 245,024
III. Revenues from sale of services (602, 606) 183,516
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,590
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 452,767
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 74,140
D. Services (účtová group of 51) 116,375
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 225,216
E.1. Wages and salaries (521, 522) 167,668
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 55,896
4. Social expenses (527, 528) 1,652
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 421
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 36,419
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 36,419
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,541
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,203
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 72
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XIV. Other income from financial activities (668) 69
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,446
O. Exchange rate losses (563) 3
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,443
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,374
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,167
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Income tax expense current (591, 595) 967
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,200
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324169 TIN: 2020345481 VAT number: SK2020345481
 • Registered seat: KOPLATEC, Továrenská 8, 90066, Bratislava
 • Date create: 14 May 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02 11.04.2001
  Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 01.03.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Marián Líška 11 618 € (50%) Romanová 9 Bratislava 851 02
  Ing. Viera Líšková 11 618 € (50%) Romanova 9 Bratislava 851 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava-Petržalka 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.03.2009
   11.04.2001Nové sidlo:
   Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   10.04.2001Zrušené sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava
   12.01.1995Nové sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   11.01.1995Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   KOPLATEC spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštrukcia, výroba nástrojov a náradia všetkého druhu /výroba nástrojov a náradia, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   výroba súčiastok z gumy, platických látok a kovov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno predávať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava