Create Invoice

SLOVNAFT BENZINOL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVNAFT BENZINOL
Status Destroyed
PIN 31325629
Date create 01 June 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVNAFT BENZINOL
Mlynské nivy 48
81319
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325629
 • Registered seat: SLOVNAFT BENZINOL, Mlynské nivy 48, 81319, Bratislava
 • Date create: 01 June 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.07.2001Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT BENZINOL, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 48 Bratislava 813 19
   Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nakladanie s odpadmi - zber a výkup opotrebovaných ropných olejov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   prenájom nákladných a špeciálnych motorových vozidiel
   nákup a predaj pohonných látok, technických plynov, vykurovacích olejov, raf. výrobkov, ojazdených áut, potrieb pre motoristov, v rozsahu voľnej živnosti
   skladovacia činnosť
   cestná motorová doprava
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   revízia elektrických zariadení do 1 000 V
   výroba oceľových konštrukcií, obrábanie kovov, údržba a oprava cisternových prepravníkov
   údržba a oprava motorových vozidiel, montáž doplnkov do auta, výskum a vývoj v oblasti strojárenstva
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení čerpacích staníc, obchodných stredísk a montáž, údržba meradiel - prietokové meradlá na pohonné hmoty, staničné do menovitého prietoku 200 1/min., skladové do menovitého prietoku 2 500 1/min.
   poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
   opravy a montáž meradiel - objemové prietočné meradlá
   prevádzka rekreačných zariadení - ubytovacie služby a pohostinská činnosť
   montáž doplnkových zariadení - splynovačov do motorových vozidiel
   projektovanie stavieb
   vykonávanie metrologickej činnosti - objemové prietokomery
   metrologická činnosť - zabezpečenie servisu, opráv a konsignačného skladu
   potrubná doprava pohonných látok a hmôt
   ochrana a zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete
   diagnostikovanie čerpacích agregátov a iných točivých strojov
   inžinierska činnosť
   prevádzka vnútroštátnych dráh - vlečky
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   školiaca činnosť
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom iných dopravných zariadení
   vydávanie nebankových platobných kariet /čipové platobné karty/
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Ďatel - predseda predstavenstva Lachova 39 Bratislava
   Ing. Cyril Holeš - člen predstavenstva Martinčekova 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Králik - člen predstavenstva Bzovícka 28 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava - podpredseda predstavenstva Vážska 3 Bratislava
   Ing. Juraj Žitný - člen predstavenstva Tbiliská 11 Bratislava
   21.09.2000Nové predmety činnosti:
   vydávanie nebankových platobných kariet /čipové platobné karty/
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   22.09.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom iných dopravných zariadení
   23.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďatel - predseda predstavenstva Lachova 39 Bratislava
   Ing. Cyril Holeš - člen predstavenstva Martinčekova 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Králik - člen predstavenstva Bzovícka 28 Bratislava
   Ing. Juraj Žitný - člen predstavenstva Tbiliská 11 Bratislava
   22.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bránik Boženy Němcovej 4 Nové Zámky
   Ing. Peter Ďatel - člen predstavenstva Lachova 39 Bratislava
   Ing. Oto Fukas - člen predstavenstava Hlboká 5 Nitra
   Ing. Daniel Krajniak - predseda predstavenstva Mamateyova 9 Bratislava
   17.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďatel - člen predstavenstva Lachova 39 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kubáň - člen Mlynské Nivy 48 Bratislava
   24.03.1998Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT BENZINOL, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   školiaca činnosť
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   23.03.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT BENZINOL a.s.
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT BENZINOL a.s.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka vnútroštátnych dráh - vlečky
   25.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Benzinol a.s.
   15.01.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie metrologickej činnosti - objemové prietokomery
   metrologická činnosť - zabezpečenie servisu, opráv a konsignačného skladu
   potrubná doprava pohonných látok a hmôt
   ochrana a zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete
   diagnostikovanie čerpacích agregátov a iných točivých strojov
   inžinierska činnosť
   25.06.1996Nové predmety činnosti:
   montáž doplnkových zariadení - splynovačov do motorových vozidiel
   projektovanie stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bránik Boženy Němcovej 4 Nové Zámky
   Ing. Oto Fukas - člen predstavenstava Hlboká 5 Nitra
   Ing. Daniel Krajniak - predseda predstavenstva Mamateyova 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Kubáň - člen Mlynské Nivy 48 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava - podpredseda predstavenstva Vážska 3 Bratislava
   24.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Adamec - člen predstavenstva Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Oto Fukas - člen predstavenstava Bazovského 3 Nitra
   Ing. Miroslav Kováčik - predseda predstavenstva Royova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava - podpredseda predstavenstva Vážska 3 Bratislava
   Ing. Peter Pajbach - člen predstavenstva Beňadická 32 Bratislava
   08.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Dolinka - člen predstavenstva Pečnianska 15 Bratislava
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava
   08.08.1995Nové predmety činnosti:
   revízia elektrických zariadení do 1 000 V
   výroba oceľových konštrukcií, obrábanie kovov, údržba a oprava cisternových prepravníkov
   údržba a oprava motorových vozidiel, montáž doplnkov do auta, výskum a vývoj v oblasti strojárenstva
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení čerpacích staníc, obchodných stredísk a montáž, údržba meradiel - prietokové meradlá na pohonné hmoty, staničné do menovitého prietoku 200 1/min., skladové do menovitého prietoku 2 500 1/min.
   poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
   opravy a montáž meradiel - objemové prietočné meradlá
   prevádzka rekreačných zariadení - ubytovacie služby a pohostinská činnosť
   16.08.1993Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nakladanie s odpadmi - zber a výkup opotrebovaných ropných olejov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   prenájom nákladných a špeciálnych motorových vozidiel
   nákup a predaj pohonných látok, technických plynov, vykurovacích olejov, raf. výrobkov, ojazdených áut, potrieb pre motoristov, v rozsahu voľnej živnosti
   skladovacia činnosť
   cestná motorová doprava
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Adamec - člen predstavenstva Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Matúš Dolinka - člen predstavenstva Pečnianska 15 Bratislava
   Ing. Oto Fukas - člen predstavenstava Bazovského 3 Nitra
   Ing. Miroslav Kováčik - predseda predstavenstva Royova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava - podpredseda predstavenstva Vážska 3 Bratislava
   Ing. Peter Pajbach - člen predstavenstva Beňadická 32 Bratislava
   15.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj výrobkov rafinérskeho priemyslu vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
   poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc
   zber a výkup opotrebovaných ropných olejov a iných druhotných surovín z predávaného sortimentu
   poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj ojazdených motorových vozidiel a požičiavanie nákladných prívesov
   prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana určených federálnych hmotných rezerv
   výroba, montáž a opravy technických zariadení a doplnkov v oblasti manipulácie s pohonnými hmotami
   prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matúš Dolinka - člen predstavenstva Pečnianska 15 Bratislava
   Ing. Oto Fukas - člen predstavenstva Bazovského 3 Nitra
   Ing. Miroslav Kováčik - predseda predstavenstva Royova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava - podpredseda predstavenstva Vážska 3 Bratislava
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   Benzinol a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 48 Bratislava 813 19
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výrobkov rafinérskeho priemyslu vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
   poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc
   zber a výkup opotrebovaných ropných olejov a iných druhotných surovín z predávaného sortimentu
   poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj ojazdených motorových vozidiel a požičiavanie nákladných prívesov
   prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana určených federálnych hmotných rezerv
   výroba, montáž a opravy technických zariadení a doplnkov v oblasti manipulácie s pohonnými hmotami
   prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matúš Dolinka - člen predstavenstva Pečnianska 15 Bratislava
   Ing. Oto Fukas - člen predstavenstva Bazovského 3 Nitra
   Ing. Miroslav Kováčik - predseda predstavenstva Royova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava
   Ing. Dušan Luchava - podpredseda predstavenstva Vážska 3 Bratislava