Create Invoice

INTECH - INVEST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INTECH - INVEST
Status Destroyed
PIN 31325858
Date create 15 June 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INTECH - INVEST
Vlčie hrdlo 4846
82412
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325858
 • Registered seat: INTECH - INVEST, Vlčie hrdlo 4846, 82412, Bratislava
 • Date create: 15 June 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.04.2006Zrušené obchodné meno:
   INTECH - INVEST spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 4846 Bratislava 824 12
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska a dodávateľská činnosť pre investičnú výstavbu
   nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   nákup a predaj know-how licencií
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. arch. Miroslav Bořuta 333 Kvetoslavov 930 41
   Ing. Miroslav Hanák Ďurgalova 16 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vaněk Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Važan Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Miroslav Bořuta 333 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 22.02.1999
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 12.11.2001
   21.08.2004Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 4846 Bratislava 824 12
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.08.2004Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Miroslav Bořuta 333 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 22.02.1999
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 12.11.2001
   17.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   21.01.2002Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Peter Važan Beniakova 18 Bratislava 841 05
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.08.2001Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. arch. Miroslav Bořuta 333 Kvetoslavov 930 41
   Ing. Miroslav Hanák Ďurgalova 16 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vaněk Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Beniakova 18 Bratislava 841 05
   30.08.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. arch. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vaněk Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   22.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   21.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   02.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. arch. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vaněk Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   01.09.1996Zrušeny spoločníci:
   INTECH spol. s r. o. zast. Ing. Petrom Važanom - riaditeľom Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vanek Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   21.03.1995Noví spoločníci:
   INTECH spol. s r. o. zast. Ing. Petrom Važanom - riaditeľom Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vanek Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   20.03.1995Zrušeny spoločníci:
   INTECH spol. s r. o. zast. Ing. Petrom Važanom - riaditeľom Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vanek Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   18.04.1994Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   17.04.1994Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   15.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vanek Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   14.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vanek Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   15.06.1992Nové obchodné meno:
   INTECH - INVEST spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a dodávateľská činnosť pre investičnú výstavbu
   nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   nákup a predaj know-how licencií
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   Noví spoločníci:
   INTECH spol. s r. o. zast. Ing. Petrom Važanom - riaditeľom Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Ing. Václav Bajbar Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Miroslav Bořuta Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Hanák Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Ing. Milan Hanuš Royova 23 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Vanek Jankolova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Peter Važan Račianska 61 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gregor Cibula Liptovská 4 Bratislava 821 09