Create Invoice

Bytový podnik PBV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik PBV
Status Destroyed
PIN 31325238
Date create 30 May 1992
Company category Obecný podnik
Registered seat Bytový podnik PBV
Toplianska 5
82107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325238
 • Registered seat: Bytový podnik PBV, Toplianska 5, 82107, Bratislava
 • Date create: 30 May 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.06.2001Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik PBV
   Zrušené sidlo:
   Toplianska 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie technickej evidencie o domovom fonde
   správa domového, bytového fondu a nebytových priestorov hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava Vrakuňa
   preberanie domov, bydov a pozemkov vopred schválených Miestnym zastupiteľstvom do správy a údržby
   realizovanie miestnymi zastupiteľstvami schváleného predaja domov, bytov a nebytových priestorov podľa platnej právnej úpravy
   údržba, opravy a správa bytového a domového fondu vrátane strojového zariadenia a vybavenia domov
   údržba, opravy a tepelno-energetických zariadení na dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovanie modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   poskytovanie služieb spojených s prenajímaním bytov a nebytových priestorov
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov pre prenajímateľov
   uzatváranie zmlúv na dodávku resp. sprostredkovanie všetkých druhov služieb
   zabezpečovanie inkasa tržieb za prenájom a poskytované služby
   udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a priestoroch k nim patriacich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Gajdoš - riaditeľ Jasovská 51 Bratislava 851 07
   Ing. Vladimír Blažiček - zástupca riaditeľa Estónska 26 Bratislava 821 06
   16.02.2001Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Gajdoš - riaditeľ Jasovská 51 Bratislava 851 07
   Ing. Vladimír Blažiček - zástupca riaditeľa Estónska 26 Bratislava 821 06
   15.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anna Kúsková Trenčianska 25 Bratislava
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   Bytový podnik PBV
   Nové sidlo:
   Toplianska 5 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   vedenie technickej evidencie o domovom fonde
   správa domového, bytového fondu a nebytových priestorov hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava Vrakuňa
   preberanie domov, bydov a pozemkov vopred schválených Miestnym zastupiteľstvom do správy a údržby
   realizovanie miestnymi zastupiteľstvami schváleného predaja domov, bytov a nebytových priestorov podľa platnej právnej úpravy
   údržba, opravy a správa bytového a domového fondu vrátane strojového zariadenia a vybavenia domov
   údržba, opravy a tepelno-energetických zariadení na dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovanie modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   poskytovanie služieb spojených s prenajímaním bytov a nebytových priestorov
   uzatváranie zmlúv o prenájme bytov, nebytových priestorov pre prenajímateľov
   uzatváranie zmlúv na dodávku resp. sprostredkovanie všetkých druhov služieb
   zabezpečovanie inkasa tržieb za prenájom a poskytované služby
   udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a priestoroch k nim patriacich
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anna Kúsková Trenčianska 25 Bratislava