Create Invoice

ECHOTRANS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ECHOTRANS
Status Destroyed
PIN 31325599
Date create 10 June 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ECHOTRANS
Sliačska 1312
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325599
 • Registered seat: ECHOTRANS, Sliačska 1312, 83101, Bratislava
 • Date create: 10 June 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.04.2009Zrušené obchodné meno:
   ECHOTRANS, spol. s .r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sliačska 1312 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   sprostrdkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   dopravca smie vykonávať činnosť na území slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich
   maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2
   dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému orgánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel
   dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncestnú listinu vydal zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2
   koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok
   dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny
   Zrušeny spoločníci:
   Eduard Chvostek Sliačska 1312 Bratislava
   Emília Chvosteková Lietavská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Chvostek
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   ECHOTRANS, spol. s .r.o.
   Nové sidlo:
   Sliačska 1312 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   sprostrdkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   dopravca smie vykonávať činnosť na území slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich
   maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2
   dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému orgánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel
   dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncestnú listinu vydal zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2
   koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok
   dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny
   Noví spoločníci:
   Eduard Chvostek Sliačska 1312 Bratislava
   Emília Chvosteková Lietavská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Chvostek