Create Invoice

INTERCONSULT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INTERCONSULT
Status Destroyed
PIN 31325653
Date create 01 June 1992
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INTERCONSULT
Viedenská cesta 5
85220
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325653
 • Registered seat: INTERCONSULT, Viedenská cesta 5, 85220, Bratislava
 • Date create: 01 June 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.05.1994Zrušené obchodné meno:
   INTERCONSULT, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 852 20
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť z oblasti ekonomiky, riadenia, organizovania, financovania, oceňovania a účtovníctva pre domáce a zahraničné osoby
   riešenie koncepčných a iných makroekonomických otázok, spracúvanie analytických, prognostických a programových štúdií, programov a iných dokumentov
   sprostredkúvanie ekonomickej a organizačnej spolupráce a súčinnosti medzi tuzemskými a zahraničnými osobami
   pedagogická, publicistická a edičná činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti svojho odborného zamerania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Karol Hojo , CSc Gwerkovej 6 Bratislava
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   INTERCONSULT, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Karol Hojo , CSc Gwerkovej 6 Bratislava
   23.06.1993Zrušené obchodné meno:
   INTERCONSULT a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Forgáč , CSc. Zetkinovej 20 Bratislava
   Ing. Ján Marček , CSc. Záhradnícka 6 Bratislava
   Ing. Oľga Pirohová Hradská 110 Bratislava
   Ing. Anton Porubský Čsl. parašu-tistov Bratislava
   Ing. Ivan Selecký , CSc. Vranovská 51 Bratislava
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Milan Zeman Mamatejova 14 Bratislava
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   INTERCONSULT a.s.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 852 20
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť z oblasti ekonomiky, riadenia, organizovania, financovania, oceňovania a účtovníctva pre domáce a zahraničné osoby
   riešenie koncepčných a iných makroekonomických otázok, spracúvanie analytických, prognostických a programových štúdií, programov a iných dokumentov
   sprostredkúvanie ekonomickej a organizačnej spolupráce a súčinnosti medzi tuzemskými a zahraničnými osobami
   pedagogická, publicistická a edičná činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti svojho odborného zamerania.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Forgáč , CSc. Zetkinovej 20 Bratislava
   Ing. Ján Marček , CSc. Záhradnícka 6 Bratislava
   Ing. Oľga Pirohová Hradská 110 Bratislava
   Ing. Anton Porubský Čsl. parašu-tistov Bratislava
   Ing. Ivan Selecký , CSc. Vranovská 51 Bratislava
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava
   Ing. Milan Zeman Mamatejova 14 Bratislava